Pelastakaa Lapset tyrmää valtiovarainministeriön leikkauslistan

Valtiovarainministeriö julkisti eilen arvionsa julkisen talouden sopeutustarpeesta juuri eduskuntavaalien alla. VM:n arvio sopeutustarpeesta on 9 miljardia euroa kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Pelastakaa Lasten näkemys on, että monet annetuista esityksistä kasvattavat eriarvoisuutta, heikentävät perusturvaa ja vaarantavat perheiden toimeentulon jo ennestään haastavassa taloustilanteessa.

Suomi on saanut toistuvasti moitteita Euroopan neuvostolta riittämättömästä perusturvan tasosta, kuten viimeksi sosiaalisten oikeuksien komitealta helmikuussa 2023.

Suomi ei myös ole edelleenkään saavuttanut kehitysyhteistyörahoitukselle kansainvälisten sitoumusten mukaista 0,7 prosentin tasoa. Lisäksi Suomi ei ole ohjannut riittävästi kehitysrahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Tämä heikentää lasten oikeuksien täysmääräistä toteutumista.

Huolta herättävät erityisesti seuraavat ehdotetut valtiontalouden säästötoimet:

 • SOTE-asiakasmaksujen korottaminen
 • Asumistuen heikentäminen
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palvelujen leikkaukset
 • Työttömyysturvan heikentäminen (mm. työttömyysturvan lapsikorotuksen poistaminen)
 • Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen poistaminen ja sisarkorotuksista luopuminen
 • Monien sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuksien poisto
 • Ruoan ja lääkkeiden arvonlisäveron korotus
 • Varhaiskasvatuksen maksujen nosto juuri, kun on edetty kohti maksuttomuutta
 • Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta säästäminen
 • Kehitysyhteistyöstä leikkaaminen
 • Luonnonsuojelun vähentäminen ja joukkoliikenteen tukien karsiminen

Pelastakaa Lapset kantaa huolta ehdotusten vaikutuksista heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin ja peräänkuuluttaa lapsivaikutusten arviointia. Jyrkästi yhteiskunnan rakenteisiin kohdistuvia leikkauksia tulee arvioida tarkasti lapsivaikutusten näkökulmasta. Kansallinen, yli hallituskausien ulottuva, lapsistrategia edellyttää myös huolellista lasten oikeuksien toteutumisen arviointia.

Pelastakaa Lapset muistuttaa myös, että heikennykset kehitysyhteistyöhön, maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaan sekä ilmastokriisin pysäyttämiseen ovat lyhytnäköisiä, ja aiheuttavat pitkällä aikavälillä enemmän epävakautta.

Pelastakaa Lasten eduskuntavaalisuositukset ja suositukset tulevaan hallitusohjelmaan löytyvät täältä.