Ruokaturvaa ja tarvikkeita uuden elämän rakentamiseen väkivaltaisuuksia paenneille perheille Burkina Fasossa

Burkina Fason turvallisuustilanne on ollut pitkään heikko. Konflikteja paenneet perheet ovat saaneet Pelastakaa Lapsilta humanitaarista tukea selviytymiseen käteisavun muodossa. Tuki turvaa lasten ja perheiden ravinnon ja suojan haastavimpina aikoina.

Aseelliset konfliktit ovat pakottaneet perheitä jättämään kotinsa Burkina Fasossa. Samaan aikaan aseelliset ryhmittymät ovat vaikeuttaneet humanitaarisen avun perille toimittamista ajoittain merkittävästi.

Asuinsijoiltaan on joutunut siirtymään 50-kertainen määrä ihmisiä viimeisten kolmen vuoden aikana. Maan sisäisiä pakolaisia on yli 1,4 miljoonaa. Tammikuusta 2021 lähtien noin 38 000 ihmistä on paennut kodeistaan naapurimaihin, kuten Nigeriin, Maliin ja Beniniin.*

Tukea uuden elämän rakentamiseen

Belaré on kylä Sahelin alueella Burkina Fasossa. Kylä on kuin aavekaupunki toistuvien konfliktien seurauksena. Talata Namountougou on kotoisin tästä kylästä. Hän syntyi, kasvoi, työskenteli ja perusti perheensä tuttujen talojen, polkujen ja perheiden ympäröimänä.

Talata joutui pakenemaan perheineen aseellisten yhteenottojen puhjettua alueella. Perhe joutui jättämään kaiken taakseen. Talata elää nyt pakolaisena vieraassa kylässä.

“Pakenimme tyhjin käsin. Meillä oli vain yksi tavoite; pelastaa henkemme”, hän kuvaa.

Pelastakaa Lasten tuki kohdistuu kaikista heikoimmassa asemassa oleviin perheisiin Sahelin alueella Burkina Fasossa. Euroopan unionin ja lahjoittajien tuella rahoitettu avustushanke auttaa maan sisäisiä pakolaisia ja perheitä alueilla, joilla on paljon pulaa ruuasta.

Perheille tarjotaan välitöntä ruoka-apua sekä perheiden elinoloja parantavaa tukea. Tuki ehkäisee lasten aliravitsemusta ja auttaa perheitä rakentamaan suojaa itselleen. Kotinsa äkillisesti joutumaan jättäneet perheet saavat itselleen elämisen kannalta välttämättömiä kodintarvikkeita sekä hygieniaohjeistusta.

Lapset avun keskiössä

Erityisen paljon aseelliset konfliktit ja niiden seuraukset vaikuttavat lapsiin. Talatan 12-vuotias tyttölapsi, Djènèba, joutui jättämään koulunsa kesken ja pakenemaan perheensä kanssa.

”Paljon on elämässäni muuttunut sen jälkeen, kun saavuin Seytengaan. Minulla ei ole enää ystäviä ja arkielämäni on muuttunut. En ole onnellinen, että lähdin kylästäni, mutta tunnen oloni turvallisemmaksi Seytengassa”, Djènèba kuvaa.

Pelastakaa Lasten välittämä apu varmistaa, että perheillä on tarvittavat resurssit huolehtia lapsistaan ja tarjota heille turvaa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Lapset ovat konfliktin keskellä erityisen heikossa asemassa, sillä heidän koulutuksensa keskeytyy, he eivät aina saa riittävää ravintoa ja terveydenhuoltoa, ja he ovat vaarassa kohdata erilaisia hyväksikäytön muotoja. Perheen ruokaturvan ja suojan tukeminen varmistaa lapsille turvallisemman kasvuympäristön.

Talatan perheineen on hankkeessa hyödynsaajana. Käteisavun myötä hän pystyy huolehtimaan perheestään.

“Saadun tuen avulla sain ostettua perheelleni ruokaa ja tarvittavia lääkkeitä”, Talata kertoo.

Pelastakaa Lapset tukee Burkina Fason heikoimpia väestönryhmiä Euroopan unionin ja lahjoittajien tuella. Ruokaturvaan keskittyvä hanke tukee siirtymään joutuneita lapsia ja perheitä Sahelin alueella. Humanitaarinen tuki varmistaa perheille riittävän ravinnon ja suojan. Euroopan unionin rahoitus takaa Pelastakaa Lasten toiminnan kaikista heikoimmassa asemassa olevien perheiden hyväksi.

*Lähde: ReliefWeb