Pelastakaa Lasten ja 22 000 kansalaisen allekirjoittama vetoomus tuleville kuntapäättäjille: Lastensuojelusta ei saa nyt säästää

Jo yli 22 000 kansalaista on allekirjoittanut Pelastakaa Lapset ry:n vetoomuksen vaatien, että lastensuojelusta ei säästettäisi. Pelastakaa Lasten ”Lastensuojelusta ei saa säästää” –vetoomuksessa esitetään pyyntö tuleville kuntapäättäjille, että kunnissa ei jatkossa leikata kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevilta lapsilta ja nuorilta. Sekä Pelastakaa Lapset että vetoomuksen allekirjoittaneet kansalaiset vaativat, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää rajataan enintään 25 asiakkaaseen ja että ennalta ehkäisevään lastensuojeluun panostetaan.

ALLEKIRJOITA VETOOMUS >>

Laadukas lastensuojelutyö vaatii sitä, että lapset ja nuoret tulevat kuulluiksi ja heidän ja perheiden tilanteeseen perehdytään huolella. Tämä toteutuu ainoastaan, jos lastensuojelun asiakas- ja työmäärää rajataan.

Vetoomuksen allekirjoittaneet kansalaiset vaativatkin nyt Pelastakaa Lasten rinnalla, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärää rajataan enintään 25 asiakkaaseen. Suomessa on tällä hetkellä lähes 19 000 huostaanotettua tai sijoitettua lasta.

”Tämä on lastensuojelun historiamme korkein määrä lapsia ja nuoria. Jos perheitä olisi autettu matalan kynnyksen palveluilla ajoissa, arvioni on, että tämä mittava luku olisi todennäköisesti alhaisempi”, sanoo Pelastakaa Lasten kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen.

Pelastakaa Lasten vetoomuksessa muistutetaan kuntapäättäjiä siitä, että kuntien on pystyttävä tarjoamaan perheille ja lapsille oikea-aikainen ja yksilöllinen tuki jo varhaisessa vaiheessa. Näin ehkäistään lastensuojelun korjaavia toimenpiteitä, kuten huostaanottoja.

”Kun nyt kuntavaalien alla on puhuttu paljon kuntataloudesta, on tarpeellista muistaa, että varhainen tuki tulee aina yhteiskunnalle halvemmaksi. Matalan kynnyksen palveluihin, kuten kotipalveluun, perheneuvontaan, mielenterveyspalveluihin ja lapsia suoraan tukeviin ehkäiseviin palveluihin panostaminen estää ajoissa ongelmien kasautumista”, pohtii Hyytinen.

Vaikka koronavuoden vaikutukset eivät vielä korostu THL:n tuoreessa lastensuojelutilastossa (2020), koronan jälkeiseen korjaustyöhön on kunnissa ehdottomasti varauduttava. Yleensä lastensuojelun tarve näkyy kriisiaikojen jälkeen viiveellä.

“Lastensuojelusta ei saa säästää” -vetoomus on vielä avoinna allekirjoitettavaksi kesän ajan, ja se luovutetaan uusille kuntapäättäjille ja vastuuministereille syksyllä.

ALLEKIRJOITA VETOOMUS >>

LUE PELASTAKAA LASTEN KUNTAVAALISUOSITUKSET >>