Tukea lapsen huostaanoton käsittelyyn

Pelastakaa Lasten koulutettu lastensuojelun kokemusasiantuntija tuo lapsen huostaanoton käsittelyyn kokemuksensa ja koulutuksensa avulla tukea ja ymmärrystä.

Vanhempien kokemusta saattaa värittää vaikeat kielteiset tunteet ja lapsen huostaanottoon orientoituminen voi tuntua haastavalta. Lastensuojelun ammattilaiset ovat viranomaisia ja heidän tehtävänsä on toimia lastensuojelulain mukaisesti, huolehtia lapsen parhaasta omasta viitekehyksestään käsin.

Lastensuojelun kokemusasiantuntija ei edusta virkavaltaa, vaan itseään Pelastakaa Lasten yhtenä asiantuntijana. Hänellä ei ole toimivaltaa, mikä vaikuttaa vanhempaintapaamisiin rentouttavasti. Kokemusasiantuntija on vertaiskuulija- ja keskustelija. Tarvittaessa hän kykenee tulkkaamaan ammattikieltä vanhemmille ja vahvistamaan vanhempien luottamusta ammattilaisiin.

Pelastakaa Lasten lastensuojelun kokemusasiantuntija toimii perhehoidon, sijaishuoltoyksikköjen ja perhekuntoutuksen parissa mahdollistaen kokemuksen äänen niin asiakkaille kuin ammattilaisille.

Lapsen sijoittaminen voi olla tarpeenmukaista, mutta ei se helppo tilanne ole kenellekään

”On monenlaisia syitä, miksi lastensuojelun asiakkuuteen on päädytty ja koko prosessi on voinut olla hankala monella tapaa. Olen itse kokenut omien lasteni huostaanoton, ja tiedän, miten stressaavaa huoli lapsista ja epävarmuus ammattilaisten tekemien päätösten oikeellisuudesta voi olla. Nyt vuosia myöhemmin näen silloisen perhetilanteemme ja ammattilaisten ratkaisut molempien osapuolien näkökulmasta”, sanoo Johanna Sairanen, Pelastakaa Lapsissa työskentelevä koulutettu lastensuojelun kokemusasiantuntija.

Tukea lapsen huostaanoton käsittelyyn

Pelastakaa Lasten koulutettu lastensuojelun kokemusasiantuntija Johanna Sairanen tuo lapsen huostaanoton käsittelyyn kokemuksensa ja koulutuksensa avulla tukea ja ymmärrystä.

Pelastaa Lasten lastensuojelupalveluissa on havaittu lastensuojelun asiakkaiden tarvitsen vertaistukea. Huostaanotetun lapsen vanhemmat jäävät edelleen aika sivullisiksi kokonaisprosessissa, jossa lapsen oirehdinta toimii arvioinnin lähtökohtana.

Lasten käytös saattaa aiheuttaa pohdintoja heidän hyvinvoinnistaan, mutta missään vaiheessa ei tule unohtaa lasten vahvuuksia, sillä vahvuuksien varassa lapset tulevat selviämään.

Johanna Sairanen, kokemusasiantuntija

Pelastakaa Lapsiin palkattu lastensuojelun koulutettu kokemusasiantuntija toimii mukana perhekuntoutuksen vanhempainryhmissä ja vanhempien yksilötapaamisissa.

Perhehoidon puolella asiantuntija osallistuu muun muassa huostaanotetun lapsen syntymävanhempien tapaamisiin. Hän myös pystyy avaamaan työnsä tuoman kokemuksen kautta perhehoidon Pride-valmennettavien, sijaisperheiksi aikovien, ymmärrystä sijoitukseen saapuvan lapsen syntymävanhempien asemasta.

Lastenkodit hyödyntävät kokemusasiantuntijaa työryhmätapaamissa ja vanhempien yksilötapaamisissa. Pelastaa Lasten lastensuojelun kokemusasiantuntija toimii ammattilaisten rinnalla vertaisohjaajana sijoitettujen lasten vanhemmille suunnatussa verkossa toteutettavassa vertaistukiryhmässä.


Teksti, kuva ja video  Raili Mykkänen