Viisi suomalaista lapsi- ja perhejärjestöä vaativat pääministeri Petteri Orpoa tukemaan EU-asetusta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 

Jokaisella lapsella on oikeus suojeluun kaikelta väkivallalta (Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989), artikla 19). Viisi suomalaista lapsi- ja perhejärjestöä sekä kansainvälinen ECLAG-verkosto vaativat pääministeri Petteri Orpoa tukemaan ehdotettua EU-asetusta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Joka viides lapsi Euroopassa joutuu seksuaaliväkivallan ja hyväksikäytön kohteeksi. Joka sekunti verkossa jaetaan vähintään 2 kuvaa tai videota lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja joka kolmannessa ilmoitetussa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavassa materiaalissa on alle 10-vuotias lapsi. Vauvat, taaperot ja pienet lapset sekä vammaiset lapset, jotka ovat haavoittavimmassa asemassa yhteiskunnassamme, jäävät rikollisten käsiin, jotka tekevät rikoksiaan netissä.  

Lapsiin netissä kohdistuva seksuaaliväkivalta on äärimmäisen vakava rikos. Jokaisessa kuvassa on uhri, jonka on elettävä sen todellisuuden kanssa, että heihin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia levitetään muiden seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Vetoomuksen allekirjoittaneet lapsi- ja perhejärjestöt vaativat Petteri Orpon hallitusta toimimaan tämän lapsen oikeuksia loukkaavan toiminnan lopettamiseksi ja tukemaan lainsäädäntöä, joka estää sen. 

Yli 60 prosenttia ilmoitetusta lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista maailmassa sijaitsee EU:ssa. EU-maiden on korkea aika toimia suojellakseen lapsia tältä perusoikeuksien vakavalta loukkaukselta. EU:n on mahdollista ottaa johtava asema tämän epidemian torjunnassa hyväksymällä Euroopan komission ehdottama asetus lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. 

Kuten neljä viidestä EU-kansalaisesta uskoo, mekin uskomme, että lasten suojeleminen verkossa tapahtuvilta rikoksilta ja käyttäjien yksityisyyden kunnioittaminen eivät sulje toisiaan pois. On tärkeä muistaa, että lapsilla on oikeus yksityisyyteen ja suojeluun kaikelta väkivallalta. Meidän tehtävämme yhteiskuntana on varmistaa, että jokaisen lapsen oikeus suojeluun toteutuu.  


Pelastakaa Lasten Nettivihje on matalan kynnyksen ilmoituspalvelu, jonne voi ilmoittaa lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, kuten lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin. Nettivihje tekee tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin ja kansainvälisen INHOPE-verkoston kanssa edistääkseen laittoman materiaalin poistamista netistä ja laittomaan toimintaan puuttumista. Nettivihje sai vuonna 2022 yhteensä 33 296 vihjettä, mikä on noin kymmenkertainen määrä edellisiin vuosiin verrattuna. Nettivihjeen analysoimassa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavassa materiaalissa 91 % lapsista oli alle 14-vuotiaita. 3 % oli alle 3-vuotiaita.