Ukrainan sota on sota lapsia vastaan – sodan kuusi vaikutusta

Kouluja tuhottu. Yli 900 tuntia vietetty pommisuojissa. Perheitä hajonnut. Ukrainan sodan vaikutukset lasten elämään ovat vakavat ja kauaskantoiset. Pelastakaa Lapset nostaa esille kuusi merkittävää vaikutusta, joita sodalla on ollut Ukrainan 7,5 miljoonaan lapseen.

Ukrainan sodalla on ollut tuhoisat vaikutukset lasten elämään kuluneen vuoden aikana: yli 1 000 lasta on kuollut tai loukkaantunut, lukuisat lapset ovat paenneet kotoaan tai joutuneet etsimään turvaa pommisuojista.

Pelastakaa Lapset on tavoittanut vuoden aikana humanitaarisella avullaan Ukrainassa ja sen lähialueilla yhteensä 1 095 323 ihmistä, joista 614 118 on lasta. Ukrainassa apua on viety yli 800 000 ihmiselle.

Sodan vaikutukset näkyvät ainakin kuudella tavalla lasten elämässä.

1. Lasten haavoittumiset ja kuolemat

Vakava hengenvaara on läsnä ukrainalaisten lasten päivittäisessä elämässä. YK:n mukaan tähän mennessä Ukrainassa on sodan takia kuollut 438 lasta ja 851 on loukkaantunut. Yhteensä yli 18 000 siviiliä on loukkaantunut tai kuollut.

Jokainen sodan siviiliuhri on rikos ihmisyyttä vastaan. Pelastakaa Lapset vaatii, etteivät siviilikohteet, kuten koulut, sairaalat ja kodit, ole taistelukenttiä. Sodan osapuolten on ehdottomasti noudatettava humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön velvoitteita. Suomi voi omalta osaltaan olla varmistamassa, että lapset ovat turvassa sodan keskelläkin.

“Tulevalla hallituskaudella lasten suojelu tulee nostaa keskiöön. Sodissa ja kaikissa humanitaarisissa kriiseissä meidän tulee varmistaa, että lastensuojelun osaaminen ja rahoitus on riittävää. Lisäksi ihmisoikeustarkkailijoiden roolia ja läsnäoloa sota-alueilla tulee vahvistaa, jotta lapsiin kohdistuneet rikkomukset tulevat raportoiduksi ja tuomituksi”, Pelastakaa Lapset ry:n vaikuttamistyön erityisasiantuntija Emmi Pakkala sanoo.


Dniprossa otettiin osaa surullisiin tapahtumiin tuomalla leluja, kukkia ja kynttilöitä bussipysäkille lähelle ohjusiskun tuhoamaa kerrostaloa. (Kuva: Vladyslav Garnaiev/Pelastakaa Lapset)

2. Vaikutukset mielenterveyteen

Ohjus- ja tykistöiskujen uhka sekä päivittäiset hälytykset vaikuttavat lasten hyvinvointiin Ukrainassa. Psykososiaalinen tuki on välttämätöntä pitkäaikaisten traumojen ehkäisemisessä. Pelastakaa Lapset on tarjonnut mielenterveyden tukea 34 770 ihmiselle Ukrainassa ja sen lähialueilla.

Järjestö on perustanut lapsiystävällisiä tiloja, joissa lapset voivat leikkiä, touhuta yhdessä, lievittää stressiä ja olla jälleen lapsia. Yhteensä 62 lapsiystävällistä tilaa on perustettu Ukrainaan ja sen lähialueille.

Pelastakaa Lapset kouluttaa myös henkilökuntaa järjestämään terapiatunteja lemmikkien kanssa. Parker- kultainennoutaja (katso kuva) oli välitön hitti lasten keskuudessa Kiovan lähellä sijaitsevissa yhteisöissä.


Viktoriya*, 9, poseeraa kaksivuotiaan terapiakoira Parkerin kanssa koiraterapiaistunnon aikana Kiovan ulkopuolella Ukrainassa. (Kuva: Oleksandr Khomenko/Save the Children)*nimi on muutettu henkilöllisyyden suojaamiseksi.

3. Elämää pommisuojissa

Jatkuvat ilmaiskut ja räjähdykset pakottavat miljoonat lapset suojautumaan pommisuojiin ja kellareihin. Lapset viettivät viime vuonna keskimäärin noin 920 tuntia suojassa maan alla.

