Pelastakaa Lapset toivottaa Israelin ja palestiinalaisten välisen tulitauon tervetulleeksi

Gazan konfliktissa on sovittu tulitauosta, joka on tänään astunut voimaan. Yksitoista päivää kestäneessä konfliktissa ainakin 240 ihmistä sai surmansa ja kymmenet tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.

– Olemme tyytyväisiä tiedoista tulitauosta. Nyt huomio on kohdistettava kipeästi tarvittavan avun antamiseen lapsille ja heidän perheilleen. Kaikkien osapuolten on sallittava avustustyöntekijöille esteetön ja turvallinen pääsy lasten luokse toimittamaan elämää pelastavaa apua, lääkeitä sekä välttämättömiä perustarvikkeita, kuten puhdasta vettä sekä polttoainetta, sanoo Jason Lee, Pelastakaa Lasten maajohtaja miehitetyllä Palestiinalaisalueella.

– Taisteluiden päättyminen ei tarkoita loppua lasten kärsimyksille. Emme saan unohtaa niitä menetyksiä, mitä tämä yksitoista päivää kestänyt konflikti on aiheuttanut haavoittavassa asemassa olevien perheiden ja lasten elämään ja toimeentuloon. Gazassa 65 palestiinalaista lasta sai surmansa ja noin 500 on haavoittunut. Israelissa kaksi lasta on kuollut. Monet ovat saaneet elinikäisiä henkisiä ja fyysisiä vaurioita. Saarto, joka on ollut perimmäisenä syynä lasten oikeuksien jatkuvaan kieltämiseen Gazassa, on lopetettava välittömästi.

– Tuhannet lapset molemmin puolin rajaa kärsivät väkivallan, tuhon ja henkilökohtaisten menetysten seurauksista. Taloja on raunioitettu, kouluja ja sairaaloita vaurioitettu ja tuhannet perheet ovat joutuneet eroon toisistaan ja pakotettu siirtymään asuinsijoiltaan.

– Kansainvälisen yhteisön on löydettävä oikeudenmukainen ratkaisu, joka puuttuu tämän [konfliktin] eskaloitumisen taustalla oleviin syihin; ja ylläpidettävä yhtäläisesti sekä palestiinalaisten, että israelilaisten lasten oikeudet. Tämä voidaan saavuttaa vain lopettamalla vuosikymmeniä kestänyt miehitys.

– Pelastaa Lapset on valmis tukemaan perheitä useilla elintärkeillä toimilla. Toipuminen tulee kestämään pitkään monille, ja kansainvälisen yhteisön on yhdessä tuettava tätä.