SHQS-laaduntunnus kattaa nyt kaikki lastensuojelupalvelumme

Pelastakaa Lapset ry on tarjonnut korkealaatuisia lastensuojelunpalveluita Suomessa jo sadan vuoden ajan. Luotettavuus, turvallisuus ja laadukkuus ovat toimintamme perusta, johon koko henkilöstömme on sitoutunut.

Osoituksena työmme onnistumisesta sekä sen jatkuvasta kehittämisestä, Pelastakaa Lapset ry on saanut palvelu- ja aluetoiminnoilleen sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman SHQS-laaduntunnustuksen, joka kattaa koko Suomen sijaishuollon yksiköt, perhekuntoutuksen, adoptioneuvonnan, perhehoidon sekä tukiperhetoiminnan.

” Laadunhallinta on yhteistä työtä, jolla varmistamme kokonaisvaltaisesti toimintamme jatkuvan parantamisen”,

toteaa Kristiina Mattinen, Pelastakaa Lapset ry:n aluepalveluiden johtaja.

Pelastakaa Lasten palveluyksiköillä on ollut SHQS-laatutunnustus jo vuodesta 2012 ja uuden joulukuussa myönnetyn tunnustuksen 98/2021 myötä koko Pelastakaa Lasten lastensuojelupalvelun toiminta on SHQS-laatutunnustuksen piirissä.

”SHQS-laatutyö on varmistanut palveluyksiköiden puolelle korkean ja tasalaatuisen toiminnan jo kohta kymmenen vuoden ajan. Nyt on upea mahdollisuus kehittää yhdessä koko palvelutoimintaa”,

kiteyttää Anu Lehto, Pelastakaa Lapset ry:n Palveluyksikkötoiminnan johtaja.

Lue lisää SHQS-laaduntunnuksesta sekä sen kriteeristöstä Labqualityn sivuilta.

Lataa SHQS-sertifikaatti!