Näin apusi menee perille

Pelastakaa Lapset toimittaa perheille apua
Pelastakaa Lapset toimittaa perheille hätäapuna mm. huopia, hygieniavälineitä ja leiriytymistarpeita. Kuva: John Owens / Pelastakaa Lapset

Kuukausilahjoittajana olet mukana pitämässä huolta lapsista ympäri maailmaa. Sinun tuellasi toimitamme kriisialueilla eläville lapsille hätäapua, autamme kaikkein köyhimmissä maissa eläviä lapsia sekä tuemme kotimaan vähävaraisten perheiden lapsia.

Pelastakaa Lapset on perustettu yli 100 vuotta sitten Suomessa. Olemme osa kansainvälistä Pelastakaa Lapset liikettä, jolla on niin ikään yli 100 vuotinen kokemus lasten auttamisesta.

Pelastakaa Lapset toimii yli 100 maassa, myös Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kriisin iskiessä olemme usein jo valmiiksi paikan päällä ja pystymme käynnistämään lasten auttamisen hyvin nopeasti.

Autamme lapsia, kun kriisi iskee

Konfliktialueilla elävien lasten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana. Samaan aikaan lapsia vammautuu ja kuolee konflikteissa ja sodissa enemmän kuin vuosikymmeniin.

Pelastakaa Lapset on yksi maailman suurimmista humanitaarista työtä tekevistä kansalaisjärjestöistä. Lahjoittajien avulla toimitamme hätäapua maailman vaarallisimpiin paikkoihin, kuten Ukrainaan, Gazaan ja Syyriaan. Tuellasi lapset ja perheet saavat ruokaa, puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita, hätäsuojia ja lääkkeitä.

Kuvassa aliravitulle lapselle juotetaan maitoa mukista.
Vakavasti aliravittu Hoda (nimi muutettu) saa maitoa Pelastakaa Lasten klinikalla. Kuva: Kate Stanworth / Pelastakaa Lapset

Lahjoittajien tuki varmistaa sen, että pystymme ryhtymään toimeen välittömästi kriisin iskettyä. Tiimimme siirtyvät nopeasti katastrofialueelle ja perustavat esimerkiksi liikkuvia klinikoita, joissa lapset saavat terveydenhoitoa.

Konfliktit ja kriisit tarkoittavat lapsille myös sitä, että he joutuvat jättämään kotinsa, ystävänsä ja koulunsa. Koulunkäynnin jatkuminen onkin yksi yleisimmistä huolenaiheista, mitä kotoaan paenneilla lapsilla on.

Lahjoittajien avulla ylläpidämme tilapäisiä oppimiskeskuksia pakolaisleireillä, jotta lapset voivat jatkaa koulunkäyntiä. Lisäksi autamme kunnostamaan sodassa vaurioituneita kouluja ja niiden pommisuojia, jotta lapset voivat turvallisesti palata kouluun.

Esimerkiksi Ukrainassa tarjoamme myös etäopetusta lapsille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen.

Oleh ja Olena (nimet muutettu) piirtävät päiväkodin pommisuojassa, johon he joutuvat usein menemään pari kertaa päivässä. Lahjoittajien tuella kunnostetaan muun muassa koulujen ja päiväkotien pommisuojia. Kuva: Anastasiia Zahoskina / Pelastakaa Lapset

Lahjoittajien avulla varmistamme myös, etteivät lapset joudu kohtaamaan kriisiä yksin. Tarjoamme lapsille psykososiaalista tukea, jonka avulla he voivat toipua vaikeista kokemuksistaan.

Lasten toipumista edesauttavat myös rutiinit ja se, että he saavat olla taas lapsia. Siksi perustamme kriisialueille lapsiystävällisiä tiloja, joissa lapset saavat oppia ja leikkiä turvallisessa ympäristössä.

Autamme maailman köyhimpiä lapsia

Lasten kokema epätasa-arvoisuus on lisääntynyt. Äärimmäisessä köyhyydessä eläviä lapsia uhkaavat aliravitsemus, sairaudet, lapsityö ja lapsiavioliitto.

Lahjoittajien avulla Pelastakaa Lapset auttaa lapsia maailman köyhimmissä maissa esimerkiksi tukemalla terveysklinikoita ja kouluja. Koulunkäynti on paras tapa katkaista köyhyyden kierre, ja lisäksi se suojelee lapsia lapsityöltä ja lapsiavioliitoilta. Jaamme oppimismateriaaleja lapsille ja opetusmateriaaleja kouluihin.

Lisäksi jaamme perheille käteisapua, jonka avulla he voivat ostaa esimerkiksi ruokaa, lääkkeitä tai maksaa koulumaksuja. Käteisapu on tehokas tapa auttaa perheitä, koska he voivat sen avulla ostaa juuri niitä asioita, joita lapset eniten tarvitsevat. Samalla tuetaan paikallista taloutta.

Sanaa koulussa
Lahjoittajien avulla syyrialainen Sanaa (nimi muutettu) on pystynyt jatkamaan koulunkäyntiä. Koulunkäynti on paras tapa katkaista köyhyyden kierre. Kuva: Roni Ahmed / Pelastakaa Lapset

Autamme vähävaraisia ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia kotimaassa

Suomessa elää lähes 120 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Sen lisäksi 17 000 lasta on tällä hetkellä vaarassa tippua köyhyysrajan alapuolelle. Perheillä on pulaa jopa ruuasta.

Pelastakaa Lapset auttaa vähävaraisten perheiden lapsia jakamalla ruoka-apua. Jaamme perheille 50-70 euron arvoisia lahjakortteja ruokakauppaan, jotta perheet voivat ostaa ruokaa ja esimerkiksi tarvitsemiaan hygieniatarvikkeita. Lahjakorteilla ei voi ostaa alkoholi-, tupakka- tai veikkaustuotteita.

Lisäksi jaamme vähävaraisten perheiden lapsille harrastustukea ja oppimateriaalitukea toisen asteen opintoihin.

Lahjoittajien tuella annetaan myös matalankynnyksen keskustelutukea verkossa. Yleisimpiä aiheita, joista nuoret haluavat puhua, ovat ahdistus, paha olo ja itsetuhoisuus. Lahjoitusten ansiosta yhä useampi nuori saa kahdenvälistä keskustelutukea koulutetulta aikuiselta.

Hintojen nousun ja talouskriisin seurauksena perheillä on jopa pulaa ruuasta. Vuonna 2023 yli 10 000 lasta sai Pelastakaa Lapsilta ruoka-apua.

Lisäksi Pelastakaa Lapset tukee kotimaassa perheitä, joilta puuttuvat tukiverkot tai joissa vanhempien voimavarat ovat vähissä esimerkiksi sairastumisen takia. Lahjoittajien avulla lapset saavat tukihenkilön, kummikodin tai sporttikummin. Nämä vapaaehtoiset ovat perheiden tukena arjessa ja tarjoavat lapselle yhden turvallisen aikuisen lisää.

Kun pahaa tapahtuu, tarvitaan hyvyyttä. Auta lapsia konflikteissa ja lahjoita

Auta lapsia sotien keskellä

Juuri nyt lapsia vammautuu ja kuolee sodissa ja konflikteissa enemmän kuin vuosikymmeniin. Liittymällä kuukausilahjoittajaksi autat lapsia maailman pahimmissa paikoissa vuoden jokaisena päivänä.