Pelastakaa Lasten uusi oppimisratkaisu päivittää 90 000 alakoululaisen digiturvataidot

Digitaalisuus on tuonut lasten elämään uusia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Pelastakaa Lapset ry on tunnistanut lasten tarpeen uudenlaiselle osaamiselle ja tiedolle. Ratkaisuna järjestö tarjoaa kaikille Suomen viidesluokkalaisille Huippula-palvelun. Palvelu lisää lapsen ymmärrystä omasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta verkossa. Opettajille on tarjolla tietoa ja taitoja, joilla edistää lasten verkkoturvataitoja.

Digilaitteet ovat erottamaton osa lapsuutta tänä päivänä. Hyvien asioiden lisäksi lapset kohtaavat verkossa monenlaista vahingoittavaa toimintaa ja sisältöä, kuten groomingia, nettikiusaamista, disinformaatiota ja tietoturvahaasteita.

– Vanhemmilta ja kouluilta vaaditaan uusia keinoja opettaa lapsia toimimaan verkossa turvallisesti ja niin, etteivät he vahingoita siellä itseään tai muita, sanoo digitaalisen hyvinvoinnin tiimivastaava Laura Sillanpää Pelastakaa Lapset ry:stä.

Pelastakaa Lasten Huippula-palvelu on uudenlainen oppimisratkaisu, joka kannustaa lapsia ja aikuisia vahvistamaan digihyvinvointi- ja verkkoturvallisuusosaamisen taitoja.

Tavoitteena on 90 000 viidesluokkalaisen digitaitojen vahvistaminen seuraavien kolmen vuoden aikana. Palvelu on kouluille maksuton ja saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

– Lasten osaamisessa ja digivalmiuksissa voi olla suuriakin eroja. Koulu on tärkeä paikka opetella näitä taitoja yhdenvertaisessa ympäristössä. Halusimme tarjota opettajille helpon keinon tukea lasten osaamista ja onnistua omassa työssään, Sillanpää jatkaa.

Timma ja Vili vievät lapset matkalle hyvään digielämään

Huippulassa suloiset eläinhahmot Timma ja Vili johdattavat lapset matkalle digielämän keskeisten kysymysten äärelle. Oppilaat kuvaavat toimintaansa erilaisissa tilanteissa ja vastauksista piirtyy kuva heidän osaamisestaan. Sen perusteella opettaja saa suosituksia tuntisuunnitelmista ja lisämateriaaleista oppilaiden taitojen vahvistamiseen.

– Lapsilla pitäisi olla tietoa riskeistä ja suunnitelma, miten toimia, jos kohtaa verkossa ikäviä asioita. Lapsilla on oikeus parhaaseen mahdolliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen myös verkossa, Laura Sillanpää sanoo.

Huippulan interaktiivinen kysely käsittelee tasapainoiseen digiarkeen, osallisuuteen ja vuorovaikutukseen, digiturvallisuuteen sekä kriittiseen medialukutaitoon liittyviä teemoja. Sisällöt perustuvat tutkittuun asiantuntijatietoon sekä opetussuunnitelman digitaalisen osaamisen ja monilukutaidon tavoitteisiin. Huippulassa on kiinnitetty erityistä huomiota oppilaiden yksityisyyden suojaan eikä mitään henkilöön liittyviä tietoja tallenneta.

Huippulaa toteutetaan yhdessä lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pääyhteistyökumppaneita ovat Opetushallitus, Accenture, Gigantti, Microsoft ja Telia. Lisäksi Huippulan kehitystyötä ovat tukemassa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Brita Maria Renlundin muistosäätiö ja Google-säätiö. Asiantuntijakumppaneina mukana ovat Edita, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Mediakasvatusseura.

Huippula on osa Pelastakaa Lasten digitaalisen lapsuuden osaamiskeskus Kiditalin toimintaa.

Huippula löytyy suomeksi osoitteesta: huippula.fi ja ruotsiksi nimellä Toppen osoitteesta: toppen.fi.


Lisätietoja:

Laura Sillanpää, tiimivastaava, digitaalinen hyvinvointi, Pelastakaa Lapset ry
p. 050 438 7413, laura.sillanpaa@pelastakaalapset.fi

Elina Pitkäranta, viestinnän asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry
p. 050 349 4918, elina.pitkaranta@pelastakaalapset.fi