Ukraina: Räjähtävät aseet ovat äärimmäisen tuhoisia lapsille

Räjähtävät aseet aiheuttavat lapsille aikuisiin verrattuna merkittävästi enemmän tuhoa. Suuremman menehtymisen riskin lisäksi lasten vammojen hoitaminen on erityisen vaativaa. Venäjän sotatoimien kiihtyessä suurten asutuskeskusten ympärillä ja sisällä Pelastakaa Lapset vaatii väkivallan välitöntä lopettamista Ukrainassa.

Lapset ovat aikuisiin verrattuna erityisen suuressa vaarassa menehtyä ja loukkaantua vakavasti räjähtävien aseiden johdosta. Tykistökranaattien, ohjusten ja miinojen räjähdykset aiheuttavat lapsille hyvin erityislaatuisia ja poikkeuksellisen vakavia vammoja ja muita seurauksia.

Haavoittuneiden pienten lasten hoitaminen edellyttää erityistä osaamista ja lääkinnällisiä tarvikkeita. Lapsilla on aikuisia hauraampi niska ja vartalo, joten vakavien vaurioiden kuten aivovamman aiheuttamiseen tarvitaan vähemmän voimaa. Konfliktialueilla päävammat ovat yleisiä pienillä lapsilla, ja alle seitsemänvuotiaat potilaat saavat päävamman kaksi kertaa todennäköisemmin kuin yli seitsemänvuotiaat. Pommituksiin joutuneet lapset saavat yleisesti myös henkisiä vaurioita ja kärsivät traumaperäisen stressihäiriön oireista, masennuksesta ja ahdistuksesta.

Kiovassa kolme miljoonaa asukasta elävät taisteluiden keskellä vailla mahdollisuutta paeta. He hakevat suojaa kellareista, metroasemista ja pommisuojista. Myös synnytysosastojen ja lastensairaaloiden potilaat hakeutuvat henkensä edestä maan alle suojaan, missä heillä on rajallisemmat mahdollisuudet saada hoitoa, lääkeitä, puhdasta vettä ja ruokaa.

Tänään annettujen viranomaistietojen mukaan Harkovan kaupungissa ainakin 21 ihmistä on menehtynyt ja 112 haavoittunut vuorokauden sisällä. Sunnuntaina Mariupolin satamassa tapahtuneessa hyökkäyksessä kuoli kuusivuotias tyttö, jota lääkärit eivät pystyneet pelastamaan.

Konfliktialueilla jopa ammattihenkilöstöllä, kuten kirurgeilla, sairaanhoitajilla ja mielenterveyden asiantuntijoilla voi olla vajavainen koulutus ja osaaminen lasten hoitamisesta. Konfliktialueilla terveydenhoitolaitokset ovat usein suuren painen alla ja joutuvat toimimaan vailla riittävää henkilöstöä ja lääkinnällisiä tarvikkeita.

Pelastakaa Lapset on yhteistyössä Lontoon Imperial Collegen ja lääketieteen asiantuntijoiden kanssa kehittänyt kattavan käsikirjan (2019) räjähdyksissä haavoittuneiden lasten hengen pelastamisesta. Laatuaan ensimmäinen käsikirja esittelee keinoja, miten toimia myös äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa ja puutteellisten resurssien tai erikoisosaamisen puitteissa sekä siitä, miten lapsia voi auttaa toipumaan.

– Olemme äärimmäisen huolissamme tiedosta pommitusten kiihtymisestä Ukrainassa. Tilanne on riistäytymässä täysin hallinnasta, ja lapset kärsivät tästä eniten. Jokainen lapsiuhri on yksi liikaa. Tehokkain keino suojella lapsia, on saada nopea loppu sodalle, sanoo Susanna Tan, Pelastakaa Lapset ry:n kehitysjohtaja.

Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien toimittaen elämää pelastavaa humanitaarista apua lapsille ja heidän perheilleen. Järjestö on edistänyt lasten pääsyä koulutukseen, tarjonnut psykososiaalista tukea sekä jakanut perheille välttämättömiä tarvikkeita, kuten peittoja, lämpimiä vaatteita ja hygieniapakkauksia. Raha-avustusten turvin perheet ovat voineet huolehtia perustarpeistaan.

Auta Ukrainan konfliktista kärsiviä lapsia