Suomen AFRY tukee tänä vuonna joululahjoituksella Pelastakaa Lapset ry:n lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tekemää työtä

Suomen AFRY tekee tänä vuonna joululahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen, jolla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria kotimaassa. Lahjoituskohteen valinnan tekivät AFRYn Suomen työntekijät äänestämällä eri lahjoituskohteita.

Joulukeräyksellä Pelastakaa Lapset tukee vähävaraisten perheiden lapsia opinnoissa ja harrastuksissa. Se tarjoaa lisäksi tukihenkilöitä lapsille, joiden perheiltä puuttuu tukiverkot, ja antaa keskustelutukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille.

”Pian lähes kaksi vuotta jatkunut koronapandemia on ollut rankka erityisesti lapsille ja nuorille. Viestit syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten määrän lisääntymisestä ovat huolestuttavia, ja meidän on kaikin keinoin pyrittävä ehkäisemään eriarvoisuutta tämän joukon tärkeässä kehitysvaiheessa. Ehkäisemällä lasten ja nuorten syrjäytymistä annamme heille eväitä turvalliseen kasvuun ja paremmat mahdollisuudet rakentaa vahvaa identiteettiä. Pelastakaa Lapset ry:n valinta lahjoituksen kohteeksi kertoo AFRYn työntekijöiden luottamuksesta ja arvostuksesta yhdistyksen tekemää tärkeää työtä kohtaan”, sanoo AFRY:n Suomen maajohtaja Kalle Rasinmäki.

”Sydämellinen kiitos AFRYn työntekijöille tästä merkittävästä joululahjasta ja luottamuksen osoituksesta. Teidän lahjoituksellanne pystymme antamaan yhä useammalle lapselle ja perheelle pitkäjänteistä, lapsen yksilölliseen tarpeeseen soveltuvaa tukea. Tällainen apu voi muuttaa lapsen koko loppuelämän suunnan”, kiittää Pelastakaa Lapset ry:n viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto.

Suomessa elää yli 120 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Vähävaraisten perheiden lapsilla on heikommat mahdollisuudet harrastaa ja opiskella. He kokevat muita lapsia useammin ahdistusta, huonommuutta, kiusaamista ja stressiä. Pelastakaa Lapset rahoittaa lasten ja nuorten harrastus- ja oppimateriaalituen täysin lahjoitusvaroin. Harrastamisen myötä lapsi muun muassa oppii tärkeitä taitoja ja saa kavereita. Koulutus taas on paras tapa katkaista vähävaraisuuden kierre. Joulukeräyksen lahjoitukset tukevat sporttikummin, tukihenkilön tai tukiperheen avulla myös perheitä, joilta puuttuu tukiverkot tai joissa vanhempien voimavarat ovat vähissä esimerkiksi sairastumisen takia.

Lisätietoa Pelastakaa Lapset ry:n toiminnasta: https://www.pelastakaalapset.fi/

Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.