Väkivaltainen ääriajattelu verkossa

Väkivaltainen ääriajattelu, eli ekstremismi, vaikuttaa lapsiin ja nuoriin monin tavoin. Se vaarantaa lapsen oikeuden hyvinvointiin, kehitykseen ja turvalliseen kasvuympäristöön.

Ahdasmielinen, moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta vastustava ekstremismi, murentaa yhteiskunnan koheesiota, lisää polarisaatiota ja altistaa lapsen viha-ja väkivaltapuheelle, sekä äärimmäisissä tapauksissa fyysiselle väkivallalle. Lapset ja nuoret ovat väkivaltaisen ekstremismin suhteen erityisen haavoittuvassa asemassa myös siksi, että he vasta kasvavat ja opettelevat yhteiskunnassa toimimisen taitoja. Vihamielinen ekstremistinen toiminta murentaa lapsen turvallisuudentunnetta ja luottamusta yhteiskuntaan. Lisäksi vihapuheen ja väkivallan kohteeksi joutuminen tai niiden todistaminen ovat lapsille ja nuorille traumaattisia kokemuksia.

“Yhteiskunnallinen epävarmuus, polarisaatio ja vihapuheen lisääntyminen luovat pohjaa lasten oikeuksia ja hyvinvointia uhkaavalle aatteelliselle väkivallalle.”

Tämä julkaisu tarjoaa perustiedot väkivaltaisesta ekstremismistä ja radikalisoitumisesta, sekä siitä, minkälaisia vaikutuksia niillä on lasten ja nuorten elämään.