Pelastakaa Lapset logo

Pelastakaa Lapset ry lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muutoksiin

Pelastakaa Lapset on antanut 14.9.2023 lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Pelastakaa Lapset lausuu, että lain valmistelussa on tehtävä lapsivaikutusten arviointia kokonaisvaltaisesti ja perusteellisesti huomioiden pienituloisten perheiden toimeentulo ja lapsen oikeuksien turvaaminen. Hallituksen esityksen muutokset (erityisesti suojaosan ja lapsikorotusten poistaminen) heikentävät lasten hyvinvointia. Ne myös heikentävät lapsen oikeuksien artiklan 18 mukaista valtion tukea vanhempien kasvatustehtävään ja artiklan 26 mukaista lapsen oikeutta sosiaaliturvaan.

Lisäksi Pelastakaa Lapset korostaa, että lapsen edun ensisijaisuutta tulisi vahvistaa kaikessa lapsia koskevassa ja heihin vaikuttavassa lainsäädännössä ja lausuntokierrosten toteuttamiseen tulisi varata hyvän hallintotavan mukaisesti riittävästi aikaa.