Pelastakaa Lasten toimintaperiaatteet liittyen lasten pahoinpitelyn ja hyväksikäytön ehkäisemiseen

Pelastakaa Lapset järjestön tulee nimensä mukaisesti varmistaa, että lapset voivat osallistua turvallisesti kaikkeen järjestömme toimintaan. Lasten tulee voida olla suojassa kaikenlaiselta pahoinpitelyltä ja hyväksikäytöltä.

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -liike on laatinut kaikkia sen jäsenjärjestöjä koskevat lasten suojelun toimintaperiaatteet liittyen lasten pahoinpitelyn ja hyväksikäytön ehkäisemiseen. Asiakirja antaa ohjeita siihen, miten pyrimme toisaalta ennaltaehkäisemään lasten pahoinpitelyä ja hyväksikäyttöä omassa toiminnassamme ja toisaalta, miten toimimme, jos sellaista tulee esiin.

Myös Pelastakaa Lasten vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ovat sitoutuneita tukemaan ihmisoikeuksia yleensä sekä erityisesti lapsen oikeuksia ja kunnioittavat näitä toiminnassaan. On ensisijaisen tärkeää, että kaikki vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat tukevat sitoumustamme lapsen oikeuksiin. Pyydämme kaikilta vapaaehtoisilta sitoumuksen lasten suojelemiseksi vapaaehtoistoiminnassa.