Pelastakaa Lasten lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien asumistuen muutoksia

Pelastakaa Lapset oli pyynnöstä Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana muiden perhejärjestöjen kanssa asumistukea koskevista muutoksista.

Pelastakaa Lapset korostaa lausunnossaan, että sosiaaliturvaa koskevista muutoksista tulee tehdä lapsivaikutusten kokonaisarviointia ja huomioida, ettei lapsen oikeuksien toteutumisesta voi tinkiä edes vaikeassa valtion taloudellisessa tilanteessa.

Asumistuen heikennykset tulevat lisäämään lasten ja perheiden arjen kuormitusta asumiskustannusten kasvaessa, kun myös elinkustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Pelastakaa Lapset suosittaa, että ennen lain muutoksia on tarkasteltava vielä muita mahdollisia toteutusvaihtoehtoja ja tehtävä sosiaaliturvan muutosten kokonaisarviointia lapsilähtöisesti niin, että lapsen oikeudet voidaan turvata.