Ukrainan sota vaatinut jo yli 500 lapsen hengen

Ukrainassa keskimäärin neljä lasta päivässä kuolee tai haavoittuu. Runsaan vuoden kestäneen sodan aikana on kuollut jo yli 500 lasta.

Vähintään 501 lasta on Ukrainassa kuollut runsaat 13 kuukautta kestäneen sodan vuoksi. YK:n julkaisemien tietojen analyysi osoittaa myös, että 901 lasta oli haavoittunut 2.4. mennessä. Näistä lapsista suuri osa oli yli 12-vuotiaita tai tätä vanhempia. Todelliset luvut ovat todennäköisesti huomattavasti suurempia.

Suuri osa ensimmäisen sotavuoden lapsiuhreista kuoli tai haavoittui tykistötulen sekä ohjus- ja lennokki-iskujen seurauksena. Näitä tapauksia oli erityisen paljon Harkovan ja Donetskin alueilla.

Myös miinat sekä räjähtämättömät kranaatit ja muut sodan jäänteet asettavat suuren määrän lapsia joka päivä hengenvaaraan. Viime vuoden helmikuun lopun jälkeen ainakin 758 siviiliä on haavoittunut tai kuollut näiden vuoksi. Näistä uhreista enemmän kuin joka kymmenes on lapsi. Ukrainassa miinojen ja muiden räjähteiden saastuttama kokonaispinta-ala on viranomaisten mukaan kymmenkertaistunut runsaan vuoden aikana.

– Jälleen yksi järkyttävä rajapyykki on ylitetty: sota on vaatinut jo 500 lapsiuhria. Jokainen kuolema on liikaa, toteaa Pelastakaa Lasten asiantuntija Tupuna Mäntysaari.

– Kouluihin, koteihin sekä sairaaloihin ja muihin siviilikohteisiin ei saa kohdistaa hyökkäyksiä. Tuomitsemme jyrkästi kaikki siviileihin ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvat hyökkäykset ja vaadimme, että lapsiin kohdistuviin rikkomuksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan.

Pelastakaa Lapset vaatii, että sodan osapuolet noudattavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön velvoitteita. Sodan sääntöjen mukaan on esimerkiksi vältettävä erottelematonta tuhoa aiheutuvien taisteluvälineiden käyttöä asutuilla alueilla.

– Lasten tappaminen ja vammauttaminen kuuluu vakavimpiin lapsiin kohdistuviin rikkomuksiin aseellisessa selkkauksessa. Lapsilla on oikeus saada suojelua sodassakin.

Avun tarve jatkuu valtavana – Pelastakaa Lapset vastaa lasten hätään

Yli vuoden kestänyt sota on aiheuttanut kärsimystä jokaiselle Ukrainan lapselle. Ainakin neljä miljoonaa lasta on humanitaarisen avun tai suojelun tarpeessa maan sisällä. Heillä ei ole riittävästi puhdasta vettä, ruokaa ja lämmitystä. Lasten pääsy terveydenhuoltoon ja koulutukseen on myös rajattua.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014. Konfliktin eskaloiduttua 24.2.2022 järjestö laajensi avustustoimintaansa välittömästi. Ukrainan lisäksi avustustyötä tehdään lähialueella sekä muissa pakolaisia vastaanottaneissa maissa Euroopassa, mukaan lukien Suomessa

Sodan aikana Pelastakaa Lapset on avullaan tavoittanut Ukrainassa yli 850 000 ihmistä. Heistä yli puolet on lapsia. Hädänalaisille toimitetaan ruokaa ja puhdasta vettä sekä välttämättömiä tarvikkeita. Raha-avustusten turvin perheet ovat voineet huolehtia perustarpeistaan. Järjestö myös varustaa sairaaloita ja terveysasemia, sekä osallistuu vaurioituneiden terveydenhoitolaitosten kunnostukseen. Järkyttäviä tapahtumia kokeneille lapsille annetaan psykososiaalista tukea, tai heidät ohjataan mielenterveyspalveluiden pariin.

Suomen ulkoministeriön ja lahjoittajien tuella Pelastakaa Lapset on tällä viikolla käynnistänyt uuden humanitaarisen avun hankkeen Harkovassa ja Zaporizzijassa. Vuoden kestävällä hankkeella edistetään lasten oikeutta koulutukseen perustamalla kuusi digitaalista oppimiskeskusta, jakamalla oppimismateriaaleja ja opetustarvikkeita. Opettajia ja muita lasten parissa toimivia opastetaan myös antamaan lapsille psykososiaalista ensiapua sekä tietoa miinojen vaaroista,

Auta Ukrainan sodasta kärsiviä lapsia