Kuvassa Anna, 12, ja Maryna, 39, vanhan hellan vieressä, jolla he lämmittävät talonsa Ukrainassa.

Pelastakaa Lapset: Yli 600 000 Ukrainaan palannutta lasta kohtaa vaaroja, tuhoja ja köyhyyttä

Kolmannen sotavuoden alkaessa noin 1,1 miljoonaa lasta on palannut takaisin Ukrainaan. Heistä noin 630 000 on palannut sodasta kärsiville ja etulinjassa sijaitseville alueille, missä he joutuvat kohtaamaan köyhyyttä, tuhoja ja vaaroja, kertoo Pelastakaa Lasten uusi analyysi

Pelastakaa Lapset on laskenut koteihinsa palanneiden ukrainalaisten pakolaislasten määrän analysoimalla humanitaarisen datan keskuksen REACHin sekä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) viimeisintä tarvearviota.  

Analyysin mukaan suurimmalla osalla Ukrainaan palanneista lapsista on ”äärimmäisiä tarpeita” perheiden toimeentulon, terveyden ja turvallisuuden osalta. Äärimmäisillä tarpeilla viitataan elintason romahdukseen ja merkittävään fyysiseen tai henkiseen hyvinvointiin kohdistuvaan riskiin.  

”Ukrainan lapset ovat kärsineet kahden vuoden ajan väkivallasta ja tuhosta. Monet perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa etsiäkseen turvaa ja palanneet takaisin heti, kun se on ollut mahdollista. Heille koti on paras paikka. Meidän tulee kunnioittaa heidän toivettaan olla siellä, minne he kokevat kuuluvansa”, sanoo Pelastakaa Lasten Ukrainan maajohtaja Sonia Khush

Ilmaiskut ja räjähdykset lasten arkea  

Perheet palaavat kotiseuduilleen maamiinojen, tuhoutuneiden kotien, työttömyyden ja epävarmuuden keskelle. Koulut ovat tuhoutuneet tai joutuneet sulkemaan ovensa sodan takia. 12-vuotias Anna* palasi perheensä kanssa kotikyläänsä, missä odottivat isovanhemmat ja rakkaat lemmikit. Hän käy tällä hetkellä etäkoulua. Vapaa-aika kuluu sisällä, koska ulkona leikkiminen on liian vaarallista.  

”Tahdon todella paljon päästä kouluun, enkä opiskella etänä. Haluaisin puhua opettajilleni ja ystävilleni. Kaipaan aitoa kontaktia heidän kanssaan. Hyvä ystäväni elää kaukana ja haluaisin puhua hänelle kasvotusten”, Anna kertoo. 

Yli 15 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan konfliktin kärjistymisen (24.2.2022) jälkeen. Kyseessä on Euroopan nopeimmin kasvava pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Tällä hetkellä 6,3 miljoonaa ukrainalaista on pakolaisena ulkomailla ja 3,7 miljoonaa maan sisällä. 

Jälleenrakennusta ja psykososiaalista tukea 

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Ukrainassa vuodesta 2014 ja laajentanut toimintaansa konfliktin kärjistyttyä helmikuussa 2022. Kuluneiden kahden vuoden aikana järjestö on auttanut 2,6 miljoonaa ihmistä Ukrainassa ja sen lähialueilla. Yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa järjestö on toimittanut muun muassa ruokaa, vettä, lääkkeitä, käteisapua ja suojaa. Lisäksi järjestön Lapsiystävällisissä tiloissa lapset ovat voineet oppia, leikkiä, pelata ja rauhoittua. 

”Kolmantena sotavuonna painopisteemme on siirtymässä siihen, että autamme sodasta kärsiviä yhteisöjä jälleenrakennuksessa ja toipumisessa, jotta perheillä olisi välineitä saada elämänsä takaisin raiteilleen ja lapset voivat olla taas lapsia: oppia, leikkiä ja nauraa yhdessä ystäviensä kanssa heitä ympäröivistä julmuuksista huolimatta”, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisten ohjelmien johtaja Anne Haaranen

Pelastakaa Lapset vaatii kaikkia Ukrainan sodan osapuolia suojelemaan siviilejä ja lopettamaan räjähteiden käytön asutuilla alueilla. Sodan keskellä eläville perheille pitää toimittaa esteettä humanitaarista apua. Suomi on laatimassa Ukrainan jälleenrakennussuunnitelman tämän vuoden aikana. Suunnitelmassa on huolehdittava lapsen edun ensisijaisuudesta ja lasten osallisuuden toteutumisesta, jotta sodasta kärsineiden lasten tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.  

*Nimi muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.