Pelastakaa Lapset on jakanut psykososiaalisia ”bunkkeripakkauksia” perheille auttaakseen pommisuojissa olevia lapsia pysymään kiinni tavallisessa elämässä. Pakkaukset sisältävät muun muassa leluja ja mielenterveyttä tukevia aktiviteetteja, jotka auttavat lapsia hallitsemaan stressiä.


”Bunkkeripakkaukset” tarjoavat lapsille mahdollisuuden leikkiin heidän paettuaan ohjusiskuja maan alle Ukrainassa. (Kuva: Save the Children)

4. Koulujen ja sairaaloiden tuho

Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön julkaisemien tietojen mukaan keskimäärin neljä koulua on tuhoutunut tai vaurioitunut joka päivä viimeisen vuoden aikana. Lukuvuoden alkaessa vain kolmannes kouluista pystyi avaamaan ovensa oppilaille. Terveydenhuoltolaitoksiin on tehty 764 hyökkäystä konfliktin kärjistymisen jälkeen. Toistuvat sähkökatkokset vaikeuttavat koulunkäyntiä ja sairaaloiden toimintaa.

Pelastakaa Lapset on vuoden aikana tukenut 27 500 lapsen koulutusta ja perustanut yhteensä 32 digitaalista oppimiskeskusta Ukrainaan. Tavoitteena on perustaa yhteensä 100 keskusta. Järjestö korjaa kouluja ja päiväkoteja, varmistaa kouluissa sijaitsevien pommisuojien turvallisuuden ja kouluttaa opettajia.

Järjestö tarjoaa myös laitteita ja tarvikkeita sairaaloille ja liikkuville terveystiimeille keskittyen erityisesti äitien ja vastasyntyneiden terveyteen. Vuoden aikana yli 24 500 lasta pääsi Pelastakaa Lasten kautta terveydenhuollon piiriin.


Khersonissa Ukrainassa sairaala, jonka laitteisto on ryöstetty. (Kuva: Save the Children)

5. Perheiden hajoaminen

Miljoonat lapset ovat joutuneet pakenemaan sodan takia. Euroopassa on toisen maailmansodan jälkeisen ajan suurin pakolaiskriisi. Yli kuusi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan Ukrainan sisällä, ja lähes kahdeksan miljoonaa on paennut muualle Eurooppaan. Pakolaisista noin 40 prosenttia on lapsia.

Perheistään ja läheisistään erossa olevat lapset kamppailevat mielenterveytensä kanssa. Pelastakaa Lasten tekemän tutkimuksen mukaan 44 prosenttia pakolaislapsista tuntee olonsa yksinäiseksi ja 55 prosenttia on huolissaan tulevaisuudestaan. Pakolaislapsille on tarjottu psykososiaalista ja mielenterveyden tukea eri puolilla Eurooppaa lapsiystävällisissä tiloissa. Suomeen on perustettu kahdeksan lapsiystävällistä tilaa. Lisäksi nettinuorisotalo Netarin ukrainankielinen chat on auttanut nuoria 2 kertaa viikossa.

6. Köyhyys

Ukrainassa konfliktin seurauksena yli puoli miljoonaa lasta on joutunut köyhyysrajan alapuolelle. Noin 40 prosenttia vehnän viljelyyn osoitetusta maasta on tuhottu, mikä aiheuttaa taloudellisia ongelmia Ukrainassa, mutta lisäksi vaarantaa miljoonien lasten hengen myös Afrikan maissa, joissa tuontiviljan merkitys on valtava.

Pelastakaa Lapset tarjoaa ruuan ja puhtaan veden lisäksi käteisapua perheille niin Ukrainassa ja sen lähialueilla kuin Afrikan maissakin. Ukrainasta saadun palautteen mukaan käteisapu on koettu perheiden keskuudessa kaikkein hyödyllisimmäksi ja tehokkaimmaksi avuksi. Perheet itse tietävät parhaiten mitä tarvitsevat ja pystyvät sitä käteisavulla hankkimaan. Ukrainassa Pelastakaa Lapset on jakanut käteisapua noin 96 000 ihmiselle ja yli 24 miljoonan euron arvosta.

Auta Ukrainan lapsia – osallistu hätäapukeräykseen