Pelastakaa Lasten tuore julkaisu: Lapsista otettuja tavallisia arkipäiväisiä kuvia seksualisoidaan netissä

Pelastakaa Lasten tuottama “Arkipäiväiset kuvat lapsista seksualisoivassa kontekstissa” -julkaisu nostaa esiin huolestuttavan ilmiön siitä, että lapsista otettuja tavallisia, arkisia kuvia päätyy netissä seksualisoiviin konteksteihin. Lasten kuvia poistetaan niiden alkuperäisestä yhteydestä ja sijoitetaan uuteen, seksualisoivaan yhteyteen. Ilmiön laajuudesta ei ole varmaa tietoa, mutta esimerkiksi Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun vastaanotetaan toistuvasti vihjeitä tämäntyyppisestä materiaalista.

Lue julkaisu

Termi “arkipäiväiset kuvat” sisältää neutraaleja ei-seksuaalissävytteisiä kuvia. Kuvissa lapset tekevät tavanomaisia, iälleen sopivia asioita. Kuvat voivat myös olla lapsen itsensä ottamia. Tyypillisesti kuvien tarkoituksena on dokumentoida ikimuistoinen hetki lasta sukulaisia tai ystäviä varten sosiaalisessa mediassa.

“Netissä on helppo ladata kuva ja liittää se sellaiseen yhteyteen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Arkipäiväiset kuvat ovat niitä ihan tavallisia arkisia kuvia tai lomakuvia lapsista, joita aikuiset tai lapset itse julkaisevat esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla. On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka laajasta ilmiöstä on lopulta kyse, sillä aihetta on tutkittu vähän. Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelussa vastaanotamme toistuvasti vihjeitä tämän tyyppisestä materiaalista”, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Pauliina Sillfors.

Lasten kuvat saatetaan poistaa niiden alkuperäisestä yhteydestä ja sijoittaa uuteen, seksualisoivaan kontekstiin, jossa kuvia käytetään seksuaalisiin tarkoituksiin. Seksualisoiva konteksti voi olla esimerkiksi sivusto, jossa on aikuisille tarkoitettua pornografista sisältöä.

“Kun kuva sijoitetaan seksualisoivaan kontekstiin, lapsi joutuu joidenkin aikuisten seksuaalisten ajatusten kohteeksi. Tämä on erittäin huolestuttava asia. Sen lisäksi, että lapsen kuva on joutunut väärään yhteyteen ja on asiana jo vakava, voi lapsi kokea kriisireaktion saadessaan tietää, että hänen kuvansa on netissä tällaisessa yhteydessä. On tärkeää suojella lapsia tämän tyyppiseltä väkivallalta”, painottaa Sillfors.

Tällainen toiminta on aina haitallista lapselle

Tuore julkaisu on tuotettu Tanskan Pelastakaa Lasten toimesta ja käännetty suomeksi. Julkaisussa on esitelty muun muassa Pelastakaa Lasten ja Aarhusin yliopiston tutkimustyön tuloksia siitä, minkälaista digitaalista elämää elävät henkilöt, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin.

“Huolestuttavaa on, että tuloksien mukaan henkilöt, jotka käyttävät arkipäiväisiä kuvia lapsista seksualisoivassa kontekstissa seksuaalisten tarpeidensa tyydyttämiseen, eivät välttämättä koe, että toimisivat väärin lasta kohtaan. Lapsista otettujen arkipäiväisten kuvien käyttö seksualisoivissa konteksteissa voi näiden henkilöiden osalta olla osoitus siitä, että he yrittävät elää lapsikohteisen seksuaalisuuden kanssa vahingoittamatta lasta. Tällainen toiminta on lapselle kuitenkin aina haitallista ja ei ole lapsen oikeuksien mukaista”, kertoo Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Eveliina Karhu.

Tuen ja avun tarjoaminen henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin, voi ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Seksuaalinen kiinnostus ja seksuaalinen teko ovat kaksi eri asiaa. On paljon henkilöitä, jotka toivovat apua, jonka avulla rakentaa omaa toimintaa siten, että se ei loukkaa lasta.

“Valtaosa lapsista on netissä turvassa, eivätkä kaikki siellä jaetut kuvat päädy seksualisoiviin konteksteihin. Tuore julkaisumme korostaa, miten tärkeää lasten kanssa on keskustella kuvien jakamisesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Huoltajan tulee toimia myös itse esimerkkinä ja pitää lapsen oikeutta suojeluun ja yksityisyyteen etusijalla jakaessaan lapsesta tietoja tai kuvia. On eri asia laittaa kuva perinteiseen valokuva-albumiin kuin jakaa se netissä suurelle yleisölle”, toteaa Karhu.

Jos näet kuvan tai videon lapsesta esimerkiksi aikuisviihdesivustolla, ilmoita siitä poliisille tai nimettömästi Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun. Nettivihje välittää tiedon laittomaksi arvioidusta toiminnasta ja materiaalista keskusrikospoliisille.

Lue julkaisu