Vuosi Turkin ja Syyrian maanjäristyksestä: Lapsia vailla kotia, avuntarve ennätyksellisen suuri

Yksi kolmesta lapsesta, joka Turkissa menetti kotinsa maanjäristyksissä vuosi sitten, asuu yhä väliaikaisessa majoituksessa. Lapset sekä Turkissa että Syyriassa ovat kamppailleet ahdistuksen ja muiden mielenterveysongelmien kanssa katastrofin jälkeen.

Vuosi sitten helmikuussa maanjäristyksissä ja jälkijäristyksissä kuoli Turkissa ja Syyriassa yli 56 000 ihmistä. Katastrofi vaikutti noin 6,2 miljoonaan lapseen.

Yksistään Turkissa noin 2,4 miljoonaa ihmistä, joutui jättämään kotinsa. Arviolta yli 761 000 ihmistä, mukaan lukien 205 000 lasta ei ole vielä voinut palata koteihinsa.

Vaikka Turkin viranomaiset pyrkivät siirtämään ihmisiä virallisille asutusalueille, noin 355 000 elää elää epävirallisilla, valvomattomilla alueilla. Nämä leirit koostuvat usein pienistä teltoista tai konteista, joista osa on kooltaan vain 3×7 metriä.

Syyriassa tuhosta selviytyneiden lasten tilannetta on pahentanut talouskriisi sekä konfliktin eskaloituminen. Aseellisen väkivallan myötä lisää kouluja ja terveyskeskuksia on vaurioitunut. Tuhannet ovat vailla suojaa ja ruokaa. YK:n Maailman ruokaohjelman avustustoiminta maanjäristysalueilla on osin supistunut.

Mielenterveyden haasteita

Lapsilla on vaikeuksia käsitellä kokemaansa. Pelastakaa Lasten Syyriassa toteuttamaan avun tarvekartoitukseen osallistuneista lähes 70 prosenttia raportoi lasten olevan surullisia. Vastaajista noin 30 prosenttia mainitsi lasten kärsivän painajaisista tai univaikeuksista.

Neljällä eri alueella viime lokakuussa Turkissa toteutettuun kyselyyn vastanneista kotitalouksista puolet ilmoitti muutoksista lastensa henkisessä terveydessä tai käyttäytymisessä maanjäristysten jälkeen. Lapsista lähes joka toisella kerrottiin olevan merkkejä ahdistuksesta ja joka viidennellä aggressiivista käytöstä. 

Syyriassa kasvavaa avun tarvetta

Syyriassa valtaosa väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa. Viime vuodesta hädänalaisten määrä on kasvanut lähes 1,5 miljoonalla yhteensä 16,7 miljoonaan, joista lähes puolet on lapsia. Luku on korkeimmillaan sitten sodan puhjettua 13 vuotta sitten. Lasten vanhemmat joutuvat kamppailemaan hankkiakseen heille riittävästi ruokaa, puhdasta vettä ja lämpimiä vaatteita.

– Syyriaa koettelee kriisi toisensa perään, maanjäristykset, konflikti ja talous. Tarvitsemme tukea enemmän kuin koskaan. Täällä ei vielä ole nähtävissä merkkejä toipumisesta. Lisää rahoitusta on saatava kiireellisesti lasten tarpeiden täyttämiseksi, sanoo Pelastakaa Lasten Syyrian maajohtaja Rasha Muhrez.

– Maanjäristys ei ehkä enää ole uutisotsikoissa, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä täällä Turkissa. Olemme toipumassa, mutta todellisuus on se, että kolmannes maanjäristyksen koettelemasta lapsesta joutuu edelleen elämään pienissä teltoissa ja konteissa, sanoo Sasha Ekanayake, Pelastakaa Lasten Turkin maajohtaja.

– Pelastakaa Lapset ponnistelee yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa edistääkseen lasten paluuta koulutukseen ja peruspalveluihin, mutta tarpeet ovat edelleen suuret. Kansainvälinen yhteisö ei saa unohtaa Turkkia, toteaa Ekanayake.

Pelastakaa Lapset on toiminut Turkissa vuodesta 2013 ja ollut läsnä Syyriassa vuodesta 2012. Maanjäristysten jälkeen järjestö kykeni molemmissa maissa nopeasti käynnistämään avustustoimet ja muun muassa jakamaan vettä, ruokaa sekä vaatteita hädänalaisille perheille. Lapsille on annettu psykososiaalista tukea ja heille on järjestetty turvallisia oppimistiloja ja koulutarvikkeita. Pelastakaa Lapset on myös järjestänyt suojia sekä tukenut kotien rakennus- ja kunnostustöitä. Turkissa järjestö on kahdeksan paikallisen kumppanijärjestön kanssa tavoittanut yli 317 000 ihmistä. Syyriassa apua on annettu 665 900 ihmiselle, joista 350 000 on lapsia.