Kaksi Telian työntekijää katsoo kohti kameraa

Telia huomioi lapsenoikeudet liiketoiminnassaan

Pelastakaa Lapset ja Telia ovat toimineet yhteistyössä lapsen oikeuksien puolesta vuodesta 2016 alkaen. Lapsen oikeuksia digimaailmassa edistävä yritysyhteistyö on merkittävä keino yhdistää viimeisin teknologinen osaaminen sekä välittää tietoa siitä, minkälaisia uhkia ja toisaalta myös mahdollisuuksia lapset kohtaavat verkossa. 

Yritysmaailma, mukaan lukien sen instituutiot, sosiaaliset verkostot ja toimintatavat, ovat keskeinen osa yhteiskuntaa. Yritysten mahdollisuudet vaikuttaa lasten tulevaisuuteen ovat siis kiistatta merkittävät. Yritykset voivat seisoa muutoksen eturintamassa niin kotimaassa kuin maailmalla. 

Tiiviin asiantuntijayhteistyön avulla Pelastakaa Lapset ja Telia ovat edistäneet parempaa ja turvallisempaa digimaailmaa lapsille jo usean vuoden ajan. 

“Yhteistyö Pelastakaa Lasten kanssa on tuonut meille merkittävää ymmärrystä siitä, miten lapsen oikeudet ja digitalisaatio linkittyvät toisiinsa, sekä siitä, miten lapsen oikeudet tulee huomioida digimaailmassa”, kertoo Laura Hynönen, Telian vastuullisuusasiantuntija. 

Haluamme tarjota lapsille digimaailman, joka on turvallinen ja jossa on hauskaa, luovaa ja opettavaista olla
Eija Pitkänen
Vastuullisuusjohtaja, Telia

Työtä lasten eteen uusien innovaatioiden kautta

Pitkäaikaiseen yhteistyöhön on kuulunut muun muassa erilaisia tapahtumia, tiedotusta ja materiaaleja, kuten digitaalinen vanhemmuuspakkaus, opas vanhemmille, johon on koottu ohjeita ja vinkkejä lapsen digiturvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyen. Pelastakaa Lapset on yhdessä Telian ja muiden pelialan toimijoiden kanssa edistänyt myös vastuullisen pelaamisen merkitystä osana pelialan kulttuuria. Lisäksi Pelastakaa Lapset on osallistunut Telian Dot-liittymän tuotekehitykseen, kun siihen rakennettiin digihyvinvointiaiheinen sisältöosio.  

Telia on yksi Pelastakaa Lasten tänä keväänä julkaistun digitaalisen lapsuuden osaamiskeskus Kiditalin pääyhteistyökumppaneista, ja näin vahvistamassa lasten hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta digimaailmassa. 

“Meidän vastuullamme on osaltamme luoda turvallinen digitaalinen ympäristö, jossa lapsilla olisi mahdollisuus leikkiä, olla luovia ja toimia yhdessä. Otamme lapsen oikeudet huomioon keskeisenä osana liiketoimintaamme, emme ainoastaan hyväntekeväisyytenä”, sanoo Eija Pitkänen, Telian vastuullisuusjohtaja. 

Kumppanuus merkittävien muutosten lähtökohtana

Pelastakaa Lasten ja Telian mukaan vastuullinen, lapsen oikeudet huomioiva liiketoiminta ei nykypäivänä tarkoita vain yksittäistä sankaritekoa, vaan se on ehdoton edellytys sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävälle toiminnalle.  

“Lapset käyttävät digitaalisia palveluita, joita yritykset tarjoavat. Näin ollen elävä vuoropuhelu ja yhteiset tavoitteet näiden yritysten kanssa ovat lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta erittäin keskeistä”, sanoo Pelastakaa Lasten digitiimin kehittämispäällikkö Antti Järventaus. 

”On hienoa, että yrityskumppanimme Telia on edistänyt lapsen oikeuksia rohkeasti ja tehnyt pitkäjänteistä työtä aina tuotekehityksestä lähtien. Lapsen oikeudet liiketoiminnassa ovat muuttuneet konkreettiseksi tekemiseksi, tuotteiksi, teksteiksi ja materiaaleiksi yhteistyömme kautta”, Järventaus lisää.  

Se miten yritykset toimivat tänään vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen niin yksittäisen lapsen kuin koko yhteiskunnan tasolla. Yrityksillä on aito mahdollisuus turvata lapsille ja nuorille kestävämpi arki ja parempi tulevaisuus. 

Kaksi Telian työntekijää katsoo kohti kameraa

Pelastakaa Lapset ja Telia edistävät lapsen oikeuksia digimaailmassa

Yhteistyön avulla Pelastakaa Lapset ja Telia ovat edistäneet parempaa ja turvallisempaa digimaailmaa lapsille vuodesta 2016 alkaen.