Ukrainan kouluihin kohdistuneet hyökkäykset vaarantavat lasten hengen ja tulevaisuuden

Ukrainassa kouluihin kohdistuneet hyökkäykset vaarantavat maan 7,5 miljoonan lapsen hengen ja tulevaisuuden. Raporttien mukaan yli kymmenen lasta on kuollut taisteluiden seurauksena. Oppilaitoksia on pommitettu eri puolilla maata.

Itä-Ukrainan konfliktin seurauksena yli 750 oppilaitosta on tuhotutunut, vaurioitunut tai jouduttu sulkemaan vuodesta 2014 lähtien. Tämä on estänyt tai haitannut tuhansien lasten koulunkäynnin. Monet lapset ovat liian peloissaan mennäkseen kouluun ja tuntevat ahdistusta sotilaiden läsnäolosta kouluissa ja niiden ympäristössä.

Viimeisimmät YK:n tiedot osoittavat, että ainakin kuusi oppilaitosta on joutunut pommitusten kohteeksi viime päivinä. Tämä on jättänyt yhä useammat lapset ilman koulutusta. Viime perjantaina kaksi opettajaa kuoli ohjuksen osuttua kouluun Horlivkassa Itä-Ukrainassa.

Viime perjantaina hyökkäyksissä vaurioituneiden rakennusten joukossa oli myös Okhtyrkan kaupungissa sijaitseva päiväkoti sekä lasten sijaishuollon yksikkö. YK raportoi seitsemänvuotiaan tytön olleen kuuden tapetun ihmisen joukossa.

Itäisessä Ukrainassa koulut suljettiin 21. helmikuuta kiihtyneiden taistelujen johdosta. Tämän seurauksena arviolta 350 000 lasta on nyt koulutuksen ulkopuolella. Vanhempien kerrotaan iskujen pelossa laittavan lastensa vaatteisiin tarroja, joista ilmenee lapsen veriryhmä.

Pelastakaa Lapset korostaa, että oppilaitosten pitää olla suojeltuja tiloja, jotka tarjoavat turvaa lapsille ja opettajille myös konfliktien aikana.

Oppilaitoksiin sekä sairaaloihin kohdistuneet hyökkäykset ovat yksi YK:n määrittelemistä kuudesta vakavasta lapsiin kohdistuneesta rikkomuksesta aseellisissa konflikteissa. Vuonna 2019 Ukraina liittyi niiden nyt 113 maan joukkoon, jotka hyväksymällä Safe Schools -julistuksen ovat sitoutuneet suojelemaan opiskelijoita, opettajia sekä oppilaitoksia aseellisissa konflikteissa. Pelastakaa Lapset työskentelee globaalisti sen eteen, että maailmanlaajuisen Safe Schools -julistukseen sitoutuisivat kaikki maailman maat. Venäjä ei ole allekirjoittaneiden joukossa.

Viisitoistavuotias Eva* pakeni kotikylästään vanhempiensa kanssa pommituksen hetkellisesti tauottua.

– Isovanhempani, monet lapset, luokkatoverini, vanhukset ja ihmiset, joilla ei ollut mahdollisuutta lähteä, jäivät kuitenkin kylään, Eva kertoo.

– Kylästä lähteneiden kertomusten mukaan lähes joka toinen talo vaurioitui ja myös koulumme kärsi. Siihen osui suoraan.

– Kouluista ei saa tulla taistelukenttiä, joissa käydään sotaa ja oppilaat ovat uhreja. Jokaisen vaurioituneen tai tuhoutuneen koulun ja jokaisen menetetyn oppitunnin myötä lasten mahdollisuudet kokea ja luoda itselleen parempi tulevaisuus heikkenevät, sanoo Irina Saghoyan, Pelastakaa Lasten Itä-Euroopan aluejohtaja.

– Kouluja, opettajia ja oppilaita on suojeltava hyökkäyksiltä. Jokaisen osapuolen pitää priorisoida siviilien ja kriittisen infrastruktuurin, kuten koulujen ja sairaaloiden, suojelemisen. Heillä on oikeudellinen velvoite minimoida siviilien kärsimys tässä konfliktissa.

– Pelastakaa Lapset vaatii vihollisuuksien välitöntä lopettamista, koska tämä on ainoa tapa suojella lapsia väkivallalta ja muilta heidän oikeuksiensa loukkauksilta, toteaa Saghoyan.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien toimittaen elämää pelastavaa humanitaarista apua lapsille ja heidän perheilleen. Järjestö on edistänyt lasten pääsyä koulutukseen, tarjonnut psykososiaalista tukea sekä jakanut perheille välttämättömiä tarvikkeita, kuten peittoja, lämpimiä vaatteita ja hygieniapakkauksia. Raha-avustusten turvin perheet ovat voineet huolehtia perustarpeistaan.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Lue lisää Pelastakaa Lasten toiminnasta Ukrainassa

Auta Ukrainan konfliktista kärsiviä lapsia