Pelastakaa Lapset varoittaa: Lähes joka sekunti syntyy lapsi, joka kärsii kasvuhäiriöistä nälän vuoksi

Arviolta 194 miljoonaa lasta, jotka syntyvät tästä päivästä vuoteen 2030 mennessä, tulevat kärsimään kasvuhäiriöstä johtuvasta lyhytkasvuisuudesta, mikäli toimiin ei ryhdytä, varoittaa Pelastakaa Lapset. YK:n kestävän kehityksen huippukokoukseen osallistuvien maailman johtajien on vauhditettava yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamista.

Pelastakaa Lasten uusi tietojen visualisoinnin työkalu Child Atlas osoittaa, miten vakavia seuraukset ovat lapsille, jos toimiin ei ryhdytä maailmanlaajuisesti.  Kasvavaan aliravitsemukseen ei olla puututtu riittävästi, vaikka maailman valtiot ovat sitoutuneet lopettamaan nälän sekä aliravitsemuksen kaikki muodot kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Mikäli nykyinen kehityssuunta jatkuu, tulee noin yksi vastasyntynyt kärsimään kasvuhäiriöstä johtuvasta lyhytkasvuisuudesta joka sekunti seuraavien seitsemän vuoden aikana.

Aliravittujen tai huonosti ravittujen lasten kasvun hidastumisella on kielteisiä vaikutuksia heidän kasvuunsa ja kehitykseensä. Heikentynyt vastustuskyky altistaa sairauksille ja infektioille. Fyysiset ja kognitiiviset vauriot voivat olla peruuttamattomia.

Niistä arviolta 194 miljoonasta vuosien 2023—2029 aikana syntyvästä, lyhytkasvuisuudesta kärsivästä lapsesta, peräti 86 miljoonan ennustetaan syntyvän Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Etelä-Aasiassa tapauksia ennustetaan olevan 67 miljoonaa.

Vaikka lyhytkasvuisuuden esiintyvyys on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2000 lähtien, edistystahti ei ole ollut riittävän nopea kansanvälisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoteen 2025 mennessä tapausten määrän tulisi olla alle 100 miljoonaa. Vuoteen 2030 mennessä tulee poistaa aliravitsemuksen kaikki muodot.

– Elämää pelastavalle välittömälle humanitaariselle avulle on varmistettava riittävä rahoitus. Samalla on äärimäisen tärkeää, että toimitaan myös pitkäjänteisesti kestävien muutosten ja ratkaisujen aikaansaamiseksi. Haasteiden mittasuhteiden — kärsimyksen ja eriarvoisuuden — ei saa antaa kasvaa. Myös Suomen on kannettava vastuunsa rahoituksen varmistamisessa, sanoo Juho Pylvänäinen, Pelastakaa Lasten vaikuttamistyön erityisasiantuntija.

– Lasten aliravitsemuksen suuri yleisyys on yksi osoitus siitä, että Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttaminen määräaikaan mennessä tulee olemaan erittäin haasteellista.

– Lasten eloonjäämisen, kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta kriittisiin haasteisiin on välittömästi puututtava suuremmalla päättäväisyydellä. YK:n huippukokouksessa lasten on oltava keskiössä. Lasten tulevaisuus alkaa nyt, eikä vasta 2030. 194 miljoonaa lasta on synkkä luku, ja se on 194 kertaa enemmän kuin mitä tämän päivän Suomessa on lapsia, toteaa Pylvänäinen.

Maailmanlaajuisesti on investoitava varhaisen varoituksen järjestelmiin sekä yleisesti varautumiseen katastrofeihin ja poikkeustilanteisiin. Riittävän laajamittaisella varautumisella ja muulla valmiustyöllä lisätään yhteisöjen ja kokonaisten yhteiskuntien toimintavalmiuksia sekä kykyä selviytyä ja toipua eri kriiseistä.

YK:n yleiskokouksessa maailman johtajien on käsiteltävä nälän ja aliravitsemuksen taustalla olevia juurisyitä. Aseellisiin konflikteihin, ilmastonmuutokseen sekä ihmisten ja valtioiden väliseen eriarvoisuuteen on löydettävä ratkaisuja. Yhteiskunnallisia palveluja, kuten terveydenhuoltoa sekä sosiaaliturvaa on vahvistettava niin, että nämä ovat vähemmän haavoittuvaisia esimerkiksi koronapandemian kaltaisille kriiseille.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa myös investointeja sekä syvällisempää yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toiminta-alojen ja paikallisten yhteisöjen välillä kriisitilanteiden varalta. Yhteiskuntien kykyä toimia ajoissa ja estää ennakoitavissa olevat riskit muuttumasta katastrofeiksi on vahvistettava. Järjestö vaatii myös, että kustannustehokkaita toimia aliravitsemuksen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi on laajennettava. Näitä keinoja ovat esimerkiksi akuutin aliravitsemuksen yhteisöpohjaisen hoidon tehostaminen, imetyksen tukeminen sekä panostukset yhteisö- ja perustason terveydenhuoltoon.

Maailman valtioiden on sitouduttava kestävän kehityksen toimintaohjelman kantavaan periaatteeseen, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.

TAUSTAA

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistyminen

Globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) 169 alatavoitteen edistys on ollut toivotulla tasolla vain joka kymmenennen (12 %) tavoitteen osalta. Pelastakaa Lapset on arvioinut hitaan edistymisen seurauksia lapsille. Mikäli nykyinen suuntaus jatkuu:

  • 31,6 miljoonaa 942 miljoonasta vuosien 2023—2029 aikana syntyvästä lapsesta menehtyy ennen viidettä ikävuottaan.
  • Niistä 414 miljoonasta tytöstä, jotka päättävät peruskoulun vuoteen 2030 mennessä, 67 miljoonaa menee naimisiin ennen kuin täyttävät 18 vuotta.
  • 2,6 miljardia lasta – eli neljä viidestä – kokee ainakin yhden ilmastoon liittyvän ääri-ilmiön vuosien 2023—2029 aikana.
  • 392 miljoonaa koulunsa vuosien 2023—2029 aikana aloittavasta 922 miljoonasta lapsesta – tai kaksi viidestä – ei pysty lukemaan ja ymmärtämään yksinkertaista tekstiä 10-vuotiaana.

Aiheesta lisää täällä.

Pelastakaa Lasten Child Atlas

Child Atlas on uusi alusta tiedon visualisoimiseksi. Portaalissa voi vertailla ja analysoida lasten tilannetta ympäri maailmaa muun muassa köyhyyteen, koulutukseen ja terveyteen sekä ilmastonmuutokseen ja eriarvoisuuteen liittyen. Child Atlas integroi uusimpia julkisesti saatavilla olevia tilastoja ja muuta tietoa. Lähteinä ovat muun muassa UNICEF, WHO, UNESCO, Maailmanpankki sekä muita tietoa keränneitä tahoja, kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä akateemisia tahoja.
Tutki ja analysoi portaalin tietoja täällä.