Ukrainassa kohdistettu päivittäin yli 20 hyökkäystä kouluihin

Keskimäärin 22 kouluun on kohdistunut hyökkäys jokaisena päivänä siitä alkaen, kun Ukrainan konflikti kärjistyi helmikuun lopussa. Yhteensä 5,5 miljoonan maassa yhä olevan lapsen koulunkäynti on häiriintynyt väkivallan seurauksena.

Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön mukaan ainakin 869 oppilaitosta – eli noin 6 prosenttia kaikista maan kouluista – on vaurioitunut. Kouluista 83 on tuhoutunut kokonaan.

Koulutukseen kohdistuvista hyökkäyksistä noin 43 prosenttia on sattunut Itä-Ukrainassa, jossa asui yli 400 000 lasta ennen konfliktin kärjistymistä 24. helmikuuta. Piiritetyssä Harkovan kaupungissa pommitukset ovat puolestaan tuhonneet 50 koulutusrakennusta.

Yli kaksi miljoonaa lasta on tähän mennessä paennut Ukrainasta. Maahan jääneet noin 5,5 miljoonaa lasta ovat jatkuvassa vaarassa saada fyysisiä ja henkisiä vammoja. Hyökkäysten kohteena olevissa asutuskeskuksissa kokonaiset kaupunginosat ovat tuhoutuneet.

Konflikti on pahentanut jo ennestään haastavaa tilannetta lasten koulutuksen suhteen. Ennen kriisin kärjistymistä 30 prosenttia Itä-Ukrainan oppilaitoksista ilmoitti, ettei opettajia ole tarpeeksi. Pula opetushenkilöstöstä pahenee jatkuvasti. Maan opettajista suuri osa on naispuolisia, kuten myös suurin osa maasta paenneista ihmisistä.

– Koulutus on hyökkäyksen kohteena Ukrainassa. Kaikkia opiskelijoita ja opettajia on suojeltava tämän sodan kauhuilta, sanoo Pelastakaa Lasten Ukrainan maajohtaja Pete Walsh.

– Koulujen on oltava lapsille turvallisia oppimisympäristöjä, ja niihin ei saa missään tapauksessa kohdistaa hyökkäyksiä. Oppimista ei saa tai pidä keskeyttää kriisiaikoina. Koulutuksella on ratkaiseva merkitys lasten suojelemisen sekä heidän selviytymisensä ja tulevaisuutensa kannalta. Mahdollisuus turvalliseen koulutuksen antaa lapsille vakautta ja arjen rakenteita hätätilanteessakin.

– Konflikti on jatkunut osissa maata kahdeksan vuotta, mikä on haitannut lasten koulutusta ja johtanut satojen koulujen vaurioitumiseen tai tuhoutumiseen. Tämä sota on karkaamassa hallinnasta. On sietämätöntä nähdä, että kouluihin ja päiväkoteihin kohdistetaan umpimähkäisiä hyökkäyksiä, sanoo Walsh.

Lapsiin kohdistuvia vakavia rikkomuksia konflikteissa

Hyökkäykset oppilaitoksiin sekä sairaaloihin ovat yksi YK:n määrittelemistä kuudesta vakavasta lapsiin kohdistuneesta rikkomuksesta aseellisissa konflikteissa, ja kyse voi olla sotarikoksista. Itä-Ukrainassa vuonna 2014 leimahtaneen konfliktin jäljiltä yli 750 oppilaitosta oli vaurioitunut, tuhoutunut tai sulkeutunut jo ennen tämän vuoden helmikuuta.

Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen koulutukseen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudattaen on suojeltava siviilejä ja siviilikohteita, mukaan lukien oppilaitoksia ja sairaaloita. On myös pidättäydyttävä oppilaitosten sotilaallisesta käytöstä. Räjähtävien aseiden käyttöä asutuilla alueilla pitää myös välttää. Pommit, kranaatit, ohjukset sekä muut räjähteet ovat aiheuttaneet mittavaa vahinkoa siviiliväestölle Ukrainassa.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien toimittaen elämää pelastavaa humanitaarista apua lapsille ja heidän perheilleen. Järjestö on edistänyt lasten pääsyä koulutukseen, tarjonnut psykososiaalista tukea sekä jakanut perheille välttämättömiä tarvikkeita, kuten peittoja, lämpimiä vaatteita ja hygieniapakkauksia. Raha-avustusten turvin perheet ovat voineet huolehtia perustarpeistaan. Järjestö edistää lasten pääsyä turvalliseen, osallistavaan ja laadukkaaseen koulutukseen. Järjestön asiantuntijat työskentelevät koulujen ja yhteisökeskusten kanssa auttaakseen lapsia käsittelemään ja toipumaan väkivallan ja turvattomuuden aiheuttamista henkisistä rasituksista.

  • Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön mukaan 869 oppilaitosta on vaurioitunut. Näistä oppilaitoksista 83 on tuhoutunut kokonaan. Viisi viikkoa kestäneiden taistelujen aikana on kohdistettu hyökkäyksiä keskimäärin 21,7 oppilaitokseen päivässä. YK on vahvistanut 776 tapausta.
  • Ukraina: Tuki koulutukselle ja tieteelle sodan aikana | Ukrainan opetus- ja tiedeministeriö (mon.gov.ua)
  • Pelastakaa Lasten avustusryhmä Puolassa kartoittaa yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa lasten avun tarpeita. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa vahvistetaan lasten suojelun rakenteita sekä menettelyjä ilman huoltajaa olevien lasten perheenjäsenten, sukulaisten tai ystäväperheiden jäljittämiseksi Puolassa ja muissa Ukrainan naapurimaissa.
  • Romaniassa Pelastakaa Lasten työntekijät ja vapaaehtoiset jatkavat Ukrainasta saapuvien pakolaisten auttamista rajalla ja vastaanottokeskuksissa muun muassa jakaen heille välttämättömiä tarvikkeita ja järjestäen heille muuta tukea.
  • Pelastakaa Lapset työskentelee Suomessa, muualla Euroopassa ja maailmassa tavoitteenaan tukea vaikeassa tilanteessa olevia pakolais- ja siirtolaislapsia.

Auta Ukrainan konfliktista kärsiviä lapsia