Pelastakaa Lasten liittovaltuusto vetoaa kuntapäättäjiin: ”Opetuksen laatuun ja opettajiin panostettava koronatuella”

Koronakriisistä johtuva etäopiskelu on osoittautunut suurelle osalle lapsista ja nuorista erittäin vaativaksi. Pelastakaa Lasten liittovaltuusto puolustaa lasten oikeutta oppimiseen ja vaatii, että lasten ja nuorten tukemiseen korvamerkitty valtion koronatuki kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti lasten oppimisen vahvistamiseen ja edistämiseen.

”Nyt tarvitaan lisää opettajia sekä tehostettua opetusta ja tukiopetusta. Kun investoidaan ajoissa lasten oppimiseen, säästöt ovat mahdollisia pitkällä aikavälillä ”, toteaa Pelastakaa Lasten liittovaltuuston puheenjohtaja Saara Kujanpää.

Pelastakaa Lasten vuoden 2020 Lapsen ääni -kyselyssä jopa 75 % lapsista koki opinnoissa pärjäämisen vaikeutuneen tai heikentyneen etäopetuksen vuoksi.

Järjestön liittovaltuusto on huolissaan siitä, ettei opetukseen ja koulutukseen korvamerkitty valtion koronatuki toteudu tarkoituksenmukaisesti kaikissa kunnissa. Rahoituksen ehtona on muun muassa se, ettei opetushenkilöstöä lomauteta, mutta liittovaltuuston mukaan joissain kunnissa näin on käynyt.

”Nykyisten ja tulevien kuntapäättäjien on varmistettava, että kuntiin myönnetty lasten ja nuorten tukemiseen tarkoitettu valtion koronatuki toteutuu”, muistuttaa Kujanpää.

Lue koko kananotto