Vanhemmat uupuvat Suomessa – mitä voimme tehdä? 

Taloudelliset vaikeudet, huoli ja uupumus koskettavat yhä useampia perheitä Suomessa. Selvitysten mukaan Suomessa on maailman seitsemänneksi uupuneimmat vanhemmat. Monilla ei ole tukiverkkoja eikä läheisiä apuna. 

Lapset aistivat vanhempien huolet. Esimerkiksi Pelastakaa Lasten vuosittaiseen Lapsen ääni -kyselyyn vastanneiden pienituloisten perheiden lapsista 58% koki olevansa huolissaan vanhempien jaksamisesta.  

Monenlaiset elämäntilanteet voivat johtaa siihen, että perhe tarvitsee apua. Pienituloisuus, yksinhuoltajuus ja tukiverkkojen puute ovat keskeisiä syitä. 

– Pelastakaa Lasten varhaista tukea odottaa tällä hetkellä lähes 800 lasta. Tukea joutuu odottamaan, sillä vapaaehtoisia aikuisia ei ole riittävästi. Olen huolissani siitä, miten pystymme yhteiskuntana auttamaan lapsia ja vanhempia riittävän ajoissa talousnäkymien heikentyessä ja perheiden stressin kasvaessa, sanoo Pelastakaa Lasten kehittämispäällikkö Hanna Tulensalo. 

Pienten lasten vanhemmat kaipaavat lapsiperheille suunnatuista palveluista apua, mutta eivät usein kehtaa tai osaa sitä pyytää. Pyytäminen on erityisen vaikeaa, jos avun tarve liittyy omaan jaksamiseen.  

Lastensuojelu- ja mielenterveyspalvelut ovat kuormittuneita, koska lapset ja perheet eivät saa ajoissa apua.   

Apua on annettava ajoissa

Jaksamisen kanssa kamppailevien perheiden on saatava apua matalalla kynnyksellä, ennen kuin arjen haasteet vaarantavat lasten ja perheen hyvinvoinnin. 

Vapaaehtoiset kummikodit, sporttikummit ja tukihenkilöt muodostavat tällä hetkellä turvaverkon yli 1100 lapselle Suomessa. Haavoittuvassa tilanteessa olevat perheet ja arjen jaksamisen kanssa kipuilevat vanhemmat löytävät vapaaehtoisistamme tukea lapsiarkeen monella tavalla. 

Monille perheille vapaaehtoisten turvaverkko tuo helpotusta arkeen. Matalan kynnyksen tukea on helppo hakea ja se tarjoaa vanhemmille myös paljon kaivattua yhteisöllisyyttä. 

Lapset saavat positiivisia kokemuksia, välittäviä aikuisia, uusia harrastuksia. Vanhemmat voivat kerryttää voimavarojaan ja saavat tukiverkkoja.  

”Lapset tykkäävät heidän “kummistaan” ja ovat päässeet kokemaan monia kivoja juttuja hänen kanssaan. Antaa heille paljon positiivisia kokemuksia.”

sporttikummin saaneen lapsen äiti

Kun lapsi ja perhe saa apua varhaisessa vaiheessa, perheen hyvinvointi vahvistuu ja esimerkiksi mielenterveysongelmia voidaan ennaltaehkäistä. 

Vanhemmat ja lapset hyötyvät vapaaehtoisten tuesta 

96 % palautekyselyymme vastanneista perheistä kertoi, että ovat saaneet lisää voimavaroja arkeen Pelastakaa Lasten vapaaehtoisten tarjoaman matalan kynnyksen avulla. 

”Kummikotitoiminta on ollut kullanarvoista meidän pikku perheelle. En edes tiedä kuinka olisi selvitty ilman.”

kummikodin tukea saanut

”On saatu turvallinen mieshahmo pojan elämään, joka ollut tärkeä asia kehityksen kannalta ja kun on ollut sama kummikoti koko ajan, niin on myös turvallinen hoitopaikka.” 

kummikodin tukea saanut

Lisäksi vanhemmat kuvaavat, että suhde omaan lapseen on parantunut, kun perheen arkea auttaa kannattelemaan vapaaehtoinen. 

Pieni tyttö nauraa aikuisen sylissä ja syö riisipiirakkaa, vieressä vanhempi poika.
Tule vapaaehtoiseksi

Aloita vuosi auttamalla

Monta tapaa auttaa lapsia ja vanhempia! Ryhdy lapselle kummikodiksi, sporttikummiksi, tukihenkilöksi tai auta nuoria etänä.