Vuoden kestäneen Taliban-hallinnon jälkeen tytöt ovat eristetympiä, nälkäisempiä ja surullisempia – uusi raportti

Vuosi on kulunut siitä, kun Taliban otti vallan Afganistanissa ja tytöt elävät yhä syvemmässä ahdingossa. Talouskriisi, lamauttava kuivuus ja uudet rajoitukset ovat eristäneet tytöt yhteiskunnasta ja jättäneet heidät ilman ruokaa, todetaan Pelastakaa Lasten uudessa raportissa. Lähes puolet yläaste ja lukioikäisistä tytöistä kertoo, ettei käy koulua ja neljäsosalla on masennusoireita.

Lasten tilannetta kartoittava raportti Breaking point: Life for children one year since the Taliban takeover osoittaa, että 97 prosentilla perheistä on vaikeuksia hankkia riittävästi ruokaa lapsilleen ja että tytöt syövät poikia vähemmän. Lähes 80 prosenttia lapsista kertoo menneensä nälkäisenä nukkumaan edellisten 30 päivän aikana*. Tytöt kokevat puutetta ravinnosta lähes kaksi kertaa useammin kuin pojat.

Niukka ravinto vaikuttaa tuhoisasti lasten terveyteen ja vaarantaa heidän tulevaisuutensa. Yhdeksän tyttöä kymmenestä kertoo, että heidän ateriansa ovat pienentyneet viimeisen vuoden aikana. He ovat huolissaan laihtumisestaan ja siitä, etteivät jaksa opiskella, leikkiä tai tehdä töitä.

Tilanne heikentää oleellisesti myös tyttöjen henkistä ja psykososiaalista hyvinvointia. Huoltajien haastattelujen mukaan 26 prosentilla tytöistä on masennusoireita, kun poikien osuus on 16 prosenttia, ja 27 prosentilla tytöistä on ahdistusoireita, kun poikien osuus on 18 prosenttia.

Kohderyhmäkeskusteluihin osallistuneet tytöt kertoivat univaikeuksista, jotka johtuivat huolesta ja painajaisista. Tytöt kertoivat myös, että heiltä oli kielletty monia asioita, joista he olivat aiemmin nauttineet. He eivät saa esimerkiksi enää viettää aikaa sukulaisten tai ystävien kanssa eivätkä käydä puistoissa tai ostoksilla.

Afganistanilaiset tytöt kuvasivat Pelastakaa Lapsille haasteita, joita he kokevat päivittäisessä elämässään. Kuva: Aashiqullah Mandozai / Pelastakaa Lapset

Kun Taliban otti vallan viime elokuussa, tuhannet yläkoulu- ja lukioikäiset tytöt määrättiin pysymään kotona, mikä käänsi vuosia jatkuneen sukupuolten tasa-arvokehityksen suunnan. Pelastakaa Lasten haastattelemat tytöt ilmaisivat pettymyksensä ja suuttumuksensa siihen, etteivät saa enää käydä koulua. He kertoivat näkevänsä tulevaisuutensa toivottomana, koska heillä ei ole enää aiempia oikeuksiaan ja vapauksiaan.

Yli 45 prosenttia yläaste ja lukioikäisistä tytöistä sanoi, ettei käy koulua, kun poikien osuus oli 20 prosenttia. Suurimmiksi koulunkäynnin esteiksi he mainitsivat talouden ongelmat, Taliban-liikkeen asettamat rajoitukset yläkoulu- ja lukioikäisille tytöille sekä asenteet yhteisöissä.

Parishad**, 15, asuu Pohjois-Afganistanissa eikä käy koulua, koska hänen vanhemmillaan ei ole varaa ruokkia lapsiaan tai hankkia tarvittavia oppimateriaaleja lapsilleen. Parishadin perheen tilanne on huonontunut nopeasti viimeisen vuoden aikana. Perhe häädettiin kodistaan, koska he eivät pystyneet maksamaan vuokraansa. Vuokraisäntä tarjoutui ostamaan yhden Parishadin sisaruksista, mutta vanhemmat kieltäytyivät siitä.

– Joinakin päivinä isä ei pysty hankkimaan ruokaa. Veljeni heräävät keskellä yötä ja itkevät nälkäänsä. Jätän itse syömättä ja säästän ruokani veljilleni ja siskoilleni. Kun he pyytävät ruokaa, ahdistun ja itken paljon. Menen naapuritaloon ja pyydän sieltä ruokaa. Joskus naapurit auttavat ja antavat ruokaa, mutta joskus he sanovat, ettei heillä ole mitään annettavaa, sanoo Parishad.

– Kun jätimme vanhan kotimme ja muutimme tähän taloon, olin todella ahdistunut ja sanoin: ’Miksi lähdemme taas, miksi nämä samat ongelmat vaivaavat meitä edelleen?’ Olin todella vihainen, ja se oli hyvin vaikeaa aikaa ja minua itketti.

