Urheiluopistosäätiö tuki lasten urheiluharrastamista 10 000 eurolla vuonna 2021

Pelastakaa Lasten pitkäaikainen tukija Urheiluopistosäätiö lahjoitti Eväitä Elämälle -ohjelmaan 10 000 euroa vuodelle 2021. Lahjoituksella tuettiin vähävaraisten lasten urheiluharrastamista, ja Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset veivät tämän avun paikkakunnillaan perille.

Urheiluopistosäätiöltä saatu avustus on ollut erittäin tärkeä tuki vähävaraisille lapsille, sillä lapset ovat lahjoituksen myötä päässeet itselleen tärkeiden urheiluharrastusten pariin. Pitkittyneen koronapandemian vuoksi harrastamisen merkitys lasten hyvinvoinnin tukijana on korostunut. Ilman tukea lapsen mahdollisuudet harrastaa olisivat monissa perheissä olleet niukat tai jopa olemattomat.

Harrastustukea saaneiden perheiden lapset ja myös heidän vanhempansa ovat kokeneet tuen todella merkitykselliseksi.

”Pienipalkkaisena yh-äitinä tuen merkitys on mittaamaton – lapseni pystyy harrastamaan rakastamaansa jääkiekkoa. SUURI kiitos teille tuesta!”

– Harrastustukea saaneen lapsen vanhempi

Lahjoituksen avulla lasten harrastustoimintaa on paikallisyhdistyksissä pystytty tukemaan pitkäkestoisesti, mikä on etenkin korona-aikana ollut merkittävää lasten hyvinvoinnin kannalta. Useassa perheessä harrastusmahdollisuudet ovat kaventuneet entisestään pitkittyneen koronatilanteen ja tulojen pienenemisen vuoksi.

“Liikunnan tasa-arvon edistäminen on yksi osa Urheiluopistosäätiön apurahatoiminnan tavoitteista. Pelastakaa Lapset ry:n valmis toimintamalli mahdollistaa myös tuen ohjaamisen suoraan vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastuksen tukemiseen. Säätiö on mukana hankkeessa neljättä vuotta, ja tuki hankkeelle on ollut 10 000 euroa vuodessa”, kertoo säätiön toimitusjohtaja Jukka Hako.

”Jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus harrastaa ja liikkua. Kaikilla ei tähän ole mahdollista ilman Pelastakaa Lasten tarjoamaa tukea tähän, ja siitä iso kiitos tälle toiminnalle.”

– Harrastustukea saaneen lapsen vanhempi