Kaksi lasta istuu sohvalla ja pelaa älypuhelimella.

Pelastakaa Lasten tuore selvitys: Vanhemmista 81 prosenttia huolestuneita lasten digilaitteiden liikakäytöstä 

Pelastakaa Lapset selvitti suomalaisten vanhempien mielipiteitä liittyen lasten digiturvallisuuteen ja tekoälyn vaikutuksiin. Vanhemmista 81 prosenttia on huolestuneita lasten digilaitteiden liikakäytöstä. 91 % kyselyyn vastanneista kannattaa lainsäädäntöä opettajien ja rehtorien mahdollisuuksista mobiililaitteiden rajoittamiseksi.  

Pelastakaa Lapset ry:n mielipidetutkimuksen mukaan vanhemmissa eniten huolta lasten digiturvallisuuteen liittyen aiheuttavat digilaitteiden liikakäyttö (81 %), vaikutus mielen hyvinvointiin (78 %), väkivaltaiset tai muuten ahdistavat sisällöt (77 %) sekä nettikiusaaminen (75 %). 

Vähiten ollaan huolissaan lapsen omasta haitallisesta tai rikollisesta toiminnasta verkossa (26 %). Yleisesti ottaen naiset ja nuoremmat huoltajat ovat huolestuneimpia. Tätä voi selittää se, että nämä ryhmät saattavat olla tietoisempia digiturvallisuuden ja -hyvinvoinnin riskeistä ja uhkakuvista.  

Tutkimukset digilaitteiden negatiivisista vaikutuksista tukevat vanhempien huolia. Toisaalta lapset itse kokevat digiympäristöjen tarjoavan myös paljon hyvää, kuten väyliä kaverisuhteiden ylläpitämiseen sekä tukea oppimiselle. 

“Tärkeintä onkin, että huoltajat ovat perillä siitä, mitä lapset tekevät ja kohtaavat verkossa”, muistuttaa Pelastakaa Lasten digitaalisen lapsuuden keskuksen, Kiditalin, asiantuntija Veera Träskelin.  

Vanhemmat toivovat kouluihin mobiililaitteiden käytön rajoittamista 

Kun kysyttiin, kenellä on vastuu lasten digiturvallisuudesta, vastaajat ovat sitä mieltä, että suurin vastuu kuuluu vanhemmille ja huoltajille (92 %). Tämän jälkeen eniten mainintoja saavat koulu (75 %), sosiaalisen median yritykset (44 %) sekä lasten ja nuorten parissa toimivat järjestöt (36 %). 

Niin lapset kuin lasten kanssa toimivat aikuiset tarvitsevat tukea digimaailman aallokoissa navigoimiseen, sillä digitaaliset ympäristöt muuttuvat jatkuvasti haastaen osaamista ja ymmärrystä.  

“Järjestöt tekevät valtavasti töitä lasten digiturvallisuuden ja -hyvinvoinnin tukemiseksi, kun taas päivittäisen digiarjen turvaamisessa huoltajat ja koulut ovat avainasemassa. On kuitenkin tärkeä vaatia myös yrityksiltä vastuullisuutta ja lapsen oikeuksien turvaamista esimerkiksi eri alustojen ja niiden hyödyntämien algoritmien kehittämisessä”, Veera Träskelin huomauttaa. 

Erittäin tai melko hyvänä suunnitelmana vastaajista yhdeksän kymmenestä pitää sitä, että opettajat ja rehtorit voisivat lain turvin rajoittaa nykyistä tehokkaammin mobiililaitteiden käyttöä koulupäivän aikana. 

”Tämä on merkittävä signaali. Meidän on tärkeää pohtia erilaisia keinoja, joilla tukea oppilaiden tasapainoista digiarkea ja opiskelurauhaa koulupäivän aikana”, Träskelin toteaa. 

Tekoäly koetaan sekä mahdollisuutena että uhkana 

Vastaajista erityisen huolissaan tekoälystä oli 31 prosenttia. Samaan aikaan tekoälyn vaikutukset nähtiin positiivisimpina yhteiskunnan taloudelliseen kehitykseen (38 %), oman työn sujumiseen ja tuottavuuteen (34 %) sekä lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksiin (35 %).  

Negatiivisimmin tekoälyn arvioitiin vaikuttavan oman lapsen yksityisyyteen ja turvallisuuteen (46 %) sekä globaaliin turvallisuuteen (39 %). Mitä vanhempi vastaaja oli, sitä negatiivisempana tekoälyn vaikutukset nähtiin. Lapsensa kanssa tekoälystä oli keskustellut 27 prosenttia vastaajista.  

“Generatiivisten tekoälyjen myötä on erityisen tärkeää vahvistaa lasten kriittistä medialukutaitoa ja tunnetaitoja. Esimerkiksi Europolin arvion mukaan vuonna 2026 jopa 90 % kaikesta onlinesisällöstä voi olla tekoälyn tuottamaa, mikä vaatii digitaalisissa ympäristöissä navigoijalta kykyä arvioida tiedon luotettavuutta”, Veera Träskelin sanoo. 


Tietoa tutkimuksesta  

Tutkimuksessa kerättiin 832 vastausta internetkyselyssä Kantarin Forum-internetpaneeleissa henkilöiltä, jotka olivat yli 18-vuotiaita ja ilmoittivat, että heillä on alle 18-vuotiaita lapsia tai he ovat alle 18-vuotiaan lapsen huoltajia. Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin 4.–14.9.2023. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta ±3,4 %-yksikköä (50 %:n tulostasolla).

Kysely toteutettiin osana Pelastakaa Lasten Digitaalisen lapsuuden keskus Kiditalin toimintaa. Suomen laajimpana digitaalisen lapsuuden osaamiskeskuksena Kidital kokoaa yhteen järjestömme ja kumppaniemme monipuolisen osaamisen lapsen oikeuksien toteutumiseksi digiympäristöissä. 

Tarjoamme lapsille ja nuorille tukea useilla digitaalisilla alustoilla. Tuotamme ja jaamme laadukkaita materiaaleja lasten, huoltajien ja ammattilaisten käyttöön. Koulutamme lasten parissa toimivia aikuisia, sekä viestimme ja vaikutamme digitaaliseen toimintaympäristöön lapsen oikeuksien edistämiseksi. www.kidital.fi