Lastensuojelun ja adoptiotoiminnan asiantuntijapalvelut

Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijät ovat erikoistuneet lastensuojelun, perhehoidon ja adoption erityiskysymyksiin ja kykenevät arvioimaan ja tukemaan perheitä haastavissakin tilanteissa joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Aluetoimistojen sosiaalityöntekijät tekevät toimeksiannosta erilaisia lasten sijoitustilanteisiin ja sijaishuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten sijaisvanhempien tukemista ja ohjaamista, työnohjausta ammattilaisille ja perheille, konsultointia sekä lastensuojelun tilanteisiin liittyviä asiakaskohtaisia arviointeja (sisältää kirjallisen yhteenvedon, suosituksen tai lausunnon). Arvioinnit tehdään parityönä. Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijä voi toimia myös työparina kunnan sosiaalityöntekijälle lastensuojelun erilaisissa tilanteissa.

Sosiaalityöntekijöillä on erikoistumiskoulutuksia mm. perheterapiaan ja vuoro-vaikutuksen arviointiin ja tukemiseen. Työntekijöillä on erilaisissa konsultaatiotehtävissä mahdollisuus käyttää tukenaan järjestön muita asiantuntijoita. He edustavat monipuolista osaamista mm. lastenpsykiatriasta, lastensuojelun eri osa-alueista, perheterapiasta, päihdehuollosta, työnohjauksesta ja juridiikasta. Asiantuntijapalveluiden toteuttamisessa voidaan käyttää myös etäyhteyksiä.