Lapsen oikeudet liiketoiminnassa tapahtuma.

Ihmisarvoista bisnestä: Lapsen oikeudet liiketoiminnassa

Mitä liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet ovat? Entä miten varmistaa käytännössä lapsen oikeudet osana ihmisoikeusvastuuta?

Yritykset vaikuttavat liiketoiminnallaan lasten oikeuksiin, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Vaikka yritysten tietoisuus omista lapsivaikutuksistaan on lisääntynyt, tulisi lapsen oikeudet huomioida yhä kokonaisvaltaisemmin. Lapset tulee nähdä niin asiakkaina, toimitusketjuissa työskentelevien läheisinä kuin yhteisöjensä jäseninä. 

Lapsivaikutusten arviointi tulee entistä ajankohtaisemmaksi EU:n lainsäädäntöhankkeiden (esim. yritysvastuudirektiivi) myötä, sillä ne asettavat yrityksille velvollisuuden mm. tunnistaa, ehkäistä ja torjua haitallisia ihmisoikeusvaikutuksiaan. Lapsen oikeuksia edistävä toiminta vahvistaa ihmisoikeusvastuuta ja parantaa riskien hallintaa, mutta auttaa myös vastaamaan tulevaan sääntelyyn sekä sijoittajien kasvaviin vastuullisuusodotuksiin.

Tule kuulemaan ja oppimaan mitä jokaisen suomalaisyrityksen tulisi tietää lapsen oikeuksista liiketoiminnassa. Tilaisuudessa kuulemme sekä asiantuntijoiden puheenvuoroja että käytännön esimerkkejä yritysten työstä lapsen oikeuksien turvaamiseksi. 

Ohjelma:

8.30 Kahvitarjoilu ja kevyt vegaaninen aamiainen

9.00 Tilaisuuden avaus

  • Sophia Lawson Hellu, sosiaalisen vastuun asiantuntija, UN Global Compact Suomi

Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet (CRBP)

  • Outi Kauppinen, erityisasiantuntija, Suomen UNICEF

Miten yritys voi huomioida lapsen oikeudet toiminnassaan?

  • Martina Lilius, Senior Communications & Sustainability Manager, Telia
  • Camilla Ekholm, yritysyhteistyöpäällikkö, Pelastakaa Lapset

Lapsen oikeudet sijoitustoiminnassa

  • Elina Niiranen, vastuullisen sijoittamisen seniorianalyytikko, Evli
  • Anna-Liisa Rissanen, salkunhoitaja, Evli

EU:n tuleva sääntely lapsen oikeuksien näkökulmasta

  • Camilla Ekholm, yritysyhteistyöpäällikkö, Pelastakaa Lapset

10.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden järjestää: UN Global Compact Suomi, Pelastakaa Lapset & Suomen UNICEF