– Haluaisin kovasti käydä koulua. Kun näen muita tyttöjä menossa kouluun, haluaisin mennä itsekin. Vaihdamme kotia joka kuukausi, ja meidän on vaikea käydä koulua. Meillä ei ole mitään kirjoitustarvikkeitakaan ja tarvitsemme rahaa kirjojen ostamiseen. En kestä sitä. En mahda sille mitään.

Kun kansainväliset joukot viime vuonna vetäytyivät, Taliban otti vallan 15. elokuuta. Miljardien dollarien kansainvälinen apu vedettiin pois, Afganistanin valuuttavarannot jäädytettiin ja pankkijärjestelmä romahti. Seurannut talouskriisi ja maan pahin kuivuuskausi 30 vuoteen ovat syösseet kotitalouksia köyhyyteen.

Pelastakaa Lasten kuulemisiin osallistuneiden lasten mukaan vaikea taloustilanne on lisännyt lapsiavioliittoja paikallisissa yhteisöissä, mikä on vaikuttanut enemmän tyttöihin kuin poikiin. Jotkut lapset kertoivat, että heitä oli kehotettu viimeisen vuoden aikana menemään naimisiin perheensä rahatilanteen kohentamiseksi. Tämän kokeneista lapsista valtaosa on tyttöjä.

– Kun Talibanin valtaannoususta on kulunut vuosi, afganistanilaisten lasten elämä on äärimmäisen vaikeaa. Lapset menevät nukkumaan nälkäisinä ilta toisensa jälkeen. He ovat uupuneita ja riutuneita eivätkä jaksa leikkiä tai opiskella niin kuin ennen. He raatavat tiilitehtaissa, keräävät roskia ja siivoavat koteja kaiket päivät koulunkäynnin sijaan, toteaa Pelastakaa Lasten Afganistanin maajohtaja Chris Nyamandi.

– Tytöt kärsivät pahenevan tilanteen vakavimmat seuraukset. He jäävät useammin ilman ateriaa, joutuvat eristetyiksi, kärsivät henkisesti ja jäävät kotiin, kun pojat käyvät koulua. Kyseessä on humanitaarinen kriisi, mutta myös katastrofi lapsen oikeuksien kannalta.

14-vuotias Bijan* opettaa yhteisönsä tytöille tietoa terveydestä ja ravitsemuksesta Pelastakaa Lasten tuella. Hän kertoo, että vapaaehtoistyön tekemisellä on ollut suuri merkitys hänen elämässään. Kuva: Sacha Myers / Pelastakaa Lapset

– Tilanteeseen ei löydy ratkaisua yksinomaan Afganistanista käsin. Ratkaisun avaimet ovat vallan keskuksissa ja maailman poliittisten johtajien käsissä. Mikäli humanitaarista rahoitusta ei myönnetä välittömästi ja keksitä keinoa elvyttää pankkijärjestelmää ja tukea syöksykierteessä olevaa taloutta, lapsia menehtyy ja yhä useampi poika ja tyttö menettää lapsuutensa työnteon, avioliiton ja oikeusrikkomusten takia.

Parishadillakin on viesti kansainväliselle yhteisölle: “Auttakaa perhettäni ja heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä raha- ja ruoka-avustuksilla. Haluan, että veljeni ja siskoni saisivat kunnollista ruokaa ja kenkiä ja että veljeni saa hyvät vaatteet. Auttakaa meitä, jotta pystymme kouluttautumaan.”

Pelastakaa Lapset on toiminut Afganistanissa vuodesta 1976, myös konfliktien, vallanvaihtojen ja luonnonkatastrofien aikana. Järjestöllä on käynnissä ohjelmia yhdeksässä maakunnassa ja toimii lisäksi yhteistyökumppaniensa kautta vielä kuudessa muussa maakunnassa.

Sen jälkeen, kun Taliban nousi uudelleen valtaan elokuussa 2021, järjestö on laajentanut toimintaansa ahdingossa olevien lasten hyväksi, joita on koko ajan enemmän. Järjestö toimii terveydenhuollon, ravitsemuksen, koulutuksen, lastensuojelun parissa. Osana avustustoimintaa varmistetaan myös, että perheet saavat suojaa ja apua toimeentuloonsa samalla kun parannetaan puhtaan veden saatavuutta ja hygieniaoloja. Pelastakaa Lapset on syyskuusta 2021 lähtien tavoittanut yli 2,5 miljoonaa ihmistä, joista 1,4 miljoonaa on lapsia.

Pelastakaa Lasten toimitusjohtaja Inger Ashing tapasi tyttöjä yhteisöpohjaisen oppitunnin aikana. Kuva: Pelastakaa Lapset

*Edellisten 30 päivän aikana ajankohdasta, jolloin Pelastakaa Lapset haastatteli lapsia selvitystä varten toukokuussa 2022.

**Nimi muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi.

Koko raportti luettavissa täällä.

Auta Afganistanin lapsia