Sudanissa maailman suurin määrä kodeistaan paenneita lapsia

Ainakin 7,1 miljoonaa ihmistä, mukaan lukien arviolta 3,3 miljoonaa lasta, on joutunut jättämään kotinsa Sudanin eri osissa. Luku on huhtikuun puolivälin jälkeen lähes kaksinkertaistunut.

Maan sisällä asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten määrä on nyt korkeampi kuin muissa sodan runtelemissa maissa, kuten Syyriassa (6,6 miljoonaa ihmistä), Kongon demokraattisessa tasavallassa (6,1 miljoonaa ihmistä) ja Ukrainassa (5,1 miljoonaa ihmistä).

Miljoonat epätoivoiset väkivaltaa paenneet perheet hakeutuvat turvaan muun muassa kouluihin, leireille ja sukulaisten luokse. Lukuisat ihmiset joutuvat oleskelemaan avoimessa maastossa vailla suojaa. Perheistä monet ovat joutuneet pakenemaan useita kertoja, kun heidän turvapaikkansa on joutunut hyökkäyksen kohteeksi.

Ennen konfliktia Sudanissa oli jo noin 3,2 miljoonaa siirtymään joutunutta ihmistä. Lisäksi maassa oli  1,1 miljoonaa muualta tullutta pakolaista. Paenneita ihmisiä vastaanottaneet yhteisöt ovat hyvin suuren paineen alla ja peruspalvelut ovat ylikuormitettuja.

Humanitaarinen apu alirahoitettua

Perheiden epätoivoa lisää, että humanitaarinen apu on merkittävästi alirahoitettu. Elintarviketuotanto on samalla vähentynyt ja esimerkiksi vedestä on pulaa. Ryöstely, viivästykset avunannon luvissa sekä hyökkäykset esimerkiksi hätäaputarvikkeiden varastoihin ovat lisäksi vaikeuttaneet avustustoimintaa. Välttämättömien tarvikkeiden toimittaminen paenneille perheille on paikoin lähes mahdotonta toteuttaa.

– Miljoonat siirtymään joutuneet lapset ja perheet tarvitsevat parhaillaan apua. He tarvitsevat ruokaa, vettä, suojaa, vaatteita ja lääkkeitä – perusasioita. Tämän lisäksi he tarvitsevat mielenterveydellistä tukea selviytyäkseen voimakkaasta stressistä, joka heitä kohtaa. Lapset ovat olleet pakomatkalla neljä kuukautta; he ovat menettäneet perheenjäseniään ja nähneet kotiensa ja koulujensa sekä paikkojen, joissa he aikaisemmin tunsivat olonsa turvalliseksi, muuttuvan raunioiksi. Tilanne on kriittinen, toteaa Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja tohtori Arif Noor.

– Sudanissa ei näy merkkejä sodan laantumisesta. Tilanne päinvastoin pahenee. Toimimattomuuden seuraukset ovat vakavat. Kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä toimiin ja työskenneltävä yhdessä varmistaakseen, että rahoitus ohjataan suoraan yhteisöissä toimiville tahoille, joilla on edelleen pääsy, sekä toimittava turvatakseen lapsille ja perheille elämää pelastavaa apua ennen kuin tämä on liian myöhäistä.

Konfliktissa on raportoitu ainakin 435 lapsen kuolleen ja lisäksi 498 lasta on kuollut nälkään. Todelliset luvut ovat todennäköisesti paljon näitä suuremmat.

Pelastakaa Lapset perheiden ja lasten tukena

Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983. Vuonna 2022 järjestö tavoitti avullansa suoraan 2,1 miljoonaa ihmistä, mukaan lukien 1,5 miljoonaa lasta. Toiminta keskittyy lasten suojelun edistämiseen, laadukkaan koulutuksen ja terveys- ja ravitsemuspalvelujen saatavuuden edistämiseen sekä hätätilanteisiin vastaamiseen.

Sudan on Suomen Pelastakaa Lasten suurin kohdemaa. 

Auta Sudanin konfliktista kärsiviä lapsia