Pelastakaa Lapset: Tänään hyväksytty EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimus heikentää merkittävästi lasten oikeuksia

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tänään hyväksymä EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimus heikentää merkittävästi sotaa, nälkää ja kuolemaa pakenevien lasten suojelua.   

Tänään hyväksytty EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän uudistus ei ainoastaan heikennä lasten ja perheiden oikeutta hakea turvapaikkaa Euroopasta, vaan asettaa heidät vaaraan joutua pidätetyiksi ja palautetuiksi epäinhimillisiin olosuhteisiin, kertoo Pelastakaa Lapset. 

”Tämänpäiväinen päätös ei olisi voinut olla huonompi lapsille ja perheille, jotka etsivät turvaa Euroopasta. Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot ovat asettaneet Eurooppaan pääsyn rajoittamisen etusijalle, sen sijaan että suojelisivat sotaa, vainoa, nälänhätää, pakkoavioliittoja ja äärimmäistä köyhyyttä pakenevia lapsia”, sanoo Pelastakaa Lasten EU edustaja Willy Bergogné. 

Pelastakaa Lapset muistuttaa, että kaikki Eurooppaan saapuvat lapset ansaitsevat järjestelmän, joka tunnistaa heidän tarpeensa, kohtelee heitä myötätunnolla ja arvokkuudella sekä suojaa heitä vahingolta ja väkivallalta. Sen sijaan EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistus saattaa päätyä pahentamaan tuhansien suojelua tarvitsevien lasten kärsimystä ja ahdistusta. 

”Nyt kaikki perheet, jopa ne, jotka matkustavat hyvin pienten lasten kanssa, voivat joutua viettämään viikkoja tai kuukausia säilöönottoyksiköissä. Näiden lasten tulisi olla koulussa luomassa onnellisia muistoja – ei tuskallisia muistoja säilöönottoyksiköissä, jotka varmasti vaikuttavat heihin vuosiksi eteenpäin”, sanoo Bergogné.  

Pelastakaa Lapset kehottaa EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksesta vastuussa olevia viranomaisia asettamaan lasten suojelun etusijalle ja ryhtymään toimiin lasten oikeuksia loukkaavien riskien vähentämiseksi.  

”Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö sitoutuu edelleen lasten ja liikkeellä olevien perheiden auttamiseen. Järjestöjen rooli korostuu nyt entisestään, kun lapsen oikeudet vaarantuvat uudistuksen myötä”, sanoo Bergogné.  

Pelastakaa Lapset korostaa, että kansallisten viranomaisten tekemät päätökset rajamenettelyistä, lasten suojelutoimenpiteistä ja seurantajärjestelmistä vaikuttavat merkittävästi turvaa etsivien lasten ja perheiden elämään ja hyvinvointiin.  

Lisätietoja:   

Federica Toscano, Senior Advocacy Advisor, Children on the move, Save the Children Europe,  +32(0)489 500 438, federica.toscano@savethechildren.org 

Mira Ahlstedt, viestinnän asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, puh. 0503088932 mira.ahlstedt@pelastakaalapset.fi