Vuosi 2020 – yksi Pelastakaa Lapset ry:n historian onnistuneimmista

Koronasta huolimatta Pelastakaa Lapset kykeni vahvistamaan työtään entisestään niin kotimaassa kuin kansainvälisissä toiminnoissa. Monipuolisena lasten oikeuksien ja suojelun asiantuntijana järjestömme näkyvyys oli aikaisempia vuosia laajempaa. Roolimme kansalaistoimijana ja lapsen äänen esiintuojana vahvistui. Tutustu vuosikatsaukseemme 2020.

Työmme kotimaassa

Suomessa vaikutimme aktiivisesti lapsen oikeuksien parempaan toteutumiseen. Pureuduimme erityisesti koronatematiikkaan, kotimaan lapsiköyhyyteen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisvaaraan.

Vuoden 2020 Lapsen ääni -kyselyllä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia arjesta, vapaa-ajasta, harrastamisesta ja hyvinvoinnista korona-aikana. Kyselyyn vastasi 3 129 lasta eri puolelta Suomea, ja se tarjosi arvokasta tietoa nuorten tilanteesta.

Pandemiasta johtuva eristyneisyys lisäsi nuorten verkossa viihtymistä. Lapsia ja nuoria kohdattiin digitaalisten palveluidemme kautta ja muun muassa netissä toimivan nuorisotalo Netarin palveluiden kapasiteettia kasvatettiin nopealla aikataululla vastaamaan nuorten kasvaneisiin tarpeisiin. Kaikkiaan kohtasimme nuoria netissä vuoden aikana noin 16 000 kertaa. Kahdenvälisten palveluidemme kysyntä kasvoi voimakkaasti koronan vuoksi.

Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnon tarkoitus on ennaltaehkäistä ja torjua lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa vihje- ja kuva-analyysityön, tiedon lisäämisen ja vaikuttamistyön kautta. Vuonna 2020 Nettivihje-palvelu vastaanotti 2757 vihjettä liittyen lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaan materiaaliin tai groomingiin.

Lähes kaikki kotimaan ohjelman toiminnot joutuivat sopeuttamaan työtään monin tavoin koronapandemian vuoksi. Lukuun ottamatta lyhyttä tukiperhetyön, tukihenkilötoiminnan ja perheentalojen toiminnan katkosta pystyimme kuitenkin jatkamaan kaikkea asiakastyötämme.

Kaikkein konkreettisin ja uusin auttamisen muotomme oli nopealla aikataululla keväällä käynnistetty Eväitä Elämälle -ohjelman ruokalahjakorttien jakaminen vähävaraisille lapsiperheille. Lahjoitusvaroilla rahoitettuja ruokalahjakortteja saatiin jakoon yli 700 000 eurolla 19 932 lapselle. Kokonaan lahjoitusvaroin toteutetun Eväitä Elämälle –ohjelman kautta tuimme 22 217 lasta ruoka-avulla, harrastustuella, oppimateriaalituella ja mentorointiavulla.

Toimintamme tavoitti kotimaassa 42 732 lasta. Lapset saivat aikuisilta tukea esimerkiksi tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan kautta, perheet saivat tukea perhekuntoutuksessa ja lapsia autettiin perhehoidossa sijaisperheiden toimesta. Adoptioperhettä tarvitseville lapsille löydettiin sopivia perheitä.

Koronapandemia herkisti lahjoittajat. Jouluna toteutimme perinteisen Anna lahjaksi tulevaisuus –joulukeräyksen, jolla haastoimme suomalaiset yritykset ja yksityishenkilöt auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria kotimaassa. Joulukampanjamme keräsi ennätyksellisesti lähes 2,9 miljoonaa euroa. Läpi kriisivuoden monet yritykset tukivat lapsia ennätyksellisen paljon.

Viestimme valtakunnallisten tv-ohjelmien kautta lasten ja vähävaraisten lapsiperheiden ahdingosta yhteistyössä muun muassa Putous Allstars – ja Vain elämää -ohjelmissa.

Lue vuosikatsauksesta lisää kotimaan työstämme, esimerkiksi paikallisyhdistyksistä, aluetoimistoista, kansainvälisestä adoptiosta, pakolaistyötä, kehittämistyöstä ja digisosiaalityöstä sekä yritys-, testamentti- ja säätiölahjoittajista.

Työmme maailmalla

Vuoden 2020 aikana Pelastakaa Lapset teki merkityksellistä työtä maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuisesti levinnyt koronapandemia on korostanut työn tärkeyttä entisestään, ja keskeiset tavoitteemme liittyen lapsiköyhyyden vähentämiseen, lastensuojelun vahvistamiseen sekä koulutuksen, terveyden ja ravitsemuksen edistämiseen ovat pysyneet toimintamme keskiössä läpi nopeasti muuttuvien olosuhteiden. Olemme kyenneet sopeuttamaan käynnissä olevia hankkeita vallitsevaan tilanteeseen ja säilyttäneet kaiken työmme keskiössä lasten oikeuksien, osallisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen.

Maailmanlaajuinen liikkeemme tavoitti suoraan yhteensä 44,9 miljoonaa lasta sekä 38,3 miljoonaa vanhempaa ja muuta aikuista. Suomen Pelastakaa Lapset ponnisteli kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten puolesta, ja tavoitti suoraan yhteensä 480 471 lasta sekä 432 482 aikuista 12 maassa. Lukemattomat muut lapset saivat lisäksi tuellamme apua eri humanitaaristen kriisien koettelemissa maissa, kuten Syyriassa.

Viime vuonna autoimme 68 536 lasta pois äärimmäisestä köyhyydestä ja ehkäisimme toiminnallamme lapsiköyhyyden kielteisiä seurauksia, kuten aliravitsemusta, lapsityön käyttöä ja koulutuksen puutetta. Toimimme ennen kaikkea ennaltaehkäisevästi edistäen lapsilähtöisen sosiaaliturvan saatavuutta.

Edistimme toiminnallamme 178 696 lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön. Edistimme lasten oikeutta saada suojelua kaikenlaiselta väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä vahvistamalla virallisia sekä yhteisöllisiä lasten suojelun rakenteita ja käytäntöjä.

Pandemian seurauksena lasten mahdollisuus käydä koulua häiriintyi suurimmalta osalta maailman lapsista. Koulutushankkeidemme avulla pystyimme kuitenkin edistämään etäopintoja ja varmistamaan lapsien mahdollisuuden palata kouluun. Viime vuoden aikana tavoitimme koulutukseen liittyvillä ohjelmilla 79 970 lasta, jotka saivat mahdollisuuden oppimiseen, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

Tavoitimme vuoden aikana 153 269 lasta terveyteen ja ravitsemukseen keskittyvällä toiminnalla. Tällä edistimme lasten ja heidän perheidensä pääsyn terveydenhuoltoon muun muassa vahvistamalla ennalta ehkäiseviä terveyspalveluita ja lisäämällä vanhempien tietoisuutta lasten ravitsemuksesta.

Kiitos poikkeuksellisesta, mutta uskomattoman menestyksellisestä vuodesta kuuluu meille kaikille, jotka olemme valinneet lasten elämän turvaamisen yhdeksi elämän tärkeimmistä prioriteeteista!