Näin apusi menee perille

Lahjoittamalla Pelastakaa Lasten joulukeräykseen autat vähävaraisia lapsiperheitä, ehkäiset syrjäytymistä ja tuet ahdistuneita nuoria. Vuonna 2022 tavoitimme lahjoittajien avulla lähes 60 000 lasta Suomessa.

Lahjoita nyt

Apua vähävaraisille lapsiperheille

Joulukeräyksen tuotoilla vähävaraiset lapsiperheet saavat ruoka-apua, harrastustukea ja oppimateriaalitukea. Pelastakaa Lapsilla on ympäri Suomea paikallisyhdistyksiä, jotka jakavat tukea alueensa perheille. Paikallisyhdistykset tuntevat alueensa perheet ja ohjaavat avun niille perheille ja lapsille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Pelastakaa Lapset aloitti ruoka-avun jakamisen koronapandemian alettua. Hintojen nousun takia lapsiperheiden avuntarve on kuitenkin jatkunut. Lahjoittajien avulla vähävaraiset lapsiperheet saavat 50-70 euron lahjakortteja ruokakauppaan. Lahjakorteilla ei voi ostaa alkoholi-, tupakka- tai veikkaustuotteita.

”Ei löydy sanoja, joilla kiittäisin. Ruoka-apu on todella tarpeen.”

– Apua saanut vanhempi

Lahjoittajien tuella jaamme myös harrastustukea vähävaraisille lapsiperheille. Tukea voi saada kausimaksuihin tai harrastusta koskeviin varuste- ja välinehankintoihin.

Harrastaminen ehkäisee syrjäytymistä, sillä siellä lapsi saa myönteisiä ihmissuhteita, onnistumisen kokemuksia sekä oppii uusia taitoja. Hintojen nousu kuitenkin uhkaa monen vähävaraisen perheen lapsen harrastamista.

”Ilman tukea en voisi jatkaa minulle rakasta ja tärkeää harrastusta. Tuntuisi kurjalta jäädä pois porukasta, mikä on tullut tärkeäksi ja olen saanut sieltä uusia ystäviä.”

-Harrastustukea saanut nuori

Lisäksi jaamme vähävaraisten perheiden nuorille oppimateriaalitukea. Vaikka toinen aste on tullut maksuttomaksi, koskee uudistus pääosin vuonna 2005 syntyneitä sekä heitä nuorempia. Oppimateriaalituki auttaa sitä vanhempia opiskelijoita saattamaan toisen asteen opintonsa loppuun.

Lahjoita nyt

Keskustelutukea nuorille

Lahjoittajien tuella rahoitetaan myös verkkonuorisotalo Netarin toimintaa. Netarissa nuorten on mahdollista saada matalalla kynnyksellä kahdenvälistä keskustelutukea siihen koulutetulta aikuiselta.

Suurin aihekokonaisuus kahdenvälisissä keskusteluissa on mielenterveyden haasteet, kuten masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus. Lahjoitusten ansiosta yhä useamman nuoren keskustelupyyntöön voidaan vastata.

”Netari on helpottanut oloa ja estänyt itsemurhayrityksiltä. En tunne oloa niin yksinäiseksi, kun tiedän, että on yksi paikka, missä saan kertoa olostani.”

-Keskustelutukea saanut nuori

Lahjoita nyt

Tukea vaikeaan elämäntilanteeseen

Joulukeräyksen tuotoilla autetaan perheitä, joilta puuttuvat tukiverkot tai joissa vanhempien voimavarat ovat vähissä esimerkiksi sairastumisen takia.

Lahjoitusten avulla Pelastakaa Lapset etsii, kouluttaa ja tukee vapaaehtoisia toimimaan tukihenkilöinä, tukiperheinä ja sporttikummeina. Nämä turvalliset aikuiset toimivat tukena lapsen arjessa. Koska tukisuhteet ovat pitkäaikaisia, niistä muodostuu lapsille usein hyvin tärkeitä ihmissuhteita.

”Tukihenkilö on minulle tärkeä koska hän piristää minua kun tavataan ja hänelle voi kertoa tärkeitä asioita.”

-Tukihenkilön saanut lapsi

Lahjoita nyt

Työmme ei olisi mahdollista ilman lahjoittajien tukea. Tavoitimme vuonna 2022 lähes 60 000 lasta Suomessa. Kiitos, että olet mukana auttamassa.

Lahjoittajien avulla

10 867
lasta sai ruoka-apua
1 891
lasta sai harrastustukea
1790
lapsella oli tukihenkilö, -perhe tai sporttikummi
13 060
lasta kohdattiin verkkonuorisotyössä