Pelastakaa Lasten toiminta jatkuu Afganistanissa naispuolisiin työntekijöihin kohdistamien kieltojen haastaessa avustustoimia

Taliban asetti lähes kaksi kuukautta sitten voimaan määräyksen, joka kielsi afganistanilaisten naisten työskentelyn kansalaisjärjestöissä. Pelastakaa Lapset on jatkanut toimintaansa samalla, kun naisten turvallinen työskentely on kyetty takaamaan. Työtä on jatkettu erityisesti koulutuksen ja terveyden parissa. Järjestön mukaan monet naiset ja lapset eivät kuitenkaan edelleenkään saa elintärkeää apua kiellon vuoksi.

Naistyöntekijät ovat elinehto avun viemisessä erityisesti kaikkein haavoittavimmassa asemassa oleville naisille ja lapsille. Järjestö vaatii naistyöntekijöitä koskevan kiellon peruuttamista tilanteessa, jossa Afganistania koettelee yli vuosikymmenen pahin talvi ja maan historian pahin nälkäkriisi.

Naiset eivät saa Afganistanissa olla tekemisissä kodin ulkopuolella miesten kanssa. Lesket ja yksin asuvat naiset kertovat jääneensä kiellon takia ilman apua, koska heillä ei ole ketään, joka voisi ottaa avun vastaan miespuolisilta avustustyöntekijöiltä.

Uudessa YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin arvioon osallistuneista Afganistanissa työskentelevistä organisaatioista 93 prosenttia kertoi, että kielto vaikuttaa näiden kykyyn viedä humanitaarista apua naisille.

Seima* on 26-vuotias leski ja neljän lapsen äiti. Hänen miehensä kuoli koronatartunnan seurauksena kaksi vuotta sitten, minkä vuoksi Seimalla ei ole mahramia, miespuolista saattajaa.

– Humanitaarista apua antavat nyt pääosin miehet. – – Meidän ei anneta ottaa apua vastaan, koska olemme naisia. En tiedä, miksi meille ei anneta apua. Olemme yrittäneet monta kertaa, sanoo Seima.

– Jos avustustyöntekijöissä on vain miehiä, he eivät ymmärrä, miten kärsimme, eivätkä he saa tulla koteihimme näkemään kärsimystämme. Tällöin emme myöskään saa apua.

– En voi kertoa tarinaani miehille. Se on hyvin vaikeaa. – – Me tarvitsemme naisia auttamaan naisia. Haluamme, että naiset tulevat tarjoamaan meille apua. Pyydän hallitusta sallimaan naisten työnteon, varsinkin humanitaarisella sektorilla.

Pelastakaa Lapset, yhdessä muiden organisaatioiden kanssa, keskeytti väliaikaisesti toimintansa, kun kielto julistettiin, koska naistyöntekijät ovat elintärkeä osa palvelujen turvallista ja tehokasta vieselntiä. Naisilla on keskeinen rooli apua tarvitsevien naisten ja tyttöjen tavoittamisessa. Lähes puolet Pelastakaa Lasten Afganistanin työntekijöistä on naisia.

Järjestö on pystynyt käynnistämään toimintojaan uudelleen sitä mukaan, kun naistyöntekijöiden turvallinen paluu töihin on voitu varmistaa. Toimintaa on jatkettu pääasiassa terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Tästä huolimatta yli puolet Pelastakaa Lasten toiminnasta on yhä keskeytetty. Keskeytettyyn toimintaan kuuluu esimerkiksi käteisavustukset, joka auttaa perheitä turvaamaan perustarpeet, veden saannin, hygieniatarpeet ja lastensuojelupalvelujen käytön.

Naisten toiminta kansalaisjärjestöissä kiellettiin Afganistanissa pahimpaan mahdolliseen aikaan. Humanitaarinen kriisi on maassa äärimmäisen vakava. Talouden laskusuhdanne ja ankara kuivuus ovat lisänneet ruoan hintaa, työttömyyttä ja köyhyyttä merkittävästi.

Valtava avun tarve

Kaksi kolmesta – peräti 28 miljoonaa lasta ja aikuista – tarvitsee kiireellistä humanitaarista apua.

Kriisi vaikuttaa kaikkein kriittisimmin juuri naisiin ja lapsiin. Naisjohtoisten kotitalouksien tulot ovat paljon matalammat verrattuna miesjohtoisiin kotitalouksiin. Naisjohtoisista kotitalouksista 96 prosenttia elää liian vähällä ruualla naisiin ja tyttöihin kohdistuneiden rajoitusten vuoksi.

Lisäksi Pelastakaa Lasten huolena on, että ilman naisia lasten suojelun keskeisyyden periaatteet humanitaarisissa kriiseissä eivät toteudu riittävällä tavalla.

– Afganistanin humanitaarinen kriisi on ennenäkemättömän laaja ja vakava. Lähes 20 miljoona lasta ja aikuista kärsii äärimmäisestä nälästä. Monet perheet selviytyvät tällä hetkellä viikkojen ajan vain vedellä ja leivällä, toteaa Pelastakaa Lasten operatiivinen johtaja David Wright.

– Lapset selviytyvät hädin tuskin jääkylmästä talvesta. Jotkut kuolevat, kun lämpötila laskee huomattavasti alle 20 pakkasasteeseen. Tavalliset perheet eivät pysty lämmittämään koteja, ja vanhemmilla ei ole varaa edes huopiin tai lämpimiin talvivaatteisiin.

– Naisten kieltäminen kansalaisjärjestötyöstä lisää naisten ja lasten tarpeita entisestään. Olemme alusta lähtien sanoneet, että naisilla on keskeinen asema avun perille viemisessä ja että ilman heitä elintärkeä apu ei tavoita miljoonia naisia ja lapsia. Seiman ja muiden hänen kaltaisiensa naisten kertomukset osoittavat, että pahimmat pelkomme ovat nyt toteutuneet, ja naiset jäävät ilman kriittistä tukea.

– Talibanin täytyy perua kielto täysin ja sallia kansalaisjärjestöjen jatkaa toimintaa nais- ja miestyöntekijöiden voimin. Pyydämme myös kaikkia humanitaarisia järjestöjä Afganistanissa varmistamaan, että kaikissa toimissa on mukana sekä mies- että naisryhmiä. Lisäksi kehotamme lahjoittajamaita pidättäytymään toimista, joilla ne vähentäisivät tai jäädyttäisivät äärimmäisen tärkeää joustavaa rahoitusta Afganistaniin.

– Kansainvälinen yhteisö, ja erityisesti avunantajat, eivät saa nyt kääntää selkäänsä Afganistanille.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Pelastakaa Lapset on toiminut Afganistanissa vuodesta 1976 lähtien tarjoten monimuotoista tukea ja apua lapsille ja heidän perheilleen eri puolilla maata.

Auta lapsia kriiseissä