Somaliassa miljoonat kärsivät nälästä ankaran kuivuuden jatkuessa

Somaliassa pahin kuivuus kymmeneen vuoteen on jättänyt miljoonat ihmiset vaille riittävää ravintoa. Pelastakaa Lasten selvitykseen osallistuneista perheistä yhdeksän kymmenestä arvioi ruokavarantonsa riittävän vain lyhyen ajan. Yhä useammat ovat joutuneet jättämään kotinsa etsiessään ruokaa ja vettä.

Pelastakaa Lasten tuore selvitys osoittaa, että 70 prosentilla Somalian kotitalouksista ei ole tarpeeksi ruokaa. Selvitykseen osallistuneista kotitalouksista enemmän kuin joka kolmannessa oli vähintään yksi henkilö, joka oli ollut ollut syömättä kokonaisen päivän. Perheiden tilannetta ja avun tarpeita kartoittavaan selvitykseen osallistui yli 12 000 ihmistä eri puolilla maata. Lähes 60 prosenttia kotitalouksista ilmoitti ainakin yhden perheenjäsenen menettäneen tulonlähteensä – suurelta osin koska kuivuus on tappanut karjan. Noin 700 000 kamelia, vuohta, lammasta ja nautaa kuoli kahden kuukauden aikana selvitystä tehtäessä.

Toistuvien kuivuuskausien lisäksi perheet kärsivät heikkenevästä turvallisuustilanteesta, aavikkoheinäsirkkojen parveilusta, elintarvikehintojen noususta sekä ulkomailla asuvien rahalähetysten pienenemisestä. Kansainväliset avunantajat ovat lisäksi vähentäneet apuaan Somaliaan.

– Aiemmin lapset saivat ruokaa kolme kertaa päivässä, mutta nyt on vaikea ruokkia heitä edes kaksi kertaa. Enimmäkseen he saavat yhden aterian päivässä, sanoo Beledweynen alueella Etelä-Somaliassa elävä Omar*.

– Edellisen kuivuuden aikana kykenimme selviytymään päivästä toiseen. Nyt on kuivempaa kuin koskaan ja on vaikeampaa löytää vettä. Meillä ei ole ruokaa ja karja kuolee.

Kymmenen viime vuoden aikana Somaliaa on koetellut kolme vakavaa kuivuuskautta, vuosina 2011–2012 ja 2016–2017 sekä kuluvalla kaudella 2021–2022.

YK julisti Somaliaan nälänhädän heinäkuussa 2011. Vakavasta ruokaturvattomuudesta kärsi tuolloin 3,7 miljoonaa ihmistä. Kansainvälisen yhteisön reagoidessa liian hitaasti varoitusmerkkeihin, nälänhätä vaati ainakin 258 000 ihmisen hengen. Nälkään ja aliravitsemukseen liittyviin syihin kuolleista puolet oli alle viisivuotiaita. YK:n hätäapuvetoomuksesta vain 56 prosenttia oli tullut katetuksi kriisin loppuvaiheessa.

Vuosien 2016–2017 kuivuuden aikana yli 2,9 miljoonaa ihmistä oli YK:n viisiportaisella ruokaturvaa mittaavalla asteikolla vähintään kriisitilassa (IPC3). Kansainvälinen yhteisö reagoi tähän kriisiin nopeammin ja laajamittaisemmin, mikä säästi ihmishenkiä. Vuoden 2017 hätäapuvetoomuksesta katettiin 68 prosenttia.

Tällä hetkellä arvioidaan, että 4,6 miljoonaa ihmistä Somaliassa tulee olemaan vähintään kriisitilassa ruokaturvan osalta helmikuusta toukokuuhun. Tilanne voi muodostua hyvin kriittiseksi, sillä YK:n tämänhetkisestä hätäapuvetoomuksesta vain 2,3 prosenttia on rahoitettu.

– Avunantajilla ei ole paljoakaan aikaa estää laajamittainen humanitaarinen katastrofi Somaliassa. Vuonna 2011 epäonnistuttiin, mutta vuosina ja 2016–2017 tapahtui edistystä. Nyt näyttää siltä, että olemme taas lähtöasetelmassa. Pelkäämme, että päädymme vuotta 2011 vastaavaan tilanteeseen, jolloin sadat tuhannet menehtyivät, sanoo Mohamud Mohamed, Pelastakaa Lasten Somalian maajohtaja.

– On niin paljon nälkää ja niin paljon tarpeita. Todellinen syy vaikeuksiin on ilmastonmuutos.

Pelastakaa Lapset korostaa tärkeyttä tukea Somalian kaltaisia maita varautumaan ja sopeutumaan ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin. Maailman päättäjien tulee sitoutua ilmastorahoituksen takaamiseen.

– Suomen ja muiden maailman rikkaiden maiden on pidettävä kiinni lupauksistaan ja sitoumuksistaan, ja varmistaa, että kehittyville maille kohdistettu ilmastorahoitus on riittävällä tasolla. Rahoituksen kohdentamiseen ja vaikuttavuuden seurantaan on panostettava, toteaa Emmi Pakkala, Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön asiantuntija.

Tarvitaan vähintään 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jotta hädänalaiset ihmiset, perheet ja lapset saisivat apua. He tarvitsevat kipeästi ruokaa, puhdasta vettä, terveydenhoitoa, koulutusta ja suojelua.

Pelastakaa Lapset kehottaa Somalian hallitusta priorisoimaan humanitaarisen avun ja varmistamaan, etteivät Somalian hallituksen ja liittovaltion jäsenten väliset erimielisyydet estä humanitaarisen avun toimittamista kriisistä kärsiville lapsille ja heidän perheilleen.

Somaliassa Pelastakaa Lapset auttaa kuivuudesta kärsiviä lapsia, perheitä ja yhteisöjä selviytymään. Osana hätäapua toimitetaan puhdasta vettä yhteisöille, hoidetaan aliravittuja lapsia, varmistetaan lasten koulunkäynnin jatkumisen ja tuetaan perheiden toimeentuloa käteisavustuksin.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Pelastakaa Lasten hätäapukeräys Itä-Afrikan nälkäkriisistä kärsivien auttamiseksi

——-

Pelastakaa Lasten arviointi humanitaarisen avun tarpeista Somaliassa (Somalia Drought rapid needs assessment – Preliminary findings) toteutettiin marraskuussa 2021. Selvitykseen valittiin satunnaisotannalla 1770 kotitaloutta (12 539 ihmistä) 15 eri Somalian alueella. Selvityksen kohteena olevissa 46 piirissä elää 5,2 miljoonaa ihmistä, eli 33 prosenttia maan väestöstä. Selvityksessä arvioitiin kotitalouksien kokemia puutteita ja avun tarpeita ruoan saatavuuden, terveyden, ravitsemuksen, vesihuollon, hygienian, koulutuksen, lasten suojelun sekä asuinsijoiltaan siirtymisen joutumisen suhteen.