Sahelin alueen maissa yhä useampi koulu on suljettu väkivallan seurauksena

Lisääntynyt väkivalta Afrikan Sahelin alueella on johtanut lähes 7800 perusasteen koulun sulkemiseen Burkina Fasossa, Nigerissä ja Malissa, raportoi Pelastakaa Lapset. Suljettujen koulujen määrä nousi viidenneksellä viimeisen vuoden aikana.

Kesäkuussa yhteensä 7800 perusasteen oppilaitosta oli suljettuna väkivallan ja turvattomuuden takia Burkina Fasossa, Nigerissä ja Malissa. Määrä oli kasvanut viidenneksellä yhden vuoden aikana. Koulujen sulkemisten vuoksi noin 1,4 miljoonaa lasta oli koulutuksen ulkopuolella. Tilanteesta kärsivien lasten määrä oli vuodessa kasvanut 200 000:lla.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä ja muita toimijoita ryhtymään toimiin lasten koulutuksen suojelemiseksi Sahelin alueen maissa. Kansainvälisen koulujen turvallisuutta edistävään julistukseen (Safe Schools Declaration) on sitouduttava ja sen toteutumista pitää vaikuttavasti edistää. Julistus antaa puitteet toiminnalle koulutuksen suojelemiseksi epävakaissa tilanteissa.

Lisääntyneen väkivallan seurauksena monet lapset ja opettajat pelkäävät mennä kouluun. Kouluihin on myös kohdistettu suoranaisia hyökkäyksiä aseellisten ryhmittymien toimesta. Monet lapset ovat konfliktin vuoksi joutuneet pakenemaan kodeistaan, eivätkä ole päässeet kouluun paikkakunnilla, joihin he ovat siirtyneet.

Tilanne on pahin Burkina Fasossa, missä yhteensä 5318 perusasteen oppilaitosta oli suljettuna kesäkuussa. Malissa suljettuja kouluja oli 1545, ja Nigerissä 958.

Kolmetoistavuotias Mohamed* ja hänen perheensä pakenivat kotikylästään Burkina Fasossa epävakaan tilanteen vuoksi. Mohamed asuu nyt Pissilassa maan keskiosassa.

– Pakenimme kylästämme turvattomuuden takia. Minulla ei ole mukanani papereita, joiden avulla voisin todistaa olleeni koulussa. Jätimme kaiken taaksemme paetessamme, sanoo Mohamed.

– Rehellisesti sanottuna, kun menen nukkumaan, en saa unta. Se sattuu todella, kun ajattelen etten enää voi tehdä sitä mitä ennen tein. Tämä tilanne vaarantaa tulevaisuuteni, koska koulunkäynnin piti parantaa elämääni. Nyt emme voi enää mennä kouluun.

Monet lapset ovat menettäneet henkensä, haavoittuneet tai traumatisoituneet aseellisissa hyökkäyksissä.

Nigerin Tilaberin alueella elävä kaksitoistavuotias Moussa* joutui kokemaan hyökkäyksen.

– Jotain heitettiin, ja kaikki menivät paniikkiin sen räjähtäessä. Ihmiset olivat pusikossa, toiset kotona, mutta me olimme koulussa. Osa ryömi takaisin luokkiin, toisten juostessa eri suuntiin tai piiloutuessa luokkahuoneisiin. Minä ryömin kotiin. Ihmiset olivat lukinneet itsensä sisään ja pienet lapset itkivät, kertoo Moussa.

Väkivalta Länsi- ja Keski-Afrikassa on jo aiemmin vaikuttanut tuhoisasti lasten koulutukseen. Viime vuonna raportoitiin, että näiden alueiden maissa oli yhteensä 57 miljoonaa koulua käymätöntä lasta. Määrä vastaa lähes neljäsosaa maailman kaikista lapsista, joilta evätään oikeus koulutukseen.

– Aseellinen väkivalta Sahelissa riistää lapsilta heidän koulutuksensa ja tulevaisuutensa. Kouluihin kohdistuvat hyökkäykset on saatava loppumaan nyt. Lasten ja opettajien on voitava olla koulussa pelkäämättä väkivaltaa. Lasten koulutusta ei voi siirtää tulevaisuuteen. Sahelin alueen hallitusten ja muiden toimijoiden on tehtävä kaikkensa turvatakseen lapsille heidän oikeutensa koulutukseen, sanoo Vishna Shah, Pelastakaa Lasten kampanjoinnin ja vaikuttamistyön aluejohtaja.

Lasten koulutusta edistävät toimet pitää vahvasti yhdistää lasten suojeluun.

– Esimerkiksi Burkina Fasossa toimimme sekä lasten koulutuksen, että suojelun edistämiseksi. Koulun ulkopuolelle jäävät lapset ovat paljon suuremmassa vaarassa joutua kaikenlaisen väkivallan, hyväksikäytön ja riiston kohteeksi. Lasten kohtaamia riskejä ovat muun muassa ihmiskauppa ja värväys aseellisiin ryhmiin. Tytöt ovat erityisen alttiita seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle. Velvollisuutemme on auttaa, jotta kaikki lapset voisivat palata turvallisesti kouluun ilman väkivallan uhkaa, toteaa Jaana Villberg, Pelastakaa Lasten ohjelmapäällikkö

———

Tiedot vuosina 2022 ja 2023 suljetuista perusasteen kouluista perustuvat Burkina Fason opetusministeriön sekä Malissa ja Nigerissä humanitaarista apua koulutussektorilla koordinoivien klustereiden raportteihin.

Konfliktin vuoksi suljettujen koulujen määrät

  • 2023 (touko-/kesäkuun loppu): Burkina Faso, 5318; Mali, 1545; sekä Niger, 958. Yhteensä 7821 koulua.
  • 2022 (touko-/kesäkuun loppu): Burkina Faso, 3725 3725; Mali, 1766; sekä Niger, 890. Yhteensä 6381 koulua.
  • 2023 (touko-/kesäkuun loppu): Burkina Faso, 878 731; Mali, 463 613; sekä Niger, 73 832. Yhteensä 1 416 176
  • 2022 (touko-/kesäkuun loppu): Burkina Faso 600 723; Mali 529 800; sekä Niger 73 832. Yhteensä1 204 355 lasta.

Auta kriiseistä kärsiviä lapsia