Pelastakaa Lapset vaatii hallitukselta parempaa panostamista kaikkiin lapsiin 

Pelastakaa Lapset kiittää hallitusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden huomioimisesta hallitusohjelmassa, mutta katsoo, että ohjelmassa ei silti varmisteta riittävästi kaikkien lasten oikeuksien johdonmukaista toimeenpanoa Suomessa eikä globaalisti.

Pelastakaa Lapset peräänkuuluttaa hallitukselta läpinäkyvyyttä ja selvennystä siitä, miten lapsivaikutusten arviointi talouden sopeutustoimissa jatkossa lapsenoikeusnäkökulmasta toteutetaan.

Lapsiperheköyhyys on jo pitkään syventynyt Suomessa, ja siksi olemme tyytyväisiä, että tähän puuttumiseksi hallitus korottaa alle 3-vuotiaiden, monilapsisten perheiden ja yksinhuoltajien lapsilisää.

Suomi on hallitusohjelmaneuvotteluiden aikana saanut YK:n lapsen oikeuksien komitealta huomautuksia lapsenoikeusloukkauksista ja suosituksia tämän lakisääteisen sopimuksen velvoitteiden toimeenpanemiseksi. Suosituksissa korostuu haavoittuvassa asemassa olevien, kuten vammaisten, turvapaikanhakija-, pakolais- ja maahanmuuttajalasten, vähemmistöihin kuuluvien sekä syrjäytymis- ja köyhyysriskissä olevien lasten hyvinvointi ja lapsiperheköyhyyden torjunta.

Pelastakaa Lapset on pettynyt siihen, että hallitusohjelmassa ei ole sitouduttu riittävästi YK:n lapsen oikeuksien komitean edellyttämiin toimenpiteisiin. Koronapandemia, energiakriisi ja Ukrainan sota koettelevat vielä pitkään Suomea ja maailmaa. Tässä tilanteessa aloittavan hallituksen on siksi kannettava huolella vastuunsa kaikkien lasten ja tulevien sukupolvien oikeuksien takaajana.

Huolena kasvava globaali eriarvoisuus

Pelastakaa Lapset kantaa huolta siitä, että eriarvoisuus lasten, lapsiryhmien ja lapsiperheiden välillä kasvaa kansallisesti ja globaalisti.

Hallitus on päättänyt leikkauksista kehitysyhteistyöhön. Kehitysyhteistyöllä vahvistetaan yhteiskuntien vakautta ja turvallisuutta myös Suomessa. Hallitus myös puolittaa pakolaiskiintiön. Näkemyksemme on, että Suomi kääntää selkäänsä maailman kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille, tilanteessa, jossa turvaa hakevia on liikkeellä enemmän, kuin koskaan.

Näillä molemmilla leikkauksilla on suoria vaikutuksia lasten koulunkäyntiin, suojeluun, terveyteen ja mahdollisuuksiin elää turvallisissa yhteisöissä ja selvitä kriiseistä sekä konflikteista.

Syrjäytymistä on ennaltaehkäistävä

Pelastakaa Lapset on tyytyväinen, että viime hallituskaudella aloitettu sosiaaliturvauudistus etenee ja muistuttaa samalla, että uudistusta on valmisteltava lapsen oikeudet huomioiden ja kiinnittäen huomiota kaikkien lasten edun toteutumiseen. Sosiaaliturvaleikkaukset koskettavat yleisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsiperheitä.

Lapsuudessa koetulla köyhyydellä ja osattomuudella on tutkitusti kauaskantoisia vaikutuksia ihmisen koko elämänkaareen. Tulevaisuuden Suomi tarvitsee hyvinvoivia osaajia ja veronmaksajia, myös riippumatta siitä, missä he tai heidän vanhempansa ovat syntyneet.

Turvallisuudessa on kysymys luottamuksesta, ja sitä pidetään yllä varmistamalla kaikkien mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluja ja tukea sekä tulla kohdatuiksi ja kuulluiksi arjen yhteisöissään. Tämä koskee kaikkia lapsia.