Pelastakaa Lapset sitoutuu varmistamaan, että vammaisia lapsia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti

Toista kertaa järjestettävän maailmanlaajuisen vammaishuippukokouksen, Global Disability Summitin alla Pelastakaa Lapset nostaa esille vammaisten lasten aseman ja oikeudet.

Kansainvälisen Pelastakaa Lasten toimitusjohtaja Inger Ashing sanoo:

“Joka kymmenennellä lapsella on jokin vamma. Näiltä lapsilta evätään todennäköisemmin heidän perusoikeutensa kuin ei-vammaisilta lapsilta. Heitä syrjitään todennäköisemmin, he kohtaavat väkivaltaa kotona tai koulussa ja kärsivät aliravitsemuksesta. Tilanne on epäoikeudenmukainen ja epäreilu, ja sen on muututtava.

Maailman johtavana lastenoikeusjärjestönä Pelastakaa Lapset kantaa omalta osaltaan vastuuta siitä, että vammaiset lapset ja heidän perheensä hyötyvät meidän ja kumppaneidemme toiminnasta tasavertaisesti. Työskentelemme yli 120 maassa, useiden eri kumppaneiden, hallitusten ja yhteisöjen kanssa, joten meillä on merkittävä ja ainutlaatuinen tilaisuus lopettaa vammaisten kohtaama epätasa-arvo. Voin ylpeänä sanoa, että olemme viime vuosina ottaneet tärkeitä edistysaskelia tämän saavuttamiseksi.

Julkaisimme viime vuonna uuden vammaisia lapsia ja aikuisia koskevan osallistamissuunnitelmamme, jossa esitetään, kuinka Pelastakaa Lapset toimii järjestelmällisesti ohjelmissaan ja kaikissa yksiköissään edistääkseen sekä aikuisten että vammaisten lasten ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta ja riippumattomuutta.

Viime vuonna julkaisimme myös kumppaneidemme kanssa ensimmäisen kattavan vammaisten lasten turvallisuutta koskevan ohjeistuksen, joka pyrkii ehkäisemään vammaisten lasten kohtaamia erityisriskejä heidän osallistuessa kehitysyhteistyön ohjelmiin tai humanitaariseen toimintaan.

Ensi kuussa esittelemme ylpeänä osallistavan koulutuksen työkalupakkimme, joka tarjoaa opettajille ja humanitaarisille työntekijöille resursseja varmistaa, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus opiskella vammastaan huolimatta kaikkialla maailmassa.

Olen ylpeä siitä, että Pelastakaa Lapset seisoo tärkeiden sitoumustemme takana. Kehotan hallituksia ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita asettamaan omat kunnianhimoiset tavoitteensa varmistaakseen, että vammaisilla lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa täyteen potentiaalinsa kuin muillakin lapsilla.

Pelastakaa Lapset -järjestö sitoutuu maailmanlaajuisessa vammaishuippukokouksessa toteuttamaan joukon toimia, joiden tarkoituksena on tehostaa entisestään järjestön työtä vammaisten osallisuuden edistämiseksi kaikilla sen toiminnan osa-alueilla.”

Pelastakaa Lapset sitoutuu

 • Edistämään ja tehostamaan vammaisia lapsia koskien varhaista puuttumista ja palveluohjausta humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä terveydenhuollon, koulutuksen ja avustavan teknologian saatavuuden parantamiseksi ja varmistaa, että vammaiset lapset saavuttavat täyden potentiaalinsa
 • Vahvistamaan inklusiivisia terveydenhuoltojärjestelmiä, jotka tarjoavat pääsyn yleiseen terveydenhuoltoon ja vammaisten erityisiin tarpeisiin liittyviin palveluihin ja ohjelmiin
 • Suojelemaan vammaisia lapsia väkivallalta, riistolta ja hyväksikäytöltä
 • Suojelemaan vammaisia lapsia, erityisesti tyttöjä, väkivallalta, riistolta ja hyväksikäytöltä inklusiivisten lastensuojelujärjestelmien kehittämisen avulla sekä sukupuolisidonnaista väkivaltaa vähentävillä toimilla
 • Edistämään ja vahvistamaan toimintaperiaatteita ja järjestelmiä vammaisten lasten suojelemiseksi humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä
 • Edistämään aliedustettujen ryhmien edustusta ja intersektionaalisia toimintaperiaatteita
 • Tukemaan kumppanuuksia muiden yhteiskunnallisten liikkeiden kanssa
 • Tukemaan laaja-alaisen vammaisliikkeen ja vammaisjärjestöjen rakentamista
 • Lisäämään resursseja inklusiiviseen koulutukseen
 • Vahvistamaan kohdennettua tukea vammaisille opiskelijoille
 • Vahvistamaan vammaisinkluusiota olennaisena osana sosiaaliturvajärjestelmiä, sekä keskeisenä osana katastrofeihin varautumista, reagoimista ja niistä toipumista
 • Ottamaan vammaiset lapset ja perheet huomioon humanitaarisessa avussa koko avun keston ajan