Pelastakaa Lapset: Sudanissa väkivaltaiset hyökkäykset kouluja ja koulutusta vastaan nelinkertaistuneet vuoden kestäneen konfliktin aikana

Pelastakaa Lasten analyysin mukaan kouluihin ja koulutukseen kohdistuneiden väkivaltaisten hyökkäysten määrä on Sudanissa nelinkertaistunut konfliktin alkamisesta viime vuoden huhtikuussa. Sudan on maailman pahimman koulutuskriisin partaalla, ja yli 80 prosenttia maan lapsista ei ole päässyt kouluun yli vuoteen.

Sen jälkeen, kun väkivaltainen konflikti puhkesi Sudanissa vuosi sitten, on raportoitu ainakin 88 välikohtausta koulutukseen liittyen. Tämä on nelinkertainen määrä verrattuna edelliseen vastaavan ajanjaksoon.

Välikohtaukset ovat olleet esimerkiksi ilmaiskuja kouluihin, joissa on kuollut ja loukkaantunut oppilaita sekä opettajia.  Oppilaitoksissa tai näiden läheisyydessä on käyty taisteluita.  Opettajia on siepattu, kidutettu ja tapettu, ja oppilaisiin on kohdistettu seksuaalista väkivaltaa koulujen tiloissa. Kouluja on myös miehitetty aseistettujen ryhmien toimesta ja tiloja on käytetty aseiden säilyttämiseen. Myös ryöstelyt sekä mellakointi ovat vaikeuttaneet lasten koulunkäyntiä

Analyysiaan varten Pelastakaa Lapset tarkasteli konflikteja seuraavan ACLED-tutkimuslaitoksen tietokantaan vietyjä tietoja koulutukseen kohdistuneista hyökkäyksistä. Tiedot osoittavat koulutukseen kohdistuvien hyökkäysten lisääntyneen hälyttävästi. Nyt käynnissä olevan konfliktin edeltävän 12 kuukauden aikana ACLED kirjasi 23 vastaavaa tapausta.

Kauaskantoisia vaikutuksia

Sudan on maailman pahimman koulutuskriisin partaalla varoittaa koulutukseen liittyvää avustustoimintaa koordinoiva klusteri, jossa myös Pelastakaa Lapset toimii. Valtaosa maan kouluista on tällä hetkellä suljettu. Yli 18 miljoonaa maan arviolta 22 miljoonasta lapsesta ei ole päässyt kouluun yli vuoteen.

Mitä pidempään lapset ovat poissa koulusta Sudanissa, sitä vakavammat ovat seuraukset. Monen lapsen osalta koulunkäynti voi loppua kokonaan. Kriisin koskettaessa kokonaista sukupolvea lapsia, vaarantuu myös maan kehitys ja tulevaisuus.

– Sen lisäksi, että lasten eloonjäänti on uhattu, vaarantuu myös heidän tulevaisuutensa. Miljoonien lasten koulutus on edelleen keskeytynyt. Heidän koulunsa on tuhoutunut pommituksissa tai niihin on majoitettu asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita perheitä. Lasten oppiminen on myös keskeytynyt pakenemisen vuoksi, sanoo Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Arif Noor.

– Sudan on allekirjoittanut Safe schools –julistuksen, joka on hallitustenvälinen poliittinen sitoumus opiskelijoiden, opettajien ja koulujen sekä korkeakoulujen suojelemiseksi aseellisten konfliktien pahimmilta vaikutuksilta. On ryhdyttävä toimiin tämän sitoumuksen mukaisesti, jotta koulutus ja lasten tulevaisuus tulisivat turvatuiksi.

Taistelujen lopettamiseksi sekä kokonaisvaltaisen rauhanprosessin edistämiseksi on toimittava kiireellisesti niin kansallisesti, kuin alueellisesti ja kansainvälisesti. Pelastakaa Lapset vaatii myös kaikkia konfliktin osapuolia noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan muun muassa humanitaarisen avun esteettömän toimittamisen ja lasten suojelun suhteen.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Sudanissa vuodesta 1983. Järjestö toimii lasten ja perheiden tueksi kaikkialla Sudanissa edistäen lasten ja perheiden terveyttä ja ravitsemusta sekä elintarviketurvaa ja toimeentuloa. Avustustoiminnan painopisteinä ovat myös koulutus ja lasten suojelu. Apua toimitetaan myös Egyptiin ja Etelä-Sudaniin paenneille.

Konfliktista huolimatta lasten pääsyä koulutukseen edistetään Sudanissa myös suomalaisten lahjoittajien tuella. Osana Euroopan unionin rahoittamia Suomen Pelastakaa Lasten hankkeita perustettiin 35 oppimiskeskusta vuoden 2023 aikana. Lisäksi on jaettu oppimateriaaleja sekä koulutettu opettajia laadukkaasta ja osallistavasta opetuksesta. Alueilla, joissa kouluja on avattu uudestaan, on toteutettu kampanjoita lasten saamiseksi takaisin opintojensa pariin.

Pelastakaa Lasten tukema koulu Golossa. Kuva: Pelastakaa Lapset

Taustaa

Pelastakaa Lasten analyysissä tarkasteltiin Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) -tietokannasta raportoituja väkivaltaisia tapahtumia, jotka koskivat opiskelijoita, opetushenkilöstöä ja koulutuslaitoksia. Tapahtumien suodatuksessa käytettiin hakusanoja, kuten oppilas, koulu, opettaja, koulutus, luokkahuone ja korkeakoulu. Analyysin tuottamat luvut eroavat todennäköisesti koulutukseen kohdistuneita hyökkäyksiä seuraavan Global Coalition to Protect Education from Attack – ryhmittymän seurantatiedoista tutkimusmenetelmien erojen vuoksi.

Afrikan mantereella oppilaitoksiin ja koulutukseen kohdistuneiden väkivaltaisten hyökkäysten määrä on lisääntynyt. Helmikuussa Pelastakaa Lasten julkaisema selvitys osoitti, että Afrikan unionin jäsenmaissa tapauksia oli ollut 411 vuonna 2023, mikä on viidenneksen enemmän kuin edeltävänä vuonna.