Tyrskyn työryhmä esittäytyy

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyn tiimiin kuuluu vakituinen yhdeksän hengen moniammatillinen työryhmä.

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyn johtaja Sami Köykkä
Sami

Sami Köykkä

Yksikön johtaja (sosionomi AMK, työnohjaaja, yhteisöhoidon ohjaaja)

Toimin Tyrskyn johtajana, jonka ohella toimin Pelastakaa Lasten palveluyksikkötoiminnan IT-asiantuntijana. Minulla on yli 25 vuoden kokemusta lastensuojelun laitoshuollosta, sisältäen myös yli 7 vuoden kokemuksen laitosmuotoisesta perhekuntoutuksesta. Hyödynnän yhteisöhoidon ohjaajan, työnohjaajan sekä johtamisen koulutuksiani toimiessani yksikön vastuuhenkilönä.

Lisätietoja ja paikkakyselyt:

050 433 1380
sami.koykka@pelastakaalapset.fi

Elina

Elina ”Ellu” Peltoniemi

Tiimin vastaava (sosionomi AMK, sosionomi YAMK opiskelija)

Toimin Tyrskyn tiimin vastaavana sekä osallistun arjen asiakastyöhön perheohjaajien kanssa. Minulla on yli 10 vuoden kokemus lastensuojelun sijaishuollosta ja laitosmuotoisesta perhekuntoutuksesta. Vahvuuksiini kuuluu MIM, perhearviointi, HoiLei, päihdetyöskentely ja työskentely monikulttuuristen perheiden kanssa.

Lisätietoja ja paikkakyselyt:

040 825 5997
elina.peltoniemi@pelastakaalapset.fi

Kirsi

Kirsi Auvinen

Perheohjaaja (sosionomi AMK, sosionomi YAMK opiskelija)

Hei, olen toiminut yli kuusi vuotta Tyrskyssä perheohjaajana. Erityisosaamisiini kuuluu mm. MIM, perhearviointi ja HoiLei. Minulla on myös vahvaa osaamista työskentelystä monikulttuuristen perheiden kanssa. Työssäni tärkeäksi koen luottamuksen luomisen, perheiden voimaantumisen ja perheiden oman elämänhallinnan vahvistumisen. Positiivista energiaa työskentelyyn tuovat perheiden onnistumiset, ihanat työkaverit ja hyvä tiimihenki.

Sanna

Sanna Haronoja

Perheohjaaja (sosionomi AMK, lasten ohjaaja)

Toimin Tyrskyssä perheohjaajana. Olen toiminut yli 20 vuotta varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajana ja päiväkodin johtajana.​ Erityisosaamisiini kuuluu vankka kokemus alle kouluikäisten lasten kanssa toimimisesta.

Elisa H.

Elisa Halen

Perheohjaaja (sosionomi AMK, lasten ohjaaja)

Tyrskyssä olen ollut perheohjaajana parisen vuotta. Työhistoriastani löytyy kokemusta useampi vuosi varhaiskasvatuksenopettajana,  sosiaaliohjauksesta sekä vammaistyöstä. ​Käytän työssäni mm. VaHu ja DKT menetelmiä. Työotteeni on ratkaisukeskeinen ja asiakaslähtöinen. Työn ohessa olen suorittanut sosiaalityön opintoja avoimessa yliopistossa.

Elisa M.

Elisa Muhonen

Toimintaterapeutti / perheohjaaja (toimintaterapeutti AMK, perhe- ja pariterapia psykoterapeuttiopiskelija)

Toimin Tyrskyn perhekuntoutuksessa toimintaterapeuttina / perheohjaajana. Minulla on yli 15 vuoden työkokemus monikulttuurisesta lastensuojelusta sekä lastenpsykiatriasta. Työssäni käytän ratkaisukeskeistä sekä voimavaralähtöistä lähestymistapaa. Käytän työssäni mm. perhearviointi, VaHu ja DKT menetelmiä. Olen aloittanut perhe- ja pariterapia psykoterapiaopinnot tammikuussa 2024.

Anu

Anu Söderström

Toimintaterapeutti / perheohjaaja (toimintaterapeutti, työnohjaaja)

Olen ollut Tyrskyssä töissä syksystä 2018, tällä hetkellä teen osa-aikaista työtä. Toimintaterapeuttina minulla on 20 vuoden työkokemus terveydenhuollon eri sektoreilta, lastensuojeluntyökokemusta seitsemän vuotta vastaanottoyksikössä ja perhekuntoutuksessa.​ Toimintaterapeuttina olen arjen, lapsen kehityksen sekä toiminnan asiantuntija ja haluan työssäni tukea asiakkaan vahvuuksia ja lisätä hänen osallisuuttaan. Asiakaslähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys näkyvät työtavassani ja kohtaan asiakkaat heidän vahvuuksiaan ja taitojaan tukien.

Bodil “Bobi” Vinberg, Perhekuntoutusyksikkö Tyrsky
Bodil

Bodil “Bobi” Vinberg

Sairaanhoitaja-perheohjaaja

Toimin Tyrskyssä sairaanhoitaja-perheohjaajana. Minulla on pitkä työkokemus sosiaali- ja terveysalalta, erityisesti lasten ja vanhusten palveluista.  Vahvuuksiani ovat asiakaslähtöinen työote sekä huumorintaju. Olen kannustava, tarjoan tukea sekä luon luottamusta. Työssäni huomioin asiakkaiden terveyden, erityispiirteet ja näiden vaikutuksen vanhemmuuteen, lapsiin ja koko perheeseen. Koen tekeväni merkityksellistä työtä ja haluan auttaa ja tukea heitä, jotka tässä hetkessä sitä tarvitsevat.

Tiia

Tiia Lappalainen

Yöhoitaja (lähihoitaja)

Toimin Tyrskyn vakituisena yöhoitajana. Olen Tyrskyn öitä valvonut kolmisen vuotta ja aikaisempaa työkokemusta minulle on kertynyt hoito puolelta reilut 15 vuotta. Työssäni turvaan asiakkaiden yöt, autan heitä tarvittaessa sekä mahdollistan myös vanhempien jaksamista tarpeen mukaan tarjoamalla lastenhoitoapua yöaikaan. Vahvuuksia, joita hyödynnän työssäni ovat luovuus, ratkaisukeskeinen sekä asiakaslähtöinen työote.


Tyrskyn tiimin työtä tukee lisäksi mm. nuorisopsykiatri, kokemusasiantuntija sekä perhe- ja paripsykoterapeutti.

Kirsi Kettunen

Nuorisopsykiatri, Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri

Kirsi toimii ylilääkärinä, konsultoivana nuorisopsykiatrina ja Pelastakaa Lasten palveluyksikkötoiminnan lääkehuollosta vastaavana lääkärinä. Kirsi pitää säännöllisesti psykiatrisia konsultaatioita Tyrskyn henkilökunnalle, myös perheillä on mahdollisuus olla mukana konsultaatiossa. Kirsi järjestää palveluyksiköille säännöllisesti 5 päiväistä Nepsy-koulutusta, jonka kaikki Tyrskyn työntekijät ovat käyneet.

Kirsi

Johanna Sairanen

Kokemusasiantuntija

Johanna on koulutettu lastensuojelun kokemusasiantuntija. Hänellä on perheineen yli 15 vuoden omakohtainen kokemus lastensuojelun asiakkuudesta, sen eri palveluista sekä lapsen sijoituksesta. Johanna osallistuu viikoittain vanhempainryhmiimme ja lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus yksilötapaamisiin Johannan kanssa. Yksilötapaamiset perustuvat vertaisuuteen ja keskustelut jäävät kokemusasian ja vanhemman välisiksi, ellei vanhempi halua että asiaa käsitellä myös Tyrskyn työntekijöiden kanssa.

Johanna

Pirjo ”Pike” Niemi-Järvinen

Perhe- ja paripsykoterapeutti

Pike toimii konsultoivana perhe- ja paripsykoterapeuttina Tyrskyn tiimin työtä tukien. Tyrskyn tiimi saa Pikeltä perheterapeuttista näkemystä sekä konsultaatiotukea asiakastyöhön. Perheet saavat tukea perheterapeuttisissa tapaamisissa. Pikellä on pitkä kokemus lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, vahvuutena on pitää lasten kokemukset ja tarpeet työskentelyn keskiössä.

Pirjo