Pelastakaa Lapset varoittaa: tänä vuonna lähes joka viides lapsi syntyy riskiolosuhteissa ilman ammattilaisen apua

Lähes viidennes tänä vuonna syntyvistä lapsista saapuu maailmaan ilman lääkärin, kätilön tai terveydenhoitajan apua. Tämä vaarantaa niin lasten kuin äitien terveyden ja hengen.  Äitiysterveyden palvelut ovat miljoonien äitien saavuttamattomissa.

Pelastakaa Lasten tuore analyysi osoittaa, että kuluvan vuoden aikana 24 miljoonaa naista synnyttää ilman lääkärin, kätilön tai terveydenhoitajan apua. Yhteensä 28 miljoonan äidin odotetaan synnyttävän lapsensa muualla kuin terveydenhoitolaitoksessa.

Pitkään jatkunut edistys äitiys- ja lapsikuolleisuuden vähentämisessä on vakavasti vaarantunut aseellisten konfliktien, ilmastokriisin sekä humanitaaristen katastrofien vaikutuksesta. Monin paikoin esiintyy myös pyrkimyksiä heikentää lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia ja muita ihmisoikeuksia.

Konflikteista kärsivä Somalia on yksi maailman vaarallisimmista maista lapsille. Äideistä vain 31,9 prosenttia synnyttää lääkärin, kätilön tai terveydenhoitajan avustamana. Tämä on alhaisin luku maailmassa.

– Edellisen kerran kuin synnytin kotona, se oli vaikeaa. En saanut tavoitettua terveydenhoitajaa ja minulla oli paljon vuotoa. Tilanne oli vaarallinen ja melkein kuolin, kertoo Rahma*.

Rahman nuorin lapsi Ahmed* syntyi puolestaan äsken Pelastakaa Lasten tukemassa Beledweynen sairaalassa.

– Meistä molemmista pidettiin hyvää huolta heti synnytyksen jälkeen. Ennen sairaalasta lähtöä keskustelin hoitajan kanssa imetyksestä ja tuesta mitä voin saada.

Ilmastokriisin myötä äärimmäiset sääolosuhteet, kuten lämpöaallot voivat kasvattaa ennenaikaisiin synnytyksiin ja raskauteen liittyvien komplikaatioiden riskiä.

Raskaana olevien ja synnyttävien äitien mahdollisuus saada asianmukaista apua lääkäreiltä, kätilöiltä ja terveydenhoitajilta on heikentynyt aseellisten konfliktien määrän kasvun myötä. Konfliktialueilla lähes puolet (44 %) synnytyksistä tapahtuu muualla kuin terveydenhoitolaitoksessa.

Konfliktien tuhoisat vaikutukset ovat esimerkiksi Gazassa äärimmäisen vakavat. Alueen terveydenhuolto on romahtanut saarron, puoli vuotta jatkuneiden pommitusten sekä humanitaarisen avun toimittamisen esteiden myötä. Kuuden kuukauden aikana konfliktin kiihtymisestä 7.10.2023 tapahtui Pelastakaa Lasten analyysin mukaan yhteensä 435 hyökkäystä terveyslaitoksia tai terveydenhoidon henkilöstöä vastaan.

Toimia tarvitaan kiireellisesti

Vielä kymmenen vuotta sitten äitiysterveys edistyi hyvin. Maailman valtiot sopivat tuolloin yhteisesti vähentämään äitiyskuolleisuutta niin, että vuoteen 2030 mennessä alle 70 äitiä kuolee 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden. Tämän kehitystavoitteen edistyminen on nyt pysähtynyt. Maailman terveysjärjestö WHO totesi viime vuonna yhden naisen kuolevan joka toinen minuutti raskauteen tai synnytykseen liittyviin komplikaatioihin.

Maailman kaikkien valtioiden on viipymättä lisättävä toimiaan äitiys- ja lapsiterveyden parantamiseksi. Perusterveydenhuoltoa, seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita sekä kasvatusta ja valistusta on vahvistettava ja rahoitettava riittävästi. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia ja muita ihmisoikeuksia on puolustettava kaikkialla.

–  Kaikkien naisten, riippumatta siitä missä he elävät, on voitava luottaa saavansa tarvitsemaansa tukea ja hoitoa niin raskauden ja synnytyksen aikana, kuin tämän jälkeenkin. Konfliktialueilla sekä ilmastokriisistä pahiten kärsivillä alueilla tilanne on erityisen hälyttävä. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta yksikään äiti ei menettäisi lastaan tai yksikään lapsi ei joutuisi kasvamaan ilman äitiään sen vuoksi, että tukea ja hoitoa ei ollut saatavilla, sanoo Jonna Haapanen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien kehitysjohtaja.

Suomessa Pelastakaa Lapset käynnistää äitienpäivänä keräyksen kriiseistä ja erityisesti konflikteista kärsivien lasten auttamiseksi. Melkein joka viides kaikista lapsista elää konfliktialueella tai on joutunut pakenemaan väkivaltaa muualle. Konfliktialueilla elävien lasten määrä on kaksinkertaistunut sitten 1990-luvun.

* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

——————-

Pelastakaa Lasten synnytyksiä koskevassa analyysissä hyödynnettiin julkisesti saatavilla olevia väestö- ja terveystilastoja sekä UNICEF:in kokoamia tietoja synnytyksiä koskien. Viime mainittuja maakohtaisia lukuja on yhdistetty heijastamaan globaalia tilannetta. Arvio kuluvana vuonna syntyvien lasten määrästä perustuu YK:n väestöennusteisiin. Konflikteista kärsivät maat on yksilöity Maailmanpankin laatiman listauksen perusteella.

Äitien ja lasten tarinoita maailman pahimmista paikoista nähdään Pelastakaa Lasten Tähdet, tähdet -jaksossa äitienpäiväsunnuntaina 12.5. kello 19:30 Nelosella. Jakso käynnistää myös Pelastakaa Lasten ”Kun pahaa tapahtuu” -keräyksen, jolla vastataan lasten kasvavaan avuntarpeeseen ja kerätään varoja konflikti- ja kriisialueilla elävien lasten auttamiseksi.