Pelastakaa Lapset logo

Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta Suomessa

Pelastakaa Lapset on 30.5.2023 antanut oikeusministeriölle lausunnon ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimiseen liittyvästä selvityksestä. Pelastakaa Lapset pitää tarpeellisena, että oikeusministeriö on nyt selvittänyt vaihtoehtoja ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sääntelyyn Suomessa. Järjestelyssä tulee varmistaa lapsen etu sekä turvata yhdenvertaisesti myös sijaissynnyttäjän sekä tulevien vanhempien asema ja oikeudet. Pelastakaa Lapset yhtyy lausunnossaan Lastensuojelun Keskusliiton kantoihin, joissa korostetaan lapsen edun keskeisyyttä, YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.