Seksuaalirikoslaissa huomioitava lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä

Eduskunnan käsittelyyn menevän seksuaalirikoslain kokonaisuudistuksessa toteutettavat muutokset tuovat tärkeää suojaa lapsille. Jatkossa esimerkiksi sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa katsottaisiin aina lähtökohtaisesti lapsenraiskaukseksi, mikä on merkittävä uudistus. Pelastakaa Lapset kuitenkin katsoo, että kokonaisuudistuksen tulisi ottaa vielä nykyistä paremmin huomioon lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä.

Seksuaalirikoslain uudistuksen suurimpia muutoksia ovat raiskauksen määritelmän muuttuminen suostumusperustaiseksi, lapsiin kohdistuvien rikosten erottaminen aikuisiin kohdistuvista rikoksista ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaan materiaaliin liittyviin rikoksiin tulevat muutokset.

“Nämä ovat merkittäviä uudistuksia. Suojaikärajaa nuorempi lapsi ei voi koskaan antaa suostumustaan aikuisen häneen kohdistamiin seksuaalisiin tekoihin, eikä rikosprosessissa tulisi arvioida sitä, onko lapsi esimerkiksi vastustanut tekoa vai ei. Kokonaisuudistuksen tulisi kuitenkin ottaa vielä nykyistä paremmin huomioon lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä”, sanoo Tanja Simola, erityisasiantuntija Pelastakaa Lapsista.

Sukupuoliyhteyden määritelmää laajennettava huomioimaan nettimaailma

Lapseen voidaan kohdistaa seksuaaliväkivaltaa myös netin välityksellä. Aikuinen voi esimerkiksi pakottaa, houkutella tai ohjata web-kameran välityksellä lapsen tunkeutumaan omaan tai toisen lapsen kehoon. Pelastakaa Lapset katsoo, että myös tämäntyyppiset tilanteet tulee voida niiden luonteen vuoksi rinnastaa vakavuudeltaan sukupuoliyhteyden määritelmään kuuluviin tekoihin ja arvioida lapsenraiskausrikoksina.

“Netin välityksellä tapahtuvia seksuaalirikoksia ei tulisi oletusarvoisesti arvioida haitallisuudeltaan ja vakavuudeltaan lievemmiksi kuin netin ulkopuolella tapahtuvia rikoksia. Tämän tulee näkyä myös rikoslaissa”, toteaa Simola.

Seksuaaliväkivallan tallentamisen tulisi olla rangaistuksen koventamisperuste

Seksuaaliväkivallan tallentamisen, esimerkiksi valokuvaamalla tai videoimalla, tulisi toimia rangaistuksen koventamisperusteena ja nostaa uhrille määrättäviä vahingonkorvauksia. Joka kerta, kun lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuva tai video jaetaan ja sitä katsotaan, lapsi asetetaan uudelleen uhrin asemaan ja hänen oikeuksiaan loukataan.

Seksuaaliväkivalta ja sitä todistavan materiaalin levittäminen tai pelko materiaalin leviämisestä voivat aiheuttaa lapselle vakavia psyykkisiä seurauksia niin rikoksen tekohetkellä, kuin myöhemmin lapsuudessa ja koko loppuelämän ajan. Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelu saa vuosittain noin 3000 vihjettä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai seksuaaliväkivaltaan liittyvästä toiminnasta.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisajan oltava riittävän pitkä

Lisäksi Pelastakaa Lapset esittää huolen siitä, että lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyvää riskiä niiden myöhäisestä ilmitulosta ei ole otettu riittävästi huomioon syyteoikeuden vanhentumisessa. Hallituksen esityksen mukaan suurin osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista vanhenee aikaisintaan, kun rikoksen kohteeksi joutunut henkilö täyttää 28 vuotta.

Tutkimusten valossa kuitenkin tiedetään, että lapset eivät kerro kokemastaan seksuaaliväkivallasta oma-aloitteisesti, eivät välttämättä tunnista itseensä kohdistunutta tekoa rikokseksi tai eivät muista sitä. Tutkimusten mukaan moni lapsena seksuaaliväkivaltaa kokenut henkilö ymmärtää ja kertoo kokemuksensa vasta vuosien viiveellä.