Ukrainassa laitoshoidossa olevat lapset ovat vaarassa jäädä ilman apua

Arviolta 100 000 Ukrainan lastenkodeissa ja muissa sijaishuollon laitoksissa asuvaa lasta on vaarassa jäädä ilman tarvitsemaansa tukea sodan jatkuessa. Moni lapsi voi myös joutua eroon perheenjäsenistään jopa pysyvästi, varoittaa Pelastakaa Lapset.

Ukrainassa sijaishuollon laitoksissa olevien lasten osuus on Euroopan korkeimpia. Noin 100 000, eli 1,3 prosenttia on sijoitettuna johonkin laitokseen. Monet näistä lapsista ovat nyt äärimmäisessä ahdingossa yhä useamman kaupungin, ja yleensä siviili infrastruktuurin, joutuessa hyökkäysten kohteeksi. Esimerkiksi 25. helmikuuta raportoitiin lastenkodin pommituksesta.

Pelastakaa Lapset on hyvin huolissaan näiden lasten tilanteesta ja siitä, että he eivät saa asianmukaista huolenpitoa. Ruuan, lämmityksen ja terveydenhuollon sekä koulutuksen saatavuus heikkenee Ukrainassa jatkuvasti väkivallan kärjistyessä. Ilman vanhempia tai muuta huoltajaa vailla olevat lapset ovat kaikissa kriisitilanteissa muita lapsia suuremmassa vaarassa joutua riiston, hyväksikäytön ja lapsikaupan sekä laiminlyönnin uhriksi.

Helmikuun 24. päivän jälkeen yli kaksi miljoonaa ihmistä on paennut maasta – heistä puolet lapsia. Suurin osa pakolaislapsista on hakeutunut naapurimaihin vanhemman tai huoltajan kanssa.

– Venäjän sotilasoperaatio Ukrainassa on ajanut miljoonat lapset pakomatkalle, mutta suurin osa laitoshoidossa olevista lapsista on edelleen loukussa maassa. Nämä lapset ovat Ukrainan haavoittuvimpia, ja ovat suuremmassa riskissä joutua lapsikaupan, riiston ja muun hyväksikäytön kohteiksi, sanoo Irina Saghoyan, Pelastakaa Lasten Itä-Euroopan aluejohtaja.

– Olemme erittäin huolissamme näiden ja erityisesti vammaisten lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Monilla laitoshoidossa olevilla lapsilla on elossa olevia sukulaisia, jotka pystyvät ja haluavat huolehtia heistä. Ukrainassa jatkuvien vihollisuuksien vuoksi pelkäämme kuitenkin, että nämä lapset jäävät huomioimatta.

– Näiden lasten turvallisuuden varmistaminen, heidän jatkuva hoitonsa ja perustarpeista huolehtiminen on asetettava etusijalle. Laitoshoidossa olevia lapsia ei voi unohtaa.

Pelastakaa Lapset vaatii hallituksia ja järjestöjä tehostamaan toimiaan ja suojelemaan lapsia Ukrainassa. Lapset eivät saa jäädä pysyvästi eroon perheistään, ja on estettävä heidän joutumisensa riiston, hyväksikäytön, ihmiskaupan ja laiminlyönnin uhreiksi. Ilman huoltajaa oleville lapsille on varmistettava turvallinen kuljetus ja asunto sekä laadukkaat terveydenhuollon, lastensuojelun ja psykososiaalisen tuen palvelut. Lasten suojelemisen, perheiden jäljittämisen ja yhdistämisen kannalta on tärkeää, että asianomaiset viranomaiset ja näiden lasten omaiset ovat osallisina heidän liikkumiseensa ja myöhempään sijoittamiseensa.

Pelastakaa Lapset on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistamassa rakenteita perheiden jäljittämiseen ja yhdistämiseen, jotta lapsia voidaan saattaa yhteen Puolassa ja muissa lähialueen maissa olevien sukulaisten ja perheen ystävien kanssa. Lisäksi järjestö vahvistaa lastensuojelun järjestelmiä ja ilmoituskäytäntöjä.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien toimittaen elintärkeää humanitaarista apua lapsille ja heidän perheilleen. Järjestö on edistänyt lasten pääsyä koulutukseen sekä jakanut perheille välttämättömiä tarvikkeita, kuten peittoja, lämpimiä vaatteita ja hygieniapakkauksia. Raha-avustusten turvin perheet ovat voineet huolehtia perustarpeistaan. Järjestön asiantuntijat auttavat lapsia käsittelemään ja toipumaan vaikeista kokemuksistaan väkivallan ja turvattomuuden keskellä. Lasten henkistä hyvinvointia edistetään myös vahvistamalla heidän kykyään selviytyä jokapäiväisistä henkisistä rasituksista.

  • Pelastakaa Lasten työntekijät sekä toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset jakavat ruokaa, vettä ja hygieniatarvikkeita maan sisäisille pakolaisille Ukrainassa sekä Ukrainan vastaisilla raja-alueilla ja vastaanottokeskuksissa Romaniassa.
  • Puolassa ja Romaniassa järjestö tarjoaa lasten suojelun palveluita, mukaan lukien kohdennettua tukea yksintulleille ja huoltajistaan eroon joutuneille lapsille. Psykososiaalisen tuen sekä oikeudellisten palveluiden saantia edistetään.
  • Pelastakaa Lapset on jo useiden vuosien ajan työskennellyt pakolais- ja siirtolaislasten parissa Euroopassa ja muualla maailmassa tavoitteenaan tukea vaikeimmassa tilanteessa olevia lapsia.
  • Yksityishenkilöiden ei tulisi ryhtyä adoptoimaan lapsia sääntelemättömien menettelyjen kautta. Kriisitilanteen kohdanneen lapsen on parasta olla perheensä ja yhteisönsä luona.
  • Lähes 100 000 lapsen arvioidaan olevan Ukrainassa laitoshoidossa, mikä on noin 1,3 prosenttia maan 7,5 miljoonasta lapsesta.

Auta Ukrainan konfliktista kärsiviä lapsia