perhekuntoutusyksikkö Suvikummun ruokailutilan pöydällä punaisia kukka

Suvikummun perhekuntoutuksessa panostetaan kehitystyöhön

Perheiden tilanteiden monimutkaistuessa ja haasteiden kasautuessa, Suvikummun työryhmän työskentelymalli päivitetään vastaamaan entistä paremmin perheiden nykyisiin tarpeisiin. Tavoitteena on varmistaa, että perheet saavat parasta mahdollista apua haasteisiinsa ja voivat elää yhdessä perheenä. 

Työn keskiössä tulee säilymään arjen vahvan tuen antaminen perheille, kiintymyssuhdeajattelu sekä mentalisaatiokyvyn ja tunnetaitojen tukeminen.

Päivitetystä toimintamallista kerrotaan lisää kehitystyön loppuessa kevään jälkeen. Lisätietoa kehitystyöstä antaa kehittämispäällikkö Aino Hynninen.

Aino Hynninen

Kehittämispäällikkö (palveluyksiköt)