Tyttö seisoo asunvaunun edessä ja pitää vanhempiaan kädestä kiinni

Sijaisperhe tukee lapsen elämää

Lapsi elää perhehoidossa silloin, kun lapsen kasvu ja kehitys vaativat selkeämpää huolenpitoa. Lapsi ei välttämättä itse edes ajattele elävänsä riittämättömässä turvassa ja huolenpidon puutteessa, jos on hän oppinut pienestä pitäen vastaamaan niin omista kuin vanhempiensa tarpeista.

Sijaisperheessä lapsi asetetaan lapseksi lapsen paikalle. Lapseksi takaisin toipuminen ei aina ole ongelmatonta, mutta usein perhehoidossa elävän lapsen oirehdinta lieventyy ja mieli elpyy.

Usko itseen rakastamisen arvoisena alkaa voimistua. Varautuneisuuden tilalle löytyy luottamus. Näin väkevää on turvallinen aikuisuus.

Valmennus auttaa itsearvioinnissa

Pelastakaa Lapset valmentaa perheitä sijaisperheiksi. Kyse on yhdeksän kerran valmennusprosessista, jonka aikana osallistujien on mahdollista selkeyttää omaa valmiuttaan sitoutua sijaisvanhemmuuteen.

”Prosessissa perhe ja ammattilaiset arvioivat yhdessä perheen valmiuksia. Lapset tulevat sijoitukseen reppu täynnä kokemuksia, joita heidän ei olisi pitänyt kokea. He oirehtivat, ja tämä vaatii perheeltä sekä ymmärrystä että sietokykyä”, sanoo Pelastakaa Lapsilla sijaisperhevalmennuksia vetävä sosiaalityöntekijä Annika Piskunen-Virkki.

Viisi valmiutta turvaa onnistumista

Sijaisperheiksi päätyvillä on oltava viisi valmiutta, jotta työsijaisvanhempana onnistuisi mahdollisimmin hyvin.

Valmius suojella ja hoivata lasta, tukea lapsen yksilöllistä kehitystä, tukea lapsen suhteita vanhempiin ja muihin lapselle tärkeisiin ihmisiin, sitoutua lapseen ja edistää ennakoitavuutta ja jatkuvuutta lapsen elämässä sekä tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

”Tämän takia valmennukseen sisältyy paljon harjoituksia ja kotitehtäviä sekä itseanalyysiä”, sanoo Annika Piskunen-Virkki.

Valmennettavat tarkastelevat omaa elämäänsä, omia lapsuuden kokemuksiaan, elettyjä kriisejä ja tapaansa suhtautua elämään. Harjoitteet auttavat ymmärtämään sekä itseä että lapsena olemista. Prosessin aikana päätös sijaisperheeksi ryhtymisestä voi vahvistua tai raueta.

”Valmennettavien on myös arvioitava kykyään arvostaa muiden ihmisyyttä silloinkin, kun elämän valinnat ja kokemukset ovat erilaisia kuin omat. Kyky on tärkeä, koska sijaisperhe toimii lapsen syntymäperheen rinnalla”, Piskunen-Virkki sanoo.

Pelastakaa Lasten ammattilaisten tuki

Sijaisperheen tukena toimii hyvinvointialueen vastuusosiaalityöntekijän rinnalla järjestömme sosiaalityöntekijä-perhehoitaja-pari. Pelastakaa Lasten perhetyön sosiaalityöntekijät ovat saaneet kiitosta siitä, että he ovat olleet tavoitettavissa nopeasti ja vaivattomasti. Perheen tarvitessa akuutisti neuvoja ja lisätukea, ripeä yhteys ammatti-ihmiseen auttaa vakauttamaan poikkeustilanteen kotona nopeasti.

Sijaisperheessä sosiaalityöntekijää useammin vierailevalla perheohjaajalla on erityisen hyvä mahdollisuus oppia tuntemaan lapsi ja kuulostella tämän ajatuksia nykyisessä elämäntilanteessa.

Etenkin pienten lasten kokemuksen tavoittaminen saattaa olla aikuiselle haastavaa. Pelastakaa Lapset tuottaa aktiivisesti yhdessä lasten kanssa menetelmiä, joiden avulla on helpompi käydä vuorovaikutuksellista keskustelua aivan pientenkin lasten kanssa.


Teksti: Raili Mykkänen