Pelastakaa Lapset vaatii lasten suojelua taisteluilta Sudanissa

Sudanin pääkaupungissa Khartumissa taistelut levisivät sunnuntaina asuinalueille. Pelastakaa Lapset vaatii konfliktin kaikkia osapuolia pitäytymästä taistelutoiminnasta alueilla, joissa asuu lapsia. Terveyskeskuksia ja kouluja sekä muita kohteita, joihin lapset voivat hakeutua suojaan on myös turvattava.

Vahvistamattomien tietojen mukaan noin sata siviiliä on kuollut ja sadat ihmiset ovat haavoittuneet. Sudanin pääkaupungissa Khartumissa taistelut ovat levinneet ympäri kaupungin. Koulut eivät avautuneet sunnuntaina tavalliseen tapaan ja perheet hakevat suojaa taisteluilta. Vielä ei tiedetä, onko uhrien joukossa lapsia.

Taistelut leimahtivat tilanteessa, jossa maata koettelee kaikkien aikojen pahin humanitaarinen kriisi. Eri konfliktien, luonnonkatastrofien sekä kulkutautien puhkeamisen ja talouskriisin takia kolmannes väestöstä, eli noin15,8 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tai suojelun tarpeessa. Hädänalaisista yli puolet on lapsia.

Taisteluiden puhjetessa Khartumissa lauantaina, Pelastakaa Lasten virkaatekevä kampanja- ja mediajohtaja Katharina von Schroeder oli 8-vuotiaan poikansa kanssa koulussa muiden vanhempien ja lasten kanssa. He eivät ole sen jälkeen voineet poistua koulusta ja ovat ajoittain hakeutuneet suojaan rakennuksen kellariin.

– Räjähdyksiä on lauantainaamun jälkeen kuulunut jatkuvasti. Yritämme parhaamme mukaan suojella lapsia tapahtumilta, mutta he alkavat huolestua, sanoo von Schroeder.

– On vielä hyvin aikaista ennustaa tilanteen kehittymistä, mutta konflikti pahentaa jo ennestään vakavaa tilannetta maassa. Lapset Sudanissa ovat jo vuosia olleet alttiina konfliktien ja ilmastonmuutoksen seurauksille, ja olemme syvästi huolissamme tästä väkivallan lisääntymisestä.

Pelastakaa Lasten viime vuonna julkaiseman raportin mukaan Sudan oli maailman yhdeksäksi vaarallisin maa konfliktien vaikutusalueella eläville lapsille.

– Kansainvälinen oikeuden velvoitteiden mukaan on taistelujen aikana ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin varotoimiin turvatakseen siviilejä ja siviilikohteita, mukaan lukien kouluja ja sairaaloita, joita suojellaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti. Räjähtävien taisteluvälineiden käyttöä asutuilla alueilla tulisi myös välttää, koska tämä uhkaa vakavasti siviilejä, ja erityisesti lapsia, sanoo Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Arshad Malik.

– Vaadimme kaikkia väkivaltaisuuksien osapuolia lopettamaan taistelut välittömästi ennen kuin lisää ihmishenkiä menetetään.

Pelastakaa Lapset on toiminut Sudanissa vuodesta 1983 lähtien auttaen konflikteista, äärimmäisestä köyhyydestä ja nälästä sekä peruspalveluiden puutteesta kärsiviä lapsia ja perheitä.
Vuonna 2022 Pelastakaa Lapset tavoitti Sudanissa suoraan 2,1 miljoonaa ihmistä, joista 1,5 miljoonaa oli lapsia. Keskeisimpinä toimintoina ovat lasten suojelun vahvistaminen, laadukkaan koulutuksen edistäminen sekä terveys- ja ravitsemuspalveluiden saatavuuden parantaminen. Sudan on Suomen Pelastakaa Lasten suurin kohdemaa.

Auta konflikteista ja muista humanitaarisista kriiseistä kärsiviä lapsia