Pelastakaa Lapset logo

Pelastakaa Lasten lausunto ulkoministeriölle EN; Lanzarote-komitea; Suomen maaprofiilin laatimisesta

Pelastakaa Lapset lausui ulkoministeriölle EN; Lanzarote-komitea; Suomen maaprofiilin laatimisesta. Pelastakaa Lapset korosti lausunnossaan, että lapset kohtaavat seksuaaliväkivaltaa yhä enemmän digitaalisissa ympäristöissä, joten digitaalisen ympäristön turvallisuuteen tulee jatkossa edelleen kiinnittää voimakkaasti huomiota ja mahdollistaa tehokkaat keinot lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